vaka sunumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAKA SUNUMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAKA SUNUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

VAKA SUNUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

VAKA SUNUMU. Dr.Ezgi Topyıldız, Dr. Didem Soydemir, Dr. Metin Uysalol İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bilim Dalı. Kimlik bilgileri:. Adı-Soyadı: R.N.D. Doğum tarihi: 05.06.2011 Başvuru tarihi: 06.10.2012 Yaşı : 16 aylık

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VAKA SUNUMU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vaka sunumu

VAKA SUNUMU

Dr.Ezgi Topyıldız, Dr. Didem Soydemir, Dr. Metin Uysalol

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Acil Bilim Dalı

kimlik bilgileri
Kimlik bilgileri:
 • Adı-Soyadı:R.N.D.
 • Doğum tarihi:05.06.2011
 • Başvuru tarihi:06.10.2012
 • Yaşı :16 aylık
 • Cinsiyeti: Kız
yak nma
Yakınma
 • Gaz yağı içme

(Saat 12:00 sularında anne plastik şişede

bulunan gaz yağını çocuğun yanında

bulmuş. Hastanın aldığı miktar

bilinmemekte.)

slide4
Öykü:
 • 06.10.2012 tarihinde saat 12:00 civarı hastanın gaz yağı içtiğini gören aile bir eğitim ve araştırma hastanesi’ne başvurmuş. Hastanın tam kan sayımı, kan gazı ve biyokimya tetkikleri yapılmış. Testlerinde patoloji saptanmayan hasta İ.T.F Çocuk Acil polikliniğine yönlendirilmiş.
zge mi
Özgeçmiş:
 • G3P2A1C0 anneden 38 g.hf.’da; NSD ile 3200 gr ağırlığında;49 cm boyunda ve 34 cm baş çevresi ile doğmuş.
 • Postnatal adaptasyon sorunu olmamış.
 • 6 ay yalnız anne sütü almış. Toplamda 15 ay anne sütü almış.
 • Nöromotor gelişim ve beslenme öyküsü yaşına uygun seyretmiş.
zge mi 2
Özgeçmiş-2:
 • Geçirdiği önemli bir hastalık öyküsü yok.
 • Bilinen ilaç alerjisi yok.
 • Geçirdiği operasyon ve travma öyküsü yok.
 • Aşıları Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun olarak yapılmış.
soyge mi
Soygeçmiş:
 • Anne 20 yaşında, ortaokul mezunu, sağlıklı, ev hanımı.
 • Baba 26 yaşında, ilkokul mezunu, sağlıklı, boyacı.
 • Sağlıklı 4 yaşında erkek kardeşi mevcut.
 • Anne ve baba arasında akraba evliliği yok.
 • Ailede özellikli hastalık öyküsü yok
fizik muayane
Fizik Muayane:
 • Tartı: 8700 gr (10-25p)
 • Boy:76 cm (25p)
 • TA: 88/50 mmHg
 • Ateş:37.3
 • Nabız:110/dk, DSS:26/dk,
 • Ödem, ikter, siyanozu yok.
 • Turgor ve tonusu normal.
slide9

Solunum Sistemi:

 • DSS:26/dk
 • Torakal deformite yok.
 • Her iki hemitoraks da solunuma eşit katılıyor.
 • Solunum sesleri bilateral bronkoveziküler olup eşit alınıyor.
slide10

Kardiyovasküler sistem muayenesi:

  • KTA:110/dk/R
  • TA: 88/50 mmHg
  • Periferik nabızlar bilateral ele geliyor.
  • Kapiller dolum zamanı < 2 sn.
  • S1 ve S2 normal S3 yok.
  • Üfürüm duyulmadı.
slide11

Sindirim Sistemi muayenesi:

  • Orofarenks doğal.
  • Batın rahat,barsak sesleri her dört kadranda alınabiliyor
  • Defans-rebaund yok.
  • Karaciğer ve dalak ele gelmiyor.
  • Gaz gaita çıkışı var
slide12

Genitoüriner sistem

Haricen kız, prepubertal.

 • Sinir Sistemi muayenesi:

GKS 15

Tonusu normal.

KVR +/+

Işık refleksleri bilateral alınabiliyor.

Patolojik refleks yok.

 • İskelet sistemi ve ekstremiteler

Kas gücü normal 5/5

slide14

Ne yapalım?

 • Hangi tetkikleri isteyelim?
 • Konsultasyon gerekli mi?
klinik gidi
Klinik Gidiş:
 • 06.10.2012 19:00 Hasta acil müşaade odasına alındı.
 • Gaz yağı içme sonrası gelişebilecek olası şimik pnömoni açısından akciğer grafisi çekildi.
 • PA AC grafisi normal olarak değerlendirildi.
klinik gidi 2
Klinik Gidiş-2:
 • 114 zehir danılşma merkezi arandı
 • İçilen maddenin koroziv olmadığı, şimik pnömoni açısından takibi önerildi.
 • Aktif kömür verilmemesi, hastanın kusturulmaması gerektiği, 24 saat boyunca müşaade altında tutulması gerektiği önerildi.
klinik gidi 3
Klinik Gidiş-3:
 • 23:00 Genel durumu iyi, vitaller stabil olan hastaya tekrar akciğer grafisi çektirildi. Patoloji saptanmadı.
 • 00:00 Hasta ve hasta yakınları hastane polisi tarafından değerlendirildi.Geçici adli rapor tutuldu.
klinik gidi 4
Klinik Gidiş-4:
 • 07.10.2012 09:30 Hastanın fizik muayenesinde özellik yok, vitaller stabil.
 • Gözlem süresi dolan ve fizik muayenesi ile tetkiklerinde herhangi bir sorun izlenmeyen hasta refakatçisi eşliğinde taburcu edildi.
hidrokarbon zehirlenmeleri
Hidrokarbon Zehirlenmeleri
 • Hidrokarbonların Tanımı

