slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest BIBLIOGRAFIA??. Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion ( biblos ) – książka oraz graphein – pisać, opisywać.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej' - bertha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Co to jest BIBLIOGRAFIA??

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać.

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

slide3
LITERATURA PODMIOTU (Bibliografia podmiotowa)

- to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

LITERATURA PRZEDMIOTU (Bibliografia przedmiotowa)

– to dokumenty, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy,

o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł.

slide4
Na przykład przy temacie Motyw tańca śmierci w literaturze, literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, natomiast przykładową literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego.
slide5
Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

PN - ISO-2:1999

Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części

PN - ISO 690: 2002

Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura

slide6
Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN:

ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki

Jest to 10-cyfrowy symbol (od 2007 roku 13-cyfrowy) zawierający zakodowane informacje o książce.

Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku.W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

slide7
Pomijamy w opisie autora informacjeo jego stopniach naukowych, funkcjach:

prof. dr doc. mgr ks.

Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

slide8
Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami:

Wysokińska Zofia, Witkowska Janina

Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.

Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę):

Ireneusz Ihnatowicz (i in.)

slide10
Tytuł:

Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

„Cogito”alePan Tadeusz

slide11
Wydanie:

Wydanie 2 lub następne należy uwzględnić w opisie i zapisać cyframi arabskimi.

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!

Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:

Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

slide12
Zawsze trzeba podać rok (datę) wydania.

Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić

i zapisać:

[1999] lub ok.1999

slide13
; : . , - / ( )

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:

Stosuj je konsekwentnie!!!

slide15
Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

slide17
Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN

Elementy opisu:

Przykład:

Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN 83-01-11069-4

slide18
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd.7. 2003.ISBN 83-07-02948-1

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

slide19
Opis bibliograficzny pracy zbiorowej :

Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. 1998. ISBN 83-01-12776-7

slide20
Opis bibliograficzny w przypadku więcej niż 3 autorów :

Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz (i in.). Wyd. 3 popr. 1996. ISBN 83-05-12846-6

slide21
Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz. 1984. ISBN 83-07-00395-4

slide22
Opis całości książki (jak poprzednio). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział

Opis bibliograficzny fragmentu(rozdziału) książki napisanej przez jednego autora:

slide23
Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

Przykład:

Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

slide24
Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału.W:Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział

Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) z pracy zbiorowej – elementy opisu:

slide25
Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. 2000. ISBN 83-86957-01-8, s. 83-102

Przykład 1:

slide26
Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999. ISBN 83-05-12923-3, s. 380-381

Przykład 2 :

Wiersz z antologii wielu autorów

slide27
Opis bibliograficzny wstępu do książki:

Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp

Drawicz Andrzej: Wstęp. W:Bułhakow Michaił:Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV

slide28
Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 961- 1028

Opis bibliograficzny fragmentu Biblii:

Cała księga:

slide29
Paweł (św.): Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 1302 [1 Kor 13, 1-13]

Opis bibliograficzny fragmentu Biblii:

Fragment posiadający autora

i własną nazwę:

slide30
Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony

Opis bibliograficzny

artykułu z czasopisma

slide31
Przykład:

Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s. 12-17

slide32
Opis bibliograficzny recenzji – elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, nr, strony

slide33
Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48

Przykład recenzji :

slide34
Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony

Opis bibliograficzny wywiadu – elementy opisu:

slide35
Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony.Rozm. przepr.Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58-59

Przykład wywiadu:

slide37
Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2010]. Dostępny w Internecie:

Strona internetowa:

slide38
Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie:

Książka w Internecie:

slide39
Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie.

Forum internetowe:

slide41
Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury):

Jak opis rozdziału z książki:

Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. 2005. ISBN 83-242-0467-9, s. 327

Caravaggio: Nawrócenie św. Pawła [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986. ISBN 83-04-01811-X, nr il. XXXXIII

slide42
Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS

Opis bibliograficzny filmu:

Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

slide43
Nazwisko kompozytora/wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika

Schumann Robert: Marzenie[dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszawa: Sound-Pol, 1999. 1 płyta CD

Opis bibliograficzny utworu muzycznego :

slide44
Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy... [reklama prasowa]. „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005

Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007

Opis bibliograficzny reklamy:

slide45
Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35]

Opis bibliograficzny programu telewizyjnego :

slide46
Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45]

Opis bibliograficzny programu radiowego:

slide47
Tytuł. Skala. [Wydanie jeżeli kolejne]. Rok wydania

Opis bibliograficzny map, planów :

Giżycko i okolice: mapa turystyczna. Skala 1: 15000. 1994

slide48
© 2010 BM

Opracowano we współpracy z W-M Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku.

W pracy wykorzystano prezentację Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej opracowaną przez Gabrielę Bonk i Aleksandrę Stronkę.

Oprac. graf. KG, BM

ad