In het kader van - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In het kader van PowerPoint Presentation
Download Presentation
In het kader van

play fullscreen
1 / 20
In het kader van
168 Views
Download Presentation
agamemnon-elena
Download Presentation

In het kader van

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid in het Secundair Onderwijs In het kader van novelle

 2. Ouderbetrokkenheid Hefboom naar gelijke onderwijskansen novelle

 3. Resultaten • Interactieve methodiek: • Voor secundair onderwijs • Om leerkrachten S.O. als schoolteam de eigen visie en initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid in kaart te laten brengen en te optimaliseren. • Voor lerarenopleiding • Inhoudelijke en methodische handvatten om de competenties uit de functionele gehelen 6 (de leraar als partner van oudersen verzorgers) en 8 (de leraar als partner van externen) te versterken. novelle

 4. iOuder staat voor: interessante ouder, intelligente ouder, in interactie met de ouder, de ouder en ik,… novelle

 5. Toepassing in lerarenopleiding • Mogelijkheden tot integratie in de lerarenopleiding • Integratie in lessen • Vakoverschrijdend • Integratie in Stages • leren thuis leren (intervisie sessie, actie-onderzoek) • contacten met ouders/verzorgers en externen • … novelle

 6. Belangrijke accenten op basis van literatuur en interviews • Visie • Gedragenheid • Betrekken van alle partners novelle

 7. accent iOuder Richtvragen: Wat is ouderbetrokkenheid Waarom ouderbetrokkenheid Waarin ouders betrekken In hoeverre ouders betrekken Belangrijk om een beleid op te zetten en hierbij te vertrekken van een visie dan pas initiatieven uitwerken novelle

 8. accent iOuder De methodiek nodigt uit tot SAMEN denken Gedragenheidbinnen een schoolteam is belangrijk om tot iets te komen wat werkt nu én in de toekomst novelle

 9. accent iOuder Invalshoek van ouders/verzorgers wordt binnengebracht + methodiek geeft aanzet tot dialoog met ouders en externe diensten • Belang van het betrekken van alle partners, dus ook de ouders/verzorgers én externen novelle

 10. Wat wel en niet verwachten • uitgedaagd worden om een visie te ontwikkelen • geen receptenboek novelle

 11. Een inspirerend kader novelle

 12. novelle

 13. Een koffer vol: • Teasers • Stellingenkaarten • Situatiekaarten • Ouderkaarten • Posters • Stickers • Een tijdscapsule • CD-rom Gekoppeld aan een WIKI of CD-rom met inspiratiebronnen • Goodpractices • Weblinks: literatuur, organisaties, beeldmateriaal novelle

 14. Voorbeeld van een teaser novelle

 15. Voorbeeld van een stellingenkaart Stelling novelle

 16. Voorbeeld van een situatiekaart Situatiekaart novelle

 17. Voorbeeld van een ouderkaart Ouderkaart novelle

 18. Een koffer met tweeledige bedoeling en dus ook een dubbele handleiding novelle

 19. Werkten mee: Projectteam: • Els Keunen (CVO Limlo Diepenbeek) (promotor) • Greet Van Doren (CVO Limlo Diepenbeek) (promotor) • Guido Swinnen (Katholieke Hogeschool Limburg)(co- promotor) • Ingrid Heps (XIOS Hogeschool Limburg) • Leon Timmermans (CVO STEP Hasselt) • Eerder waren volgende personen ook betrokken: • Marijke Hendrickx (XIOS Hogeschool Limburg) • Johan Ardui (KHLim) • Daniël Vandersmissen (KKLim) novelle

 20. Reacties steeds welkom via: • Graag op de hoogte blijven? Stuur een mail naar: Project2.novelle@uhasselt.be of greet.vandoren@cvolimlo.be novelle