11 patologie parodontu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
11. Patologie parodontu PowerPoint Presentation
Download Presentation
11. Patologie parodontu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

11. Patologie parodontu - PowerPoint PPT Presentation


 • 499 Views
 • Uploaded on

11. Patologie parodontu. Gingivitis Podmíněná plakem Hyperplastická (juvenilní, těhotenská, při hormonální antikoncepci, poléková, při systémových onemocněních – hemoblastozy, avitaminóza C) Parodontitis Zánět marginální gingivy dospělých (superficiální, hluboká – přechod do apikální části)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

11. Patologie parodontu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 patologie parodontu
11. Patologie parodontu

Gingivitis

 • Podmíněná plakem
 • Hyperplastická (juvenilní, těhotenská, při hormonální antikoncepci, poléková, při systémových onemocněních – hemoblastozy, avitaminóza C)

Parodontitis

 • Zánět marginální gingivy dospělých (superficiální, hluboká – přechod do apikální části)
 • Zánět marginální gingivy juvenilní
 • Uvolnění gingivodentálního uzávěru
 • Patologický parodontální chobot
 • Destrukce závěsného aparátu
 • Obnažení zubních krčků, uvolnění zubu
11 patologie parodontu2
11. Patologie parodontu

Parodontosis

 • Iniciálně se neuplatňují zánětlivé vlivy
 • Mladý věk, u lidi se zdravým chrupem a vysokou úrovní ústní hygieny
 • Patologický parodontální chobot
 • Destrukce závěsného aparátu
 • Obnažení zubních krčků, uvolnění zubu
12 odontogenn cysty
12. Odontogenní cysty
 • Radikulární cysta – navazuje na chronickou periodontitis
 • Folikulární cysta – spojena s korunkou neprořezaného zubu, vystlána dlaždicobuněčným epitelem, bez zánětu
 • Erupční cysta – u dětí
 • Primordiální cysta – v místě nevyvinutého zubu
 • Odontogenní keratocysta – výstelka tvořená dlaždicovým epitelem, v lumen keratin, koincidence s névoidními bazaliomy kůže (Gorlin-Goltzův syndrom)
12 odontogenn cysty etnost jednotliv ch typ
12. Odontogenní cysty – četnost jednotlivých typů

65-70% - radikulární cysta

15-18% - dentigerózní cysta

3-5% - keratocysta

5-10% - nasopalatinální cysta

Méně než 1% - ostatní

12 odontogenn cysty radikul rn cysta
12. Odontogenní cysty - radikulární cysta
 • Lokalizovaná v kosti ve spojitosti s kořenemneživého zubu!
 • Pokud není infikovaná je většinou asymptomatická
 • Diagnóza je komplexní – kombinace RTG, průkaz neživého zubu, histologický obraz
 • Po kompletní enukleaci nerecidivuje
12 odontogenn cysty radikul rn cysta histologick obraz
12. Odontogenní cysty - radikulární cysta – histologický obraz
 • Výstelka je tvořena proliferací dlaždicového epitelu z Malassezových hnízd
 • V okolí – smíšený zánět
 • Ostaní – mohou být přítomny krystaly cholesterolu a pěnité makrofágy
12 odontogenn cysty keratocysta
12. Odontogenní cysty - keratocysta
 • Multilokulární
 • Po enukleaci často recidivuje
 • Definitivní diagnóza – pouze histopatologická
 • Možná klinická záměna s ameloblastomem
 • Součást Gorlinova-Gotzova syndromu
 • mnohotné keratocysty čelisti
 • mnohotné nevoidní bazocelulární karcinomy kůže
 • mírné abnormality skeletu
 • intrakraniální malformace (kalcifikace falx cerebri)
12 odontogenn cysty keratocysta histologick obraz
12. Odontogenní cysty - keratocysta – histologický obraz
 • Výstelka (dlaždicový epitel) zhruba stejné tloušťky
 • Tenká vazivová stěna
 • Zánět většinou nepřítomen
 • Přítomnost satelitních cyst
13 odontogenn n dory
13. Odontogenní nádory

