Download
biologie lov ka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOLOGIE ČLOVĚKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOLOGIE ČLOVĚKA

BIOLOGIE ČLOVĚKA

571 Views Download Presentation
Download Presentation

BIOLOGIE ČLOVĚKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA Opěrná a pohybová soustava

 2. TKÁNĚ • Epitelová tkáň • Pojivová tkáň • vazivo • chrupavka • kost • zubní tkáň • trofická pojiva • Svalová tkáň • Nervová tkáň

 3. Pojivo – VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST, ZUBNÍ TKÁŇ, … • formuje a udržuje tvar těla, přenos látek a informací, obranné reakce, zásobárna látek • mezibuněčná hmota - matrix • vlákna – kolagenní, elastická, retikulární • základní hmota – glykozaminoglykany, bílkoviny, minerální látky • buňky • fixní • pohyblivé

 4. strukturální šlachy, pouzdra, kosti obranná buňky imunitního systému střádací Na+ a voda, tuková tkáň reparační vznik jizvy Funkce pojiva • nutriční • prostředník mezi cévou a orgánem

 5. Typy pojivové tkáně - vazivo • kolagenní vazivo – pouzdra orgánů, podkládá epitely • retikulární vazivo – krvetvorné a lymfoidní orgány • tukové vazivo – mechanická a tepelná izolace, energetická zásoba

 6. bezcévná tkáň pevná, „drží tvar“ chondroblasty, -cyty nemineralizovaná velmi prokrvená tkáň pevná, „ohebná“ osteoblasty, -cytyosteoklasty mineralizovaná Chrupavka vs. kost

 7. Chrupavka - cartilago • odolná vůči působení tlaku -> nemění tvar • buňky: chondroblasty (cyty) • mezibuněčná hmota - vlákna + matrix • pevnost dána vazbou molekul vody • bezcévná tkáň - živiny difúzí (perichondrium, syn. tekutina)

 8. Typy chrupavky • Sklovitá chrupavka • Elastická chrupavka • Kolagenní chrupavka

 9. 1. Sklovitá chrupavka • modrobílá, sklovitá • nejrozšířenější typ chrupavky • kostra paryb, mnohoštětinatci, měkkýši, hlavonožci • pokrývá kloubní plochy • součást dýchacích cest • spojuje žebra a sternum

 10. Trachea Kloubní chrupavka

 11. Elastická chrupavka • v boltci, zevním zvukovodu, epiglottis • v kolagenní a elastická vlákna • chrupavka žlutá

 12. Vazivová chrupavka • kolagenní vlákna • bílá, neprůsvitná • meziobratlové ploténky, kloubní plošky, čéška

 13. Obecná nauka o kostech Funkce kostí • opora měkčím tkáním • úpon svalů a vazů (pasivní pohybový aparát) • ochranná pouzdra orgánů (lebka, páteř, hrudník…) • zásobárna vápníku • úloha při tvorbě krevních elementů (kostní dřeň)

 14. Obecná nauka o kostech Kost (Os, Ossa) je tvrdý, pružný útvar. Její tvar odpovídá funkci: • kosti dlouhé: kosti končetin; konce (epifýzy), střed (diafýza), jejich tělo je duté • kosti ploché: např. kosti klenby lebeční, lopatka • kosti krátké: kosti zápěstní • kosti pneumatické: obsahují dutiny vyplněné vzduchem; kost čelní, čichová • kosti nepravidelné: obratle

 15. Kostní tkáň • Kostní tkáň je nejtvrdší z pojiv. Vyskytuje se pouze u obratlovců. Je tvořena z kostních buněk, tzv. osteocytů. Mezibuněčná hmota je vytvářena tzv. osteoblasty. • Obsahuje: • látky organické: asi 1/3, dodávají kosti pružnost, bílkovina osein • látky anorganické: asi 2/3, dodávají kosti pevnost, Ca3(PO4)2, CaCO3, • Stářím se složení mění, přibývá anorganické hmoty  snadná lámavost. • 2 typy kostní tkáně • houbovitá – spongiózní (hlavice dlouhých kostí) • hutná – kompaktní (těla dlouhých kostí)

