Bakgrund - PowerPoint PPT Presentation

orlando-wolf
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakgrund PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Bakgrund
102 Views
Download Presentation

Bakgrund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Careerplanning – The first step towards the swedishlabour market for incoming studentsSusanne HåkanssonKarriärvägledareBibliotek- & Lärande resurser/BLR

 2. Bakgrund

 3. ”How to find a job in Sweden”

 4. Syftet med utvecklingsarbetet …se över den kursplan som idag finns för den svenska karriärplaneringskursen och anpassa innehållet efter de inresande studenternas behov…

 5. Många tankar, många frågor men fanns det några svar….?

 6. ”Vår förståelse av verkligheten”

 7. Människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten

 8. Hur kan vi då få inresande studenter att förstå svensk arbetsmarknad? Mina tankar var att; …det finns ett behov av mer information och vägledning kring hur inresande studenter skall lyckas ta sig in på svensk arbetsmarknad. ..Jag tror att innehållet måste anpassas efter deras behov och kännedom om hur jobb och karriär fungerar i Sverige.

 9. Högtider & Traditioner

 10. Att arbeta i Sverige - En avslappnad atmosfär och en stark tro på konsensus

 11. Många tankar, många frågor men fanns det några svar….?

 12. Kurstillfälle 1 Vad har format svenskt arbetslivArbetstillstånd, vad gäller?Förändringar, förväntningar och trender

 13. Kurstillfälle 2 http://www.decisiondynamics.se/swe/career_model.asp

 14. Källa: Annika Lundmark Källa: Annika Lundmark

 15. ÖvningarPersonliga egenskaper DrivkrafterAttityder, värderingarPrioriteringar för att få balans i livet

 16. Personal Branding - Vad är du bra på och hur sticker du ut i mängden? Trendforskare Göran Adlén

 17. Kurstillfälle 3 Paketera & kommunicera

 18. www.framtidscv.se www.framtidscv.se

 19. Handlingsplan

 20. Vad händer nu? Nästa stegFrågor?