Epitelové

 • Ameloblastom
 • Kalcifikující epiteliální odontogenní tumor (polyedrické epiteliální buňky s intercelulárními můstky, terčíkovité kalcifikace, dobrá prognóza)
 • Adenomatoidní odontogenní tumor (podobný plexiformnímu ameloblastomu + žlazovité struktury, amorfní PAS pozitivní materiál, lokalizace v horní čelisti, věkový průměr 20 let, nerecidivuje)
13 odontogenn n dory z du en elist p iny
13. Odontogenní nádory - zduření čelistí - příčiny
 • Cysty (odontogenní)
 • Odontogenní tumory
 • Obrovskobuněčné léze
 • Fibro-oseální léze
 • Primární neodontogenní tumory kostí
 • Metastázy
 • Chronická osteomyelitis
13 odontogenn n dory a meloblastom
13. Odontogenní nádory - ameloblastom
 • Nádor z odontogenního epitelu
 • Nejčastější odontogenní nádor
 • Nejčastěji ve věku 30-50 let
 • Na RTG jako multilokulární cysta
 • Nejčastěji v zadní části mandibuly
 • Léčba excizí zasahující do normální tkáně
 • Diagnóza musí být potvrzena biopsií
13 odontogenn n dory a meloblastom histologick varianty
13. Odontogenní nádory -ameloblastom – histologické varianty
 • Folikulární ameloblastom (ostrůvky vysokého cylindrického epitelu s jádry polarizovanými směrem od bazální membrány, v okolí hvězdicové retikulum a vazivové stroma)
 • Vzácnější – plexiformní, akantomatózní ameloblastom, bazocelulární ameloblastom
 • Maligní ameloblastom – prokázány metastázy (plíce)
 • Ameloblastický karcinom – šíří se lymfatických uzlin
13 odontogenn n dory adenomatoidn odontogenn tumor
13. Odontogenní nádory - adenomatoidní odontogenní tumor
 • Řídce se vyskytující, benigní odontogenní tumor
 • Patrně hamartom
 • Pomalu rostoucí
 • Průměrný věk 15-20 let
 • Přední maxila
 • Dobře ohraničený
 • Mikrocystický (adenomatoidní – nejde o pravé dukty)
 • Léčba - enukleace
13 odontogenn n dory kalcifikuj c epiteli ln odontogenn tumor pindborg v tumor
13. Odontogenní nádory - kalcifikující epiteliální odontogenní tumor – Pindborgův tumor
 • Řídce se vyskytující, lokálně invazivní ale ne metastazující odontogenní tumor
 • Průměrný věk 30-50 let
 • Četná hyperchromní a pleomorfní jádra, přítomnost amyloidu podobného materiálu
 • Léčba – excize s malým bezpečnostním lemem
13 odontogenn n dory kalcifikuj c epiteli ln odontogenn tumor pindborg v tumor34
13. Odontogenní nádory - kalcifikující epiteliální odontogenní tumor – Pindborgův tumor
13 odontogenn n dory ameloblastick fibrom
13. Odontogenní nádory - ameloblastický fibrom
 • Řídce se vyskytující, jak odontogenní tak mesenchymový tumor - smíšený
 • Průměrný věk - děti a mladí dospělí
 • Léčba – excize s malým bezpečnostním lemem
 • Dif.dg. – ameloblastom!
13 odontogenn n dory cementoblastom
13. Odontogenní nádory - cementoblastom
 • Benigní pomalu rostoucí tumor vázaný na kořen zubu
 • Mladí dospělí, věk pod 25 let, muži
 • Histologicky tvořen cementem a buňkami podobnými osteoklastům a osteoblastům
 • Léčba enukleací
13 odontogenn n dory odontom y
13. Odontogenní nádory - odontom(y)
 • Hamartomy odontogenního epitelu a mesenchymu
 • Výskyt mezi 10-20 lety
 • Benigní
 • Smíšený typ (mnoho drobných zubů)
 • Komplexní typ (neuspořádaná masa dentinu)
 • Léčba enukleací
14 v vojov poruchy slinn ch laz sialolithiasis
14. Vývojové poruchy slinných žlaz, sialolithiasis

Vývojové poruchy

 • Ageneze
 • Dystopie
 • Aberatní slinné žlázy
 • Atrézie – retenční cysta – atrofie žlázy
14 v vojov poruchy slinn ch laz obstrukce dif dg
14. Vývojové poruchy slinných žlaz – obstrukce - dif.dg.
 • Konkrementy(nezpůsobují xerostomii)
 • Striktury duktů(fibrotizace po traumatu)
 • Mukokéla(cysta drobné žlázky s extravazací hlenu do okolí s následnou zánětlivou reakcí, nejčastější lokalizace na dolním rtu, velikost do 1 cm, výstelka tvořena vazivem)
 • Ranula(forma mukokély, postihuje submandibulární a sublingvální žlázy, výstelka tvořená epitelem, nebolestivá, velikost 2-3 cm, potíže při kousání a mluvení)
14 v vojov poruchy slinn ch laz sialolithiasis44
14. Vývojové poruchy slinných žlaz, sialolithiasis