 16. Kostní tkáň hutná Lamelární strutkura Haversovy systémy Haversovy kanálky Volkmanovy kanálky

 17. Stavba dlouhé kosti • okostice • houbovitá tkáň • hutná tkáň • kostní dřeň • diafýza • epifýza • kloubní chrupavky

 18. Vývoj a růst kostí • Kosti se vytváří z chrupavčitého nebo vazivového základu kostnatěním(osifikací) během embryonálního vývoje. Osifikace se šíří z tzv. osifikačních jader RŮST KOSTÍ • do šířky: pomocí okostice • do délky: uskutečňuje se na  tzv. růstové chrupavce

 19. Spojení kostí • Vazivem: švy na lebce • Chrupavkou: např. meziobratlové ploténky • Srůstem:např. pánevní kost • Pohyblivé spojení,kloub: hlavice jedné kosti zapadá do jamky druhé

 20. Typy kloubních spojení

 21. KOSTRA ČLOVĚKA • OSOVÁ KOSTRA • lebka • neurocranium • splanchnocranium • hrudník • páteř • KOSTRA KONČETIN • kostra horní končetiny • kostra dolní končetiny • pletenec HK, DK • volná HK, DK • kostra ruky, nohy

 22. Osová kostra PÁTEŘ Funkce páteře Stavba páteře - obratle Meziobratlové ploténky Prohnutí páteře

 23. Osová kostra - páteř Typy obratlů

 24. Žebra pravá : kloubně se upínají na hrudní obratle a prvních 7 párů chrupavkou na hrudní kost Žebra nepravá : 5 párů, 3 se připojují na chrupavku výše uloženého žebra Žebra volná: 2 páry Hrudní kost Hrudní obratle Osová kostra – kostra hrudníku

 25. Osová kostra – kostra lebky • horní čelist • lícní kost • kost nosní • kost slzní • nosní skořepy • kost patrová • kost radličná • jařmový oblouk • dolní čelist • jazylka

 26. Osová kostra – kostra lebky • koste čelní • kost čichová • kost klínová • Turecké sedlo • kost týlní • kost spánková • kost skalní • kost temenní • bradavkový výběžek • bodcovitý výběžek

 27. Osová kostra – kostra lebky

 28. Švy na lebce • šev věncový (korunový): mezi kostí čelní a kostmi temenními • šev šípový: mezi kostmi temenními • šev lambdový: mezi kostmi temenními a kostí týlní • šev šupinový: nad spánkovou kostí

 29. Určování věku podle lebky • Vazivové blány - lupínky

 30. KOSTRA KONČETIN KOSTRA HORNÍCH KONČETIN • Pletenec lopatkový • Volná horní končetina • Kostra ruky

 31. KOSTRA HK – pletenec lopatkový • lopatka plochá trojúhelníkovitá kost. Na dorzální straně má lopatka kostěnou hranu, tzv. hřeben lopatky. Hřeben přechází v nadpažek, se kterým se spojuje klíční kost. Hákovitý výběžek lopatky je pozůstatkem po krkavčí kosti. • klíční kost (Calvicula): 12 – 16 cm dlouhá, esovitě prohnutá kost. Rozlišujeme na ní konec hrudní a konec nadpažkový.

 32. KOSTRA HK – volná končetina

 33. Kloubní spojení HK loketní kloub ramenní kloub

 34. KOSTRA HK – kostra ruky kosti zápěstní • řada (proximální): kost loďkovitá kost poloměsíčitá kost trojhranná kost hráškovitá 2. řada (distální): kost trapézová kost trapézovitá kost hlavatá kost hákovitá

 35. KOSTRA KONČETIN KOSTRA DOLNÍCH KONČETIN • Pletenec pánevní • Volná dolní končetina • Kostra nohy

 36. KOSTRA DK – pánevní pletenec

 37. KOSTRA DK – volná končetina

 38. Kloubní spojení DK kyčelní kloub kolenní kloub

 39. KOSTRA DK – kostra nohy hlezenní kloub

 40. Onemocnění opěrné soustavy • osteoporóza • osteoartróza • dna • zlomeniny, • vymknutí …

 41. Deformace lebky