bakgrund n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bakgrund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Bakgrund - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Ny patientsäkerhetslag. Bakgrund. Ny PATIENT- SÄKERHETSLAG 1/1 2011. Ny patientsäkerhetslag. Bakgrund. Patientskademätning 2007-2008. 8,6% av Sveriges patienter drabbades av vårdskador. Patientsäkerhetsutredning. Regeringsbeslut 2010. Patientsäkerhetslag 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakgrund' - falala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakgrund

Ny patientsäkerhetslag

Bakgrund

NyPATIENT-SÄKERHETSLAG 1/1 2011

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

bakgrund1

Ny patientsäkerhetslag

Bakgrund
 • Patientskademätning 2007-2008.

8,6% av Sveriges patienter drabbades av vårdskador.

 • Patientsäkerhetsutredning.
 • Regeringsbeslut 2010.
 • Patientsäkerhetslag 2011.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

lyhs upph vs

Ny patientsäkerhetslag

LYHS upphävs

(Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område)

Stora delar av lagtexten överförs till den nya patientsäkerhetslagen.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

slide4

Ny patientsäkerhetslag

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

v rdgivarnas ansvar

Ny patientsäkerhetslag

Vårdgivarnas ansvar
 • Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
 • Vårdgivarna får också en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

v rdgivarnas ansvar1

Ny patientsäkerhetslag

Vårdgivarnas ansvar
 • Om en vårdskada inträffat ska patienter och anhörigasnarast informeras. De ska också informeras om vad som har gjorts för att förhindra att något liknande inträffar igen.
 • Patienter och anhöriga bör involveras i patient-

säkerhetsarbetet.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

v rdgivarnas ansvar2

Ny patientsäkerhetslag

Vårdgivarnas ansvar
 • Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas till Socialstyrelsen.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

f r ndrat ansvar

Ny patientsäkerhetslag

Förändrat ansvar
 • SocialstyrelsenTar emot anmälningar, från privatpersoner och profession. Utreder alla ärenden. Socialstyrelsen utreder hela händelsen och icke bara namngivna personer
 • HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd)

Blir inte längre utredande instans.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

slide9

Ny patientsäkerhetslag

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

ett rendes g ng

Ny patientsäkerhetslag

Ett ärendes gång

När Socialstyrelsen utrett ärendet

 • Om Socialstyrelsen bedömer det befogat riktar Socialstyrelsen kritik till verksamheten.
 • Socialstyrelsen överlämnar ärendet till HSAN med önskan om disciplinåtgärd.
 • HSAN friar eller fäller.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

straff

Ny patientsäkerhetslag

Straff
 • Varning och erinran tas bort.
 • Prövotid finns kvar. Kommer att användas oftare. En plan för prövotiden ska tas fram av verksamheten i samarbete med Socialstyrelsen.
 • Deslegitimering. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta bort olämpliga personer från sjukvården. (Olämplig är den som p g a psykiska eller andra orsaker inte kan fullfölja sitt uppdrag på ett patientsäkert sätt.)
 • HSANs beslut kan fortfarande överklagas.
 • Socialstyrelsens beslut kan inte överklagas. (Det utreds dock om detta ska ändras.)

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

rlig rapportering

Ny patientsäkerhetslag

Årlig rapportering

Det ska skrivas en årlig patientsäkerhetsberättelse.

SKL, (Sveriges kommuner och landsting) arbetar med

att ta fram en mall för berättelsen.

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen

bakgrund2

Ny patientsäkerhetslag

Bakgrund

Läs mer på intranätet Landstinget / Ledning / Risk och säkerhet / Patientsäkerhet

Qulturum Berit Axelsson, Urban Jürgensen