Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/eta...
Download
1 / 25

Bakgrund - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen. Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne; Redskap för jämlik hälsa hos individer och kommuner, arrangerad av Kommunförbundet och Malmö högskola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bakgrund' - jacie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne; Redskap för jämlik hälsa hos individer och kommuner, arrangerad av Kommunförbundet och Malmö högskola

Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända,

Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle Malmö högskola

E-post:tina.eriksson-sjoo@mah.se ; tel 0709-944723


Bakgrund
Bakgrund kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

 • Flyktingars psykiska hälsa och sociala integration står i nära relation till varandra

 • Flyktingkvinnor har den största ohälsan jämfört med andra kvinnliga invandrare och män (Hollander et al, 2011)

 • Traumatiska upplevelser, posttraumatiskt stressyndrom och depression ökar risken för misslyckande i introduktions/etablerings programmet

 • Sömn- och koncentrationsproblem, oro mm gör det svårt att tillägna sig studier bl.a. i svenska

 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier för flyktingar har visat sig framgångsrika (Ekblad et al, 2008 - 2011)


F r vem vilka

Nyanländ flykting, eller anhörig inom 2 år kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

Som fått uppehållstillstånd

Bor i Malmö

Är mellan 18 – 64 år

Har stora eller små hälsoproblem

Behov av anpassad introduktion

Frivilligt deltagande

För vem/vilka?

Vi sitter alla i samma båt


Metod
Metod kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

 • Kurs med fokus på hälsa och egenvård

 • Med syfte att ge kunskap om att känna igen symtom och hur dessa kan hanteras

 • Få kunskaper om vilka sjukvårdsresurser som finns och hur dessa ska användas

 • Deltagarna (10-12/grupp) är elever/studenter, får diplom efter avslutad kurs

 • Leds av ledare/lärare som är kliniker


Samtalsledarna
Samtalsledarna kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

 • Kliniskt utbildade (långa vårdutbildningar)

 • Erfarna och verksamma inom sitt yrke

 • Rekommenderas ha kunskap i gruppdynamik

 • Ha arbetat med tolk i patientärenden


Struktur
Struktur kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen

Åtta kurstillfällen – fakta, dialog och övningar

Vardera tre timmar

En förmiddag i veckan

Ges på svenska (tolk i rummet, samme tolk)

Varje kurstillfälle har sitt eget tema

Teori blandas med praktiska övningar

Deltagarna får kursmaterial till varje tema


Hur skapa tillit trygghet i gruppen

Tystnadsplikt för deltagarna, koordinator, samtalsledare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Mobilen är avstängd

Fokus på hälsa. Religion och politik samt ekonomi och bostad får man diskutera i andra sammanhang

Det är en sluten grupp – ingen som kommer och går

Ingen information ges till myndigheter

Koordinator med vid alla tillfällen

Frivilligt deltagande

Hur skapa tillit/trygghet i gruppen?


Teman lektionstillf llen f r h lsoskolan i malm
Teman/lektionstillfällen för Hälsoskolan i Malmö och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.


Inneh ll i h lsoskolan
Innehåll i Hälsoskolan och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Introduktion, presentation av kursen, sammanhanget, ledarna, deltagarna.

  Hälsofrämjande perspektiv – sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa.

  Introduktion av avspänningsövning som återkommer varje tillfälle. Koordinator leder.


Sjuksk terska
Sjuksköterska och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Tema med sjuksköterska som ger information kring egenvård, apotek, telefon- och internetrådgivning, Hälsoval Skåne, enkla råd samt näringslära

  forts.