Sialolithiasis

 • Nejčastěji gl.submandibularis (83%) a gl. parotis (10%)
 • Porucha stability ochranného koloidu – vypadávání solí kalcia (konkrementy jsou kalciumfosfátové a kalciumkarbonátové)
 • Velikost 1-2 mm
 • Různá konzistence
 • Komplikace – atrofie a zánět
15 z n ty slinn ch laz
15. Záněty slinných žlaz

Sialoadenitis

 • Acuta – ascendentně či hematogenně, riziko flegmóny
 • Chronica – sialolithiasis s pyogenní infekcí, hojení fibrózou (Küttnerův nádor)
 • Parotitis epidemica – paramyxovirus, dětský věk, bilaterální, komplikace u dospělých (orchitis, adnexitis – riziko sterility)
 • Cytomegalická sialoadenitis – intranukleární inkluze
xerostomie
Xerostomie
 • Suchá sliznice dutiny ústní
 • Příčiny:
 • Organické
 • Funkční
 • Léky
xerostomie organick p iny
Xerostomie – organické příčiny
 • Sjogrenův syndrom
 • Radiace
 • Sarkoidoza
 • Amyloid
 • Depozice Fe
xerostomie funk n p iny
Xerostomie – funkční příčiny
 • Dehydratace
 • Hemoragie
 • Průjem
 • Psychogenní (deprese)
xerostomie l ky
Xerostomie - léky
 • Předávkování diuretik
 • Léky s antimuskarinovým efektem(atropin, tricyklická antidepresiva, antihistaminika, antiemetika, neuroleptika)
 • Sympatomimetika(efedrin, bronchodilatancia, amfetamin)
sjogren v syndrom
Sjogrenův syndrom
 • Xerostomie, keratoconjunctivitis sicca, polyarthritis
 • Predominance žen
 • Náchylnost k infekcím
 • Vyšší riziko vzniku lymfomů
 • Histologie slinných žláz:
 • Infiltrace CD4 lymfocyty a plasmocyty
 • Destrukce sekrečních acinů
 • Proliferace epimyoepiteliálních ostrůvků
16 sial zy
16. Sialózy
 • Sialosis/sialoadenosis – nezánětlivé, nenádorové zduření slinných žláz se snížením sekrece většinou v souvislosti s jiným základním onemocněním
 • Endokrinní (DM, Cushingova choroba, nemoci thyroidey)
 • Dystrofické (onemocnění jater, alkohol)
 • Neurogenní (neurovegetativní syndrom)
 • Medikamentózní (asthma)
17 32 cysty a n dory slinn ch laz
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz

