Vaka sunumu do dr a bak kumbasar hasek e a h 3 dahiliye klinik efi
Download
1 / 63

- PowerPoint PPT Presentation


  • 1385 Views
  • Uploaded on

VAKA SUNUMU Doç.Dr.A.BAKİ KUMBASAR HASEKİ E.A.H 3.Dahiliye Klinik Şefi. H.B 55 yaşında Erkek İ stanbul doğumlu Deri imalatçısı. Şikayeti:. G özlerde, ciltte sarılık K arın ağrısı. Hikaye -I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - erasto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vaka sunumu do dr a bak kumbasar hasek e a h 3 dahiliye klinik efi
VAKA SUNUMUDoç.Dr.A.BAKİ KUMBASAR HASEKİ E.A.H 3.Dahiliye Klinik Şefi


H.B

55 yaşında

Erkek

İstanbul doğumluDeri imalatçısı


Ikayeti
Şikayeti:

Gözlerde, ciltte sarılık

Karın ağrısı


Hikaye i
Hikaye-I

Yaklaşık 2 ay önce gözlerde, ciltte sararma, halsizlik, sağ üst kadranda ağrı, idrar renginde koyulaşma, gaita renginde açılma nedeniyledış merkeze baş-vurmuş. Yapılan Batın USG’ sinde safra kesesi cidar kalınlığı artışı saptanmış,boyutları normal, intraluminal kitle görülmemiş.


Hikaye ii
Hikaye-II

AST:102 ALT:216 ALP:966 GGT:942 T.Bil:2.93 D.Bil:2.23

Hepatit markerları negatif saptanmış.

Kolesistit ile uyumlu bulunan hastaya oral antibiyoterapi verilip kontrole çağrılmış.


Hikaye iii
Hikaye-III

Bu tedavi ile rahatlayan hastanın iki hafta sonra sağ üst kadran ağrısı ve idrarda koyulaşma şikayeti tekrarlamış. Kontrol muayenesinde, tetkiklerinde ve USG bulgularında değişiklik görülmeyen hastaya kolestaz tanısı ile ERCP yapılmış.


Hikaye iv
Hikaye-IV

ERCP’ de koledok safra kesesi ve intrahepatik safra yolları normal saptanarak sfinkterotomi yapılmış.

Hastanın karın ağrısı rahatlamış idrar ve gaita rengi normale dönmüş ancak halsizlik ve iştahsızlığının artması üzerine hastanemize başvurdu.


Zge m
ÖZGEÇMİŞ

9 yaşında sağ nefrektomi

(nefrokalsinozis nedeniyle),

Hipertansiyon

(1 yıldıramlodipin kullanıyor)

Hipertiroidi 4,5 yıl önce

(6 ay süreyle propycil tb kullanılmış)


Soyge m
SOYGEÇMİŞ

Annede hipertansiyon,Erkek kardeşinde KBY mevcut.


Ali kanlik
ALIŞKANLIK:

40 paket/yıl sigara

15 yıl/hergün , 10 yıldır haftada1gün 90 gr alkol


F z k muayene
FİZİK MUAYENE

Genel durum iyi, şuur açık, aktif koopere, oryante ,Sklera ikterik

Tiroid grade 1 palpabl, LAP yok

Solunum sistem muayenesi doğal

KVS sistem muayenesi doğal

TA:140/80mmhg Nb:80/dk/ritmik


F z k muayene ii
FİZİK MUAYENE-II

Batın muayenesinde karaciğer kotkavsinde ele geliyor.

Üriner sistem muayenesi doğal.

Nörolojik muayene doğal.EKG : Normal

PA Akciğer Grafisi: Normal


Abdominal usg
Abdominal USG

KC konturları tabi olup üst sınırdadır. Doku içi eko dağılımı homojen olup hafif artmıştır. YKL saptanmamıştır.

İntrahepatik safra yolları ve vasküler yapılar normal genişliktedir.

Dalak ve pankreas ekojenitesi doğaldı.

Sağ böbrek vizualize edilemedi. Sol böbrek normal.

