misbruk av aas dokumentasjon av bivirkninger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger. Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte, kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk 2) Det foreligger gode observasjonsstudier som gir informasjon om alvorlige bivirkninger Medisinsk erfaring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger' - edalene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
misbruk av aas dokumentasjon av bivirkninger
Misbruk av AAS Dokumentasjon av bivirkninger
 • Kliniske studier

1)Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte, kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk

2) Det foreligger gode observasjonsstudier som gir informasjon om alvorlige bivirkninger

 • Medisinsk erfaring

Rapporter fra leger, trenere og misbrukere gir informasjon om alvorlige bivirkninger

 • DDR-erfaring

Rapporter fra DDR dokumenterer alvorlige bivirkninger som følge av langvarige AAS-misbruk

androgene anabole steroider aas
Androgene- anabole steroider(AAS)
 • Androgener

Mannlige kjønnshormoner

(testosteron, dihydrotestosteron, androstendion o.a.)

 • Anabole steroider

Syntetiske stoffer med samme biologiske virkning som androgener

 • Androgen-anabole steroider

Felles navn for androgener og anabole steroider

(kalles også anabol-androgene steroider)

fors kt aas ungdom utenfor org idrett
Forsøkt AASUngdom utenfor org. idrett
 • Norge

1) Wichstrøm & Pedersen (2001)

n = 8.877, alder = 15 - 22 år.

Forsøkt AAS = 0.8%

2) Pedersen et al. (2001)

n = 10.828, alder = 14 – 17 år.

Forsøkt AAS = 1.8%

 • Andre land (kilde: Wichstrøm & Pedersen)

Sverige 2 – 3.5%

Canada 2 – 3.5%

USA 2.5 – 7%

 • Kjønnsfordeling

Menn/kvinner = ca 2/1

misbruk av aas doser
Misbruk av AASDoser
 • Normal produksjon av testosteronMenn: 4 -9 mg/døgn (avtar med alder)Kvinner: ca 1/10 av mannens produksjon
 • Anbefalte subatitusjonsdoser

Menn: 6 -13 mg testosteron/døgn

( Primoteston depot i.m.)

 • Dopingdoser

Moderate: 50 – 100 mg testosteron/døgn

Tilsv. 4 -15 x norm substitusjon

Ekstreme 2500 -?? Mg testosteron/døgn

Tilsv. 250 x norm. substitusjon

medikamenter som misbrukes
Medikamenter som misbrukes
 • Anabole stoffer

AAS – tabletter og injeksjonspreparater

Veksthormon, IGF-1

Insulin

 • Stimulerende stoffer

Amfetamin, efedrin, koffein, kokain o.a.

 • Motvirke bivirkninger

Gonadotropiner, klomifen for å redusere ”innaktivering av gonadene”

Antiøstrogener, aromatasehemmere for å redusere androgen  østrogen

Diuretika for å redusere væskeretensjonen

misbruk av aas fysiske bivirkninger menn
Misbruk av AASFysiske bivirkninger menn
 • Redusert fertilitet

Nedsatt spermieproduksjon – AAS supprimerer LH/FSH-sekresjonen

 • Redusert volum av testiklene

Nedsatt spermieproduksjon gir reduksjon i sædkanalenes volum

 • Varierende kjønnsdrift

Økt/redusert avhengig av AAS-doseringen

 • Prostataforstørrelse

Opptrer oftere og tidligere enn vanlig

 • Brystkjertelforstørrelse

Relativt vanlig ved langvarig misbruk pga økt østrogenproduksjon (androgen  østrogen)

misbruk av aas fysiske bivirkninger hos kvinner
Misbruk av AAS Fysiske bivirkninger hos kvinner
 • Redusert fertilitet

Regelmessige menstruasjoner opphører – AAS supprimerer LH/FSH-sekresjonen

 • Klitoris forstørrelse
 • Økt kjønnsdrift ved AAS-bruk
 • Skjeggvekst

Økt skjeggvekst – normaliseres ikke når misbruket opphører

 • Stemmeforandringer

Utvikling av dyp, mer maskulin stemme

 • Brystkjertelreduskjon

Reduksjon i brystenes størrelse (østrogen )

 • Håravfall
misbruk av aas fysiske bivirkninger menn og kvinner
Misbruk av AASFysiske bivirkninger menn og kvinner
 • Leverskader

-Funksjonelle og strukturelle skader i lever, kan føre til blodcyster, levercirrhose og leversvikt

-Leverkreft er også rapportert

 • Økt risiko for hjerte- og åresykdom

Risikoøkningen skyldes i hovedsak HDL-kolesterol , LDL-kolesterol  og hypertensjon

 • Blodets koagulasjon

Økt risiko for dannelse av blodpropper

 • Hudforandringer

Økt håravfall og skallethet, akner i ansiktet og på overkroppen, ”hudsprekker”, økt pigmentering, hudfortykkelser og rynker

misbruk av aas fysiske bivirkninger menn og kvinner1
Misbruk av AASFysiske bivirkninger menn og kvinner
 • Væskeretensjon