Cysty

 • Mukokéla – malé slinné žlázky, nejčastěji na dolním rtu následkem poranění, jde o nepravou cystu, výstelka tvořena vazivem, typická je přítomnost mukofágů – mukofagický granulom
 • Ranula – cysta spodiny ústní dutiny
 • Dif.dg – branchiogenní cysta
17 32 cysty a n dory slinn ch laz n dory slinn ch l z p ehled
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz-nádory slinných žláz - přehled
 • Epitelové nádory
 • Adenomy (pleomorfní adenom, monomorfní adenomy – adenolymfom, oxyfilní adenom)
 • Karcinomy(mukoepidermoidní karcinom, acinocelulární karcinom, adenoidně cystický karcinom, adenokarcinom, epidermoidní karcinom, nediferencovaný karcinom)
 • Neepitelové nádory
 • Lymfomy
 • Sarkomy
17 32 cysty a n dory slinn ch laz klinick znaky
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz – klinické znaky
 • Benigní
 • Pomalu rostoucí, měkká konsistence, neulcerují, nejsou spojeny s příznaky postižení nervů
 • 85% nádorů parotis je benigních
 • Maligní
 • Rychle rostoucí, tuhá konsistence, ulcerace a invaze kosti, postižení nervů – obrny
 • 45% nádorů drobných žláz je maligních
17 32 cysty a n dory slinn ch laz pleomorfn adenom
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz-pleomorfní adenom
 • Tvořen myxoidní tkání, chrupavkou a ostrůvky epitelových buněk
 • Ohraničen, ale ne dokonale
 • Recidivuje – recidivy již „borderline“ malignity
17 32 cysty a n dory slinn ch laz adenolymfom warthin v tumor
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -adenolymfom (Warthinův tumor)
 • Tvoří 9% všech nádorů parotis
 • Benigní
 • Charakteristický histologický obraz:
 • Eosinofilní vysoké buňky
 • Denzní lymfoidní infiltrát s germinálními centry
 • Cysticky utvářený
17 32 cysty a n dory slinn ch laz onkocytom
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -onkocytom
 • Vzácný
 • Benigní
 • Postihuje parotis
 • U starších lidí
 • Velké eosinofilní bunky - onkocyty
17 32 cysty a n dory slinn ch laz mukoepidermoidn karcinom
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -mukoepidermoidní karcinom
 • Tvořen dvěma typy buněk:
 • Velké hlen secernující bunky
 • Epidermoidní buňky
 • Neohraničený
 • Roste pomalu
 • Rekurence
17 32 cysty a n dory slinn ch laz acinocelul rn karcinom
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -acinocelulární karcinom
 • Invazivní tumor, může metastazovat
 • POZOR! - velmi „benigní“ histologický vzhled
 • Uniformní, velké acinární buňky podobné buňkám serózním (bazofilní cytoplasma)
 • Disperzně oválné vodojasné prostory
17 32 cysty a n dory slinn ch laz adenoidn cystick karcinom
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -adenoidně cystický karcinom
 • Kribriformní nebo „Swiss cheese“ uspořádání
 • Nádorové elementy jsou drobné a tmavé
 • Typické perineurální šíření
 • Roste pomalu
 • Špatná prognóza
17 32 cysty a n dory slinn ch laz epiteli ln myoepiteli ln karcinom
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -epiteliální-myoepiteliální karcinom
 • Tumor velkých žláz
 • Dukty/trabekuly tvořené tmavými buňkami s vnějším lemem světlých buněk (tento někdy převažuje proto dif.dg jiných světlebuněčných karcinomů)
 • Vnější světlý lem – S100 imunopozitivita - myoepitelie
17 32 cysty a n dory slinn ch laz epiteli ln myoepiteli ln karcinom75
17. 32. Cysty a nádory slinných žlaz -epiteliální-myoepiteliální karcinom
18 regresivn metabolick a cirkula n poruchy stn sliznice
18. Regresivní, metabolické a cirkulační poruchy ústní sliznice
 • Nekrózy (mechanické vlivy, karcinom, chemické vlivy, celková onemocnění, kachexie - noma)
 • Atrofie (Plummer-Vinsonův syndrom: dysfagie, hypochromní anémie, achlorhydrie, atrofie sliznice dutiny ústní)
 • Dystrofie (amyloidóza)
 • Pigmentace
 • Melanin (grafitové skvrny – Peutz Jeghers syndrom)
 • Hemosiderin (hemochromatóza)
 • Olovo
20 z n ty stn sliznice
20. Záněty ústní sliznice
 • Akutní/chronické
 • Podle lokalizace: cheilitis, glossitis, gingivitis
20 z n ty stn sliznice78
20. Záněty ústní sliznice

Akutní

 • Serózní (erytém – lokální i celkové příčiny)
 • Hnisavý (angina Ludowici, flegmonozní zánět)
 • Riziko sepse
 • Riziko trombózy kavernózních splavů
 • Riziko hnisavé leptomeningitis
20 z n ty stn sliznice79
20. Záněty ústní sliznice

Akutní

 • Aktinomykoza - A. israeli, cervikofaciální forma, aktinomykom, aktinomykotické drúzy
 • Vesikulozní záněty
 • HSV-1 primární herpetická gingivostomatitis
 • HSV-1 rekurentní stomatitis/herpes
 • Intraepiteliální puchýřky, intranukleární eosinofilní inkluze (Lipschütz)
20 z n ty stn sliznice80
20. Záněty ústní sliznice

Akutní

 • Aftozní stomatitis (recidivující) – eroze, různé příčiny
 • Ulcerozní stomatitis – vesikulární afekce se mění v eroze/ulcerace
 • Gingivistomatitis ulcerosa (fusospirilová)
20 z n ty stn sliznice81
20. Záněty ústní sliznice

Chronické

 • Chronická gingivitis (hypertrofická/atrofická) – lokální i celkové příčiny
 • Granuloma fissuratum – novotvořené vazivo v oblasti iritace
 • Atrofická Hunterova glossitis – perniciózní anémie
 • Orální kandidóza – oportunní infekce