Batın içi serbest sıvı izlenmedi


ÖZET

55 Yaşında erkek hasta

Kolestaz tetkiki nedeniyle yatırıldı

Batın USG’sinde özellik yok

ERCP normal (sfinkterotomi)

ALT düzeyi normal

AST,LDH,ALP, GGT, D.Bil,düzeyi yüksek

Anemi, Trombositopeni mevcut

ESR yüksek.


Periferik yayma
Periferik Yayma

Eritrosit morfolojisi hipokrommikrositer,

yoğun blastik karakterde hücreler görüldü,

trombosit kümesi görülmedi.


Anemisi ve trombositopenisi saptandı.

Hastanın periferik yayma bulgularına göre

akut lökoz düşünüldü. Kemik iliğinden

flowsitometri ve biopsi örneklemesi alındı.


Sonuç

AML-M1ile uyumlu bulunan hastatedavisinin devamı için bir hematoloji

kliniğine sevk edildi…


Nfiltratif karaci er hastal klar
İnfiltratif Karaciğer Hastalıkları

Sistemik Amiloidoz

Karaciğerin Granulomatöz Hastalıkları

-İnfeksiyonlar

-Toksinler ve İlaçlar

-Sistemik Hastalıklar

Primer ve Metaztatik Karsinomlar

Hematolojik Maligniteler


Büyük, keskin kenarlı, düzgün yüzeyli, ağrısız, orta sertlikte ve/veya sert olmaları İnfiltratif hepatomegalilerin tipik özellikleridir.

İnfiltrasyon hücre veya madde birikimi ile olabilir.


Lösemi, lenfoma, myeloproliferatif hastalıklar ve sarkoidozda da hücre infiltrasyonu söz konusudur.


- sarkoidozda da hücre infiltrasyonu söz konusudur.Hepatosteatoz,

-Amiloidoz,

-Hemokromatoz,

-Wilson hastalığı,

-Glikojen Depo Hastalıkları,

-Mukopolisakkoridozlar,

-Galaktozemi,

-Alfa-1 Antitiripsin Eksikliği,

-Herediter Tirozinemi,

-Kistik Fibroz,

-Gaucher Hastalığı

-Neiman-Pick Hastalığı

gibi durumlarda da madde infiltrasyonu söz konusudur.


Hematoloj k mal gn telerde karac er tutulumu
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE sarkoidozda da hücre infiltrasyonu söz konusudur.KARACİĞER TUTULUMU


Lenfomalarda kc tutulumu
LENFOMALARDA KC TUTULUMU sarkoidozda da hücre infiltrasyonu söz konusudur.


Lenfomalı hastalarda sarkoidozda da hücre infiltrasyonu söz konusudur.ALPveGGT düzeyleri orta derecede artar.Ancak bu artışlar Karaciğer tutulumu ile tam bir korelasyon göstermez.

Kolestaz enzimlerinin artmasının iki nedeni vardır:

1-portohepatis ve ekstrahepatik safra yollarının infiltrasyonu

2-intrahepatik granulom formasyonu(özellikle portal alanda)


Mult pl myelom da kc tutulumu
MULTİPL MYELOM’DA KC TUTULUMU sarkoidozda da hücre infiltrasyonu söz konusudur.


Multipl Myelomda diffüz sinuzoidal ve portal infiltrasyon, bazende myelom hücrelerinin oluşturduğu nodüller karaciğer tutulumunun karakteristiğidir.

Sarılık, kolestaz enzim artışı gözlemlenebilir.


L sem lerde kc tutulumu
LÖSEMİLERDE KC TUTULUMU infiltrasyon, bazende myelom hücrelerinin oluşturduğu nodüller karaciğer tutulumunun karakteristiğidir.


Akut lökozlardan ALL de hepatomegali daha sık görülürken ,AML lerin küçük bir bölümünde hepatomegaliye bulgu olarak rastlanır.

Postmortem KC tutulumu ALL de %95, AML de ise %75 oranında mevcuttur.