Øker Na-reabsorbsjonen i nyrene og fører til væskeretensjon, vektøkning og ødem

 • Sene- og muskelskader

Økt risiko for overrivningsskader

 • Økt forekomst av muskelkramper
 • Vekstforstyrrelser

Bruk av AAS før puberteten fører til kunstig, tidlig pubertetsstart og kan gi redusert slutthøyde

 • Polycytemi

AAS stimulerer nydannelsen av røde blodceller og kan føre til polycytemi

misbruk av aas kardiale bivirkninger
Misbruk av AASKardiale bivirkninger
 • Lipider

Atherogen virkning.Ca. 50%  i LDL, kolesterol og triglycerider. Ca. 60%  HDL

 • Trombogenese

Økt trombose-risiko. Multifaktoriell årsak; bl.a. økning i prokoag. faktorer og plate-aggregering

 • Vasospasme

Spasme i koronar arteriene. Direkte AAS-effekt og økt vaskulær respons på noradrenalin

 • Myokardskade

Cellulære skader  nekrose, fibrose og ødem

 • Hypertensjon

Skyldes økt Na+- og væskeretensjon. Hvor hyppig hypertensjon forekommer er omdisk.

misbruk av aas sosiale bivirkninger
Misbruk av AAS Sosiale bivirkninger
 • Usosial livsstil

-Trening, kosthold og dop blir det viktigste

-Misbrukerens psykiske labilitet blir en påkjenning for familie og venner

-Tendens til voldsbruk utgjør en betydelig risiko for familie og venner

 • Annet misbruk

De som misbruker AAS har også økt bruk av alkohol, nikotin og narkotika

 • Kriminalitet

-Dopingmidlene kjøpes illegalt, og pengene skaffes i en del tilfeller ved kriminelle handlinger

-En del av den ”blinde volden” skyldes AAS-misbruk

misbruk av aas psykiske bivirkninger
Misbruk av AASPsykiske bivirkninger
 • Bakgrunn

-Observasjonsstudier beskriver en lang rekke psykiske bivirkninger hos AAS-misbrukere

-Mangel på kontrollerte klin. studier gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner

 • ”Positiv sinnsstemning”

Eufori, økt energi, økt selvfølelse, kritikkløshet og manglende selvinnsikt, økt seksuallyst

 • ”Negativ sinnsstemning”

Depresjon, humørsvingninger, verbal aggresjon, mistenksomhet, paranoide tanker, voldsimpulser

 • Alvorlige psykiske tilstander

Schitzofreniforme psykoser, depresjoner og suicidale tanker, abstinens

misbruk av aas p visning
Misbruk av AASPåvisning
 • Hypofysefunksjon

LH-/FSH-kons.  lav/supprimert

 • Gonadehormon-kons.

Testosteron-/østradiol-kons.  høy/lav

Avhenger av stoff som brukes

 • Leverfunksjon

Kons. av SHBG, TBG, DBP og CBG  lav

Kons. av leverenzymer  høy

 • Definitiv påvisning

GC-MS

Identifikasjon av AAS og metabolitter i urin

informasjons kilder
Informasjons kilder
 • Dopingtelefonen

Telefon: 800 50 200

Hjemmeside: www.dopingtelefonen.no

 • Hormonlaboratoriet, AUS HF

Telefon: 22 89 47 08

Hjemmeside: www.akeruniversitetssykehus.no

 • Antidoping Norge (ADN)

Telefon: 21 02 92 00

Hjemmeside: www.antidoping.no

misbruk av aas dokumentasjon av bivirkninger1
Misbruk av AASDokumentasjon av bivirkninger
 • Kontrollerte kliniske studier

Det finnes ingen kontrollerte kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk

 • Medisinsk erfaring

Rapporter fra leger og helsepersonell indikerer at langvarig AAS-misbruk er en helserisiko

 • Misbrukeres erfaring

Rapporter fra misbrukere og personer i misbruksmiljøene bekrefter at langvarig AAS-misbruk er en helserisiko

 • DDR-erfaring

Rapporter fra DDR dokumenterer en rekke alvorlige bivirkninger som følge av AAS-misbruk

misbruk av aas bivirkninger
Misbruk av AASBivirkninger
 • Fysiske bivirkninger

Det er registrert bivirkninger fra mange organer/organsystemer, særlig fra lever, hjerte-/åresystemet og reproduksjons-organene.

 • Psykiske bivirkninger

Eufori, irritabilitet, store humør-svingninger, aggressivitet og abstinenslignende plager er observert.

 • Sosiale bivirkninger

AAS-misbruk er assosiert med risikoatferd som økt sigarett-, alkohol- og narkotikabruk og voldelig atferd.