slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakgrund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakgrund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Bakgrund - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Syfte: Väcka intresse för en utvidgning av Samordningsförbundet Umeå till kransarna (Samordningsförbundet Umeåregionen?). Bakgrund. Cirka 280 000 människor i behov av samordnade insatser (riket) Diverse försöksverksamheter (Socsam, Frisam, Finsam etc.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakgrund' - louie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Syfte: Väcka intresse för en utvidgning av Samordningsförbundet Umeå till kransarna(Samordningsförbundet Umeåregionen?)
bakgrund

Bakgrund

Cirka 280 000 människor i behov av samordnade insatser (riket)

Diverse försöksverksamheter (Socsam, Frisam, Finsam etc.)

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Fyra huvudmän (Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Umeå kommun)

10 miljoner/år (FK 50 % Vll 25 %, och Umeå kommun 25 %)

Egen juridisk person (kommunalförbund)

Ett av tre bildade förbund i länet (Umeå, Skellefteå och Lycksele)

Delvis politisk styrd

Cirka 81 förbund i landet

det h r kan vi g ra
Kartläggning och behovsanalyser

Metodutveckling

Utbildning och information till personalgrupper

Finansiering av rehabiliteringsprojekt

Extra förstärkning av personal

Uppföljning och utvärdering

…………….minst två parter skall delta i samverkan

Det här kan vi göra
samordningsf rbundens uppdrag
Bidra till att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga

Skall ge effekter på tre plan:

Individen

Samverkansparterna

Samhället

Verktyget är förbättrad samverkan mellan huvudmännen

Samordningsförbundens uppdrag
samordningsf rbundens verksamhet

Försäkringskassa

Arbetsförmedling

Kommun

Landsting

Budget och redovisning i myndigheter

Samordningsförbund

Budget och redovisning i ett samordningsförbund

Samordningsförbundens verksamhet
samordningsf rbundet r en utvecklingsarena
Samordningsförbundet är en utvecklingsarena!

Gemensamma behov

Utveckla ny organisering och nya arbetssätt

Implementera eller bibehålla

Kommunen

Arbetsförmedling

Finansiell samordning

Hälso- och Sjukvård

Försäkringskassa

slide9

Styrelsen

Umeå kommun

Försäkringskassan

Landstinget

Arbetsförmedlingen

Ordinarie:

Christer Lindvall (s) ordf.

Kjell-Åke Johansson (tj-man) vice ordf

Ulf Björk (s)

Marie Louise Ek (tj-man)

Ersättare:

Anders Ågren (m)

Lars Ågren (tj-man)

Christer Bäckman (fp)

Anita Berg (tj-man)

Ekonom

Roger Svärd

Beredningsgrupp

Försäkringskassan

Umeå kommun

Umeå kommun

Landstinget

Arbetsförmedlingen

Lars Ågren

Leif Karlsson

Tony Källman

Anki Andersson

Carola Larsson

Samordnare

Mikael Holmlund

Utvärdering

Curt Edlund

Birgit Högberg

Ove Grape

Jens Ineland

SE

UT

UH

SFI

Kra

Nafs

NEP

SEs

GT-v

Arena

MS

(25 årsarbetare varav 15 anställda av Umeå kommun)

f rstudier
Förstudie Unga med funktionshinder (104 tkr)

Förstudie kvinnor med utländsk bakgrund (480 tkr)

Förstudie Steget vidare, insatser kopplade till rehabkedjan (280 tkr)

Förstudier
sammanfattning av vad medborgarna f r f r pengarna
En styrelse

Ett kansli (Tjänsteman och ekonom)

En strategigrupp (Beredningsgruppen)

13 rehabiliteringsprojekt

3 koordinatorer/utvecklingsledare

3 förstudier

4 externa utvärderingar

1 medbedömare

Kompetensutveckling

Seminarier/konferenser (8-10/år)

Statistik

Sammanfattning av vad medborgarna får för pengarna?
v ra lokala utmaningar
Samordningsförbundet Umeåregionen?

Ungdomstorget ”en dörr in för unga med särskilda behov”

Mer sammanhållna insatser för andra grupper

Implementering av bra verksamheter

Uppföljning/utvärdering/analys

Konjekturen/besparingar

Nya projekt:

Kvinnsam

Stödstruktur för socialt företagande

Socialt företag för Unga med funktionshinder

Våra lokala utmaningar
reslutat p individniv t o m 2009 06 30
Långa insatser:

628 individer långa insatser (416 män och 212 kvinnor)

Mellan 27-55 % till arbete eller studier

Uppskattningsvis hälften har försörjningsstöd vid insatsens start

Korta insatser:

Uppskattningsvis ca 3000 individer i korta insatser

Dessutom ser vi i utvärderingar positiva hälsoeffekter som minskar trycket på t.ex. hälso- och sjukvården

Reslutat på individnivå (t.o.m. 2009-06-30)
slide15

Kontaktuppgifter

mikael.holmlund@umea.se

070-592 83 77090-16 41 16www.samordningsforbund.se