Forts sjuksk terska
Forts. sjuksköterska och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Om val av vårdcentral

 • Barnavårdscentral

 • Sjuksköterskemottagningar

 • På www.skane.se finns alla vårdcentralers hemsidor

 • Kvälls-och helgmottagning

 • Patientavgifter

 • Högkostnadsskydd och frikort

 • Infektionssjukdomar

 • Läkemedel

 • Tolk

 • Recept

 • Vårdgaranti och patientnämnd


Sjukgymnast
Sjukgymnast och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Tema med sjukgymnast som tar upp sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa, vikten av motion, praktiska övningar (rörelseträning och avspänning)

 • Vad gör en sjukgymnast

 • Sjukgymnastik på Röda Korsets Behandlingscenter

 • Samarbete med IntroRehab

 • Vanliga symptom efter trauma

 • Samband mellan psykiska reaktioner och fysisk hälsa

 • Vad man själv kan göra för att lindra sina besvär

 • Positiva effekter av fysisk aktivitet


Psykolog
Psykolog och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Tema ( två tillfällen) med psykolog om migrationsprocessen, erfarenheter före, under och efter migration samt pågående livsvillkor. Stress och stresshantering i samband med flyktingskap. Övningar för att underlätta koncentration och sömn

forts.


Forts psykolog
Forts. psykolog och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Genomgång av migrationsprocessens olika faser

 • Kroppen

 • Sömn

 • Tanken

 • Känslan

 • Övningar: Progressiv avspänning, grounding

 • Tips , även vad gäller hjälp till barn


L kare
Läkare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Tema med läkare om folkhälsa i praktiken, information kring vanliga sjukdomar, symtom och behandling

forts.


Forts ex l kare
Forts. ex läkare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Apotek

 • Receptbelagda och icke receptbelagda mediciner

 • Vid akut sjukdom

 • Diabetes typ I och II

 • Kost, motion

 • Högt och lågt blodtryck

 • Hjärt/kärlsjukdomar

 • Alkohol, droger, läkemedel


Tandl kare
Tandläkare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Tema med tandläkare om tand/munhälsa (även om barns tandvård) och tandvårdssystemet

forts.


Forts ex tandl kare
Forts. ex. tandläkare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Folktandvårdens ansvarsområde

 • Akutbehandling

 • Vad gäller, vad gör man och vem jobbar på folktandvården

 • Förebyggande

 • Karies, fluor

 • Gingivit/paradontit

 • Barnens tänder

 • Ekonomi

 • Tandvårdsrädsla

 • Ej nöjd med behandlingen


Barnmorska
Barnmorska och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Tema med barnmorska om sexuell hälsa

Exempel innehåll:

Vad gör en barnmorska på MVC

 • För vem? Var finns vi? Var ringer man för att boka tid?

 • Inre och yttre genitalia, manlig och kvinnlig

 • Gynekologisk undersökning, hur går den till

 • STI; sexuellt överförbara sjukdomar

 • Hur man kan skydda sig mot smitta.

 • Kondomanvändning (bådas ansvar).

 • Preventivmedel


Forts ex barnmorska
Forts. ex. barnmorska och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Slidkransen (mödomshinna)

 • Oskuld? Diskussion.

 • Menstrationscykel, Befruktning.

 • Kallelse VS prov, (www.cellprov.nu inf på olika språk) HPV virus.

 • Den äldre kvinnan, klimakteriet

  – den äldre mannen

 • Ev abortlagstiftningen


Forts sista tillf llet

Avslutning och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

Diplom

Utvärdering

Forts. sista tillfället


Kvalitetss kring
Kvalitetssäkring och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Genom muntliga utvärderingar med kursdeltagarna

 • Genom frågeformulär före, direkt efter samt sex månader efter avslutad kurs

 • Genom regelbundna planerings- uppföljnings- och utvärderingsmöten i lärargruppen


Framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.

 • Man får korrekt och direkt info. svar

 • Kunskap ger makt/egenmakt att påverka sin hälsa

 • Man blir bekräftad, sedd, hörd

 • Övningen/ar märks i kroppen, man börjar känna sig mera fysiskt rörlig…..

 • Gruppens påverkan

 • Spridningseffekt (familj, nätverk, SFI mm)


Tack för din uppmärksamhet och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.


ad