KC enzim yükseklikleri tedavi edilmemiş lokozlarda KC tutulumunu belirleyebileceği gibi ekstramedüller hematopoez ve infeksiyon belirtiside olabilir.


Am lo doz da kc tutulumu
AMİLOİDOZ’DA KC TUTULUMU görülürken ,AML lerin küçük bir bölümünde hepatomegaliye bulgu olarak rastlanır.


Karaciğer palpasyonla oldukça büyük,sert, ağrısız, düzgün yüzeyli ve keskin kenarlı olarak ele gelir. Beraberinde yine amiloid birikimine bağlı splenomegali de bulunabilir.

Amiloid sinuzoidal ve portal alanlarda birikir.

İntra hepatik safra kanallarını döşeyen epitelin altında da birkim olabilir.


Sinuzoidal yerleşim olduğunda Portal hipertansiyonun ön planda olduğu bir klinik tablo ile karşılaşırız.

Alkalen fosfataz yükselmesi dışında diğer biyokimyasal tetkikler normaldir.

Prognoz kötüdür.


Tanı için gingival, rektal ve KC aspirasyon biopsisi yapılır.

Histolojik olarak homojen, amorf ve eozinofilik bir madde birikimi görülür. Kongo kırmızısı veya metilen mavisi ile boyanması tipiktir.

Elektron mikroskopisinde 10nm uzunluğunda, dallanma göstermeyen fibriller görülmesi teşhisi kesinleştirir.


O.E yapılır..

58 yaşında

Erkek


Ikayeti1
Şikayeti: yapılır.

Baş ağrısı


Hikaye i1
Hikaye yapılır.-I

Bir sene önce eşi vefat

ettiktensonra psikolojik sorunlar geçiren hasta,

yüksek tansiyonolduğunu ve kontrolsüzseyrettiğini söyleyerek kliniğimize başvurdu.


Zge m1
Ö yapılır.ZGEÇMİŞ

Özellik yok


Soyge m1
SOYGEÇMİŞ yapılır.

Baba kolon Ca


Ali kanlik1
ALIŞKANLIK: yapılır.

Sigara : 40 paket /yıl

Alkol :Haftada 2-3 gün 125 gr alkol


F z k muayene1
FİZİK MUAYENE yapılır.

Genel durum iyi, şuur açık, aktif koopere, oryante

Tiroid nonpalpabl, LAP yok

Solunum sistem muayenesi doğal

KVS sistem muayenesi doğal

TA:160/80mmhg Nb:80/dk/ritmik


F z k muayene ii1
FİZİK MUAYENE yapılır.-II

Batın muayenesinde özellik yok,

Üriner sistem muayenesi doğal,

Nörolojik sistem muayenesi doğal.


Laboratu v ar 02 03 2006
Laboratu yapılır.var 02/03/2006


St batin ncelemes 03 03 2006
ÜST BATIN İNCELEMESİ(03.03.2006) yapılır.

Sol böbrek orta polde 11.9 mm çapında parapelvik kist


Laboratuvar
Laboratuvar yapılır.


Laboratu v ar
Laboratu yapılır.var


Protein elektroforezi
Protein Elektroforezi yapılır.

Normal Alb/Glb 1. 28


T m r markerlari
TÜMÖR MARKERLARI yapılır.

CA19.9 …..18053.8 u/ML (0-37)

CEA ………N

CA 125……N

AFP ……….N


ÖZET yapılır.

58 Yaşında Erkek Hasta

USG Normal

ALP GGT AST ALT düzeylerinde 1 yıl sürecinde tedrici olarak azalma

CA 19-9 Yüksek


T m batin usg ncelemes 15 06 2007
TÜM BATIN USG İNCELEMESİ(15.06.2007) yapılır.

Karaciğer sol lob medial segmentte 48.9x34.8 mm boyutlarında lobule konturlu, hiperekojen solid kitle ve kitle komşuluğunda intrahepatik safra yollarında dilatasyon (kolanjio Ca?).

Sol böbrek alt polde 16.2 mm çapında bir adet basit kist izlendi.


