terrapportering av blodenheter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Återrapportering av blodenheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Återrapportering av blodenheter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Återrapportering av blodenheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Återrapportering av blodenheter. Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar blodkomponenter. V6, 110211 AMS. Från den 1 januari 2010 måste slutlig användning av alla blodenheter aktivt rapporteras enligt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Återrapportering av blodenheter' - erwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terrapportering av blodenheter

Återrapportering av blodenheter

Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT

Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar blodkomponenter

V6, 110211 AMS

slide2
Från den 1 januari 2010 måste slutlig användning av alla blodenheter aktivt rapporteras enligt

SOSFS 2009:29 (M)

Transfusion av blodkomponenter

slide3
I 5 kap, 3 § står följande:

Uppgifter om blodmottagarens identitet, tappningsnummer och vilka blodenheter som använts ska i enlighet med lagen om blodsäkerhet (2006:496) rapporteras till transfusionsmedicin i nära anslutning till transfusionen.

Uppgifterna ska vara spårbara från blodmottagaren via blodenheten till blodgivaren och omvänt

Även slutlig användning av de blodenheter som inte transfunderats (kasserats), ska rapporteras till transfusionsmedicin

hj lpmedel
Hjälpmedel

Webb-applikation via

som finns tillgänglig via Melior, Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats:

www.skane.se/labmedicin/kit

för att nå följande bilder

i melior m ste patient id vara aktivt
I Melior måste patient ID vara aktivt

Under program/övriga program/externa program finns följande:

Välj transfusionsmedicin

slide6

Vid inloggning från Transfusionsmedicins webbsida, anges istället patientens personnummer här

Vid inloggning från Melior är patientens personnummer direkt angivet här

Klicka på Sök

slide7

Patientens namn och personnummer

BAS-testets giltighet

Patientens blodgrupp

Provtagningsdatum för blodgrupperingen

Aktuellt utlåtande för blodgrupperingen

slide8

Aktuellt tappningsnummer och komponentkod flyttas hit

S00020901414

E3846V00

Klicka på Rapportera

Ange datum och klockslag för transfusionen

Klicka på det tappningsnummer som ska rapporteras

Alla komponenter som är reserverade till patienten

Utför återrapporteringen i nära anslutning till påbörjad transfusion

slide9

Ange vilket/vilka svar som ska beställas

Ange alltid kundkod både till avdelningen som är beställare och som ska debiteras.

Klicka på Beställ för att få en utskrift ifrån Transfusionsmedicin. Utskriften debiteras.

slide10
OBS!

Kontroll av patientens blodgrupp via utskrivet blodgrupperingssvar krävs före start av transfusion.

Undantag: Om dator finns i anslutning till enskildpatient är det tillåtet att kontrollera patientens blodgrupp via patientinformation på skärmen.

Det gäller alla blodkomponenter (ery, pla, trc).

slide11

Lösenord ska vara minst 6 tecken och innehålla både bokstäver och siffror

Lösenord tillhandahålles av namngivna personer på den lokala transfusionsmedicinska avdelningen

fel vid terrapportering
Fel vid återrapportering
 • Om fel blodenhet har återrapporterats
 • Kontrollera återstående reserverade enheter i kylskåpet på avdelningen eller som förvaras på transfusionsmedicin.
 • Be genast transfusionsmedicin att korrigera och uppge tappningsnummer med nummermarkör och kontrollmarkör samt komponentkod
  • Ex. tappningsnummerS0002 09 950000
  • Ex. komponentkod E 3846 V00

42

S

blodenhet utl mnad fr n sjukhus utanf r sk ne
Blodenhet utlämnad från sjukhus utanför Skåne
 • Om blodenheten följt med patienten från sjukhus utanför Skåne
  • Kopiera transfusionsjournalen och skicka till hemsjukhusets transfusionsmedicinska avdelning
  • Alternativt skicka transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på egna sjukhuset
blodenhet medf ljer patient till sjukhus utanf r sk ne
Blodenhet medföljer patient till sjukhus utanför Skåne

Om blodenhet/er följer med patient till annat sjukhus utanför Skåne

 • Be den som transfunderar att kopiera transfusionsjournalen och skicka till den transfusions-medicinska avdelning som reserverat blodenheterna.
 • Alternativt att man skickar transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på det andra sjukhuset
blod f r akut bruk o rhd negativt akutblod
Blod för akut bruk O RhD negativt”(Akutblod)
 • Skicka följesedeln med uppgift om patientens personnummer och namn till Transfusionsmedicin
 • Reservationen utförs på Transfusionsmedicin, som även återrapporterar enheten
sammanfattning
Sammanfattning
 • Utför återrapportering när blodenheten “är satt” eller snarast efter transfusion
 • Användsamma bild för att kontrollera hur många återstående blodenheter som finns reserverade
vi tar g rna emot fr gor www skane se labmedicin kit
Vi tar gärna emot frågor

www.skane.se/labmedicin/kit

slide18

Bäst på test

Det bästa vägvalet för vård och hälsa