Oral ve iv kontrastli t m batin kontrastsiz st batin karac ere y nel k st batin ncelemes 15 08 2007
ORAL VE IV KONTRASTLI TÜM BATIN+KONTRASTSIZ ÜST BATIN+KARACİĞERE YÖNELİK ÜST BATIN İNCELEMESİ(15.08.2007)

Karaciğer sol lobda diafragmatik kubbe düzeyinden başlayarak aşağı doğru 4 cm boyunca uzanan transvers planda en geniş boyutları 5x5 cm ölçülen hipodens yer kaplayıcı lezyon görünümü izlenmiştir. Lezyon dinamik incelemede bütün kesit-lerde hipodens hipovasküler görünümde izlenmiştir. Karaciğer sol lob lateral segmentte safra yolları dilatasyo-nuna ait olduğu düşünülen hipodens görünümler izlenmiştir. Karaciğere ait hipovasküler yer kaplayıcı lezyon-kolanjiokarsinom ? Akla gelmelidir.


Amel yat raporu 28 09 2007
AMELİYAT RAPORU(28.09.2007) BATIN+KARACİĞERE YÖNELİK ÜST BATIN İNCELEMESİ(15.08.2007)

Eksplorasyonda KC 4.segment ve kısmende 5. segmentte oturmuş kitle palpe edildi.Kitlenin büyüklüğü yaklaşık 6x6 cm boyutlarında idi.Ana safra kanlaının eksplorasyonunda sağ ve sol ana safra kanallarının birleştiği bölgede tm tarafından çekildiği görüldü.Tm vena kavaya segment 4B caudat loba invaze idi.Turuncus çöliakus ve common hepatik arter etrafında multiple LAP görüldü. 1adet suprapankreatik lenfnodu eksize edilerek frozena yollandı.Sonuç karsinom met olarak geldi.


Suprapankreatik lenfdüğümü metastazı bulunması ve vena Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.


SONUÇ Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.

Hasta halen inoperabl metastatik kolanjio karsinom tanısı ile kemoterapi almaktadır….


KOLANJİYOKARSİNOMA Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.

Safra yolları epitelinden kaynaklanan 1/100000 olasılıkla görülen oldukça nadir neoplazilerdir.

İntrahepatik, hiler, distal yerleşimli olabilirler. Ensık yerleşim hiler bölgedir

veKLATSKİN TÜMÖRÜ olarak adlandırılır.


Erkeklerde biraz daha sık görülür. Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.

Vakaların 2/3ü 50-70 yaş arasındadır.


Risk fakt rleri
Risk Faktörleri Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.

-Primer Sklerozan Kolanjit

-Koledok kistleri

-İntrahepatik taşlar

-Koledokolitiazis

-Thorotrast (eskiden kontrast madde olarak kullanılırdı)

-Clonorchis Sinensis infestasyonu

-Caroli hastalığı-Konjenital hepatik fibroz


Semptomlar
Semptomlar Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.

En önemli semptomobstrüktif ve progressif sarılıktır.

Kaşıntı

İdrar renginde koyulaşma

Akolik dışkı

İştahsızlık

Kilo kaybı gözlenebilir.

(Kolanjit son derece nadirdir)


Rutin fizik muayenede en sık bulgular Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.hepatomegali ve sarılıktır .

Distal yerleşimli olanlardacourvoisier-terrierbulgusu olabilir.

Direk billirubin artışı

ALPveGGTartışı

CEAveCA 19-9 artışı beklenir.


Yapılacak ilk tetkik Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.USGveBT dir.

(proksimal safra yollarında genişleme)

MRCP2. tetkik seçeneği( Tedavi planlanması )

Tanıda hiler yerleşimin sıklığı göz önüne alınacak olursaPTK,ERCPye tercih edilmelidir.


Tedavi
Tedavi Kavayı tutması nedeni ile vakanın operabl olmadığına karar verildi.:

REZEKTABL TM DECERRAHİ

(genellikle tanıda geç kalındığından küratif cerrahi şansı düşüktür)

RT ve KT ye yanıt düşüktür.

Prognoz kötü sürvi düşüktür.


ad