HK'lar karbon ve hidrojen içeren bileşiklerdir. Çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkan HK'ların en yaygın görüleni petrol türevleridir. O nedenle, çoğunlukla eşanlamlı kullanılırlar.

h drokarbonlarin k myasal siniflamasi 1 al fat k h drokarbonlar petrol t revleri
Kullanıldığı Yerler

Benzin

Fuel oil

Jet yakıt

Gaz yağı

Tüp gaz

Isıtma ve soğutmada

Bebek ve güneş yağı

Tiner

Vernik

Boya sanayi

Kuru temizleme

Sıvı mobilya cilası

Çakmak gaz

Lamba yağı

HİDROKARBONLARIN KİMYASAL SINIFLAMASI1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR (Petrol Türevleri)
slide26
2. AROMATİK HİDROKARBONLAR (benzen, paradiklorobenzen, toluen, ksilen)

a) Kullanıldığı Yerler

 • Güve kovucu
 • Tuvalet koku giderici
 • Yapıştırıcılar
 • Boya sanayi
 • Reçine
 • Patlayıcılar
 • Vernik
 • Tiner
slide27

Toksik Etki Mekanizması:

Hidrokarbonlar ağız yolu ile alındıktan sonra aspire edilerek akciğerlerde; ağız, solunum ve deri yoluyla alınmaları sonucu ile sistemik toksik etkiler yaparlar.

Toksik Miktar:

Zehirlenme belirtisi oluşturacak hidrokarbon miktarını belirlemek güçtür.Bazı hidrokarbonların 1 ml’den az miktarda ağız yoluyla alındıktan sonra solunum yollarına aspirasyonunun ciddi kimyasal pnömoni ve ölüme neden olduğu gösterilmiştir.

slide28
b) Toksisite Kliniği

Akut toksisite

 • Bulantı, kusma, abdominal ağrı
 • Pulmoner hasar, öksürük, tıkanma, takipne, bronkospazm, siyanoz, ral
 • Hipoksiye sekonder geçici SSS depresyonu veya eksitasyonu
 • Enfeksiyon
 • Pnömotosel
 • Kronik Akciğer disfonksiyonu
 • Başlıca toksisite nedeni aspirasyona bağlı akciğer sorunları olup; SSS tutulumu genellikle büyük miktarlardaki maruziyetlerde gerçekleşir.
slide29

Belirtiler ilk 24 saatten sonra ilerleyebilir.

 • Ölüm sıklıkla ilk 24 saat içinde gelişir.
 • Petrol ürünlerinin çoğunun aspirasyon riski yüksektir.
 • Oral yolla alım seyrek olarak hemorajik gastroenterit gözlenebilir.
 • Myokardın katekolaminlere duyarlılığının artması nedeni ile aritmi gelişebilir.
slide30
Tanı:
 • Hidrokarbon zehirlenmelerinde farklı sınıftan bileşikler karışım olarak bulunduğundan kesin tanı koymak her zaman olası değildir.
 • Tanı öykü ve klinik bulgular dikkate alınarak konulur.
 • Hastanın bulunduğu ortam ve aile bireylerinin mesleği sorgulanmalıdır.

(Baba boyacı)

slide31
Kronik toksisite:
 • Davranış değişiklikleri
 • Hareket bozuklukları(tremor,myoclonus,korea,ataksi)
 • Konvulzyonlar
 • Cilt irritasyonu
 • İnhalasyon bağımlılığı kimyasal pnömonitislere yol açmaz. Nörolojik bulgular geliştirir (davranış değişiklikleri, hareket bozuklukları, pyramidal bulgular, konvulsiyonlar)
slide32
3. KLORLU (HALOJENLİ) HİDROKARBONLAR:

a) Kullanıldığı yerler:

 • İnsektisitler
 • Reçine
 • Mikroskop indeks sıvısı
 • Vernik
 • Buzdolabı gazı
 • Leke çıkarıcı
 • Kuru temizleme
 • Yangın söndürücü
slide33
b)Toksisite kliniği:

Akut toksisite (genelde inhalasyonladır)

 • SSS depresyonu
 • Solunum depresyonu
 • Psikomotor değişiklikler
 • Kranial nöropatiler
 • Renal ve hepatik toksisite
 • Kronik toksisite:
 • Sentrilobuler hepatik toksisite
 • Hipotansiyon
 • Aritmi
 • Üst solunum yollarında irritasyon
slide34
4. FLORLU HİDROKARBONLAR

Kullanıldığı yer: Freon (buzdolabı gazı)

5. TERPENLER

 • Kullanıldığı yerler:
 • Turpentine (neft yağı)
 • Pine oil (çam yağı)
zg l y ntemler
Özgül Yöntemler:
 • Hidrokarbon düzeylerinin ölçülmesinin tedavi düzenlenmesinde YARARI YOKTUR!..
di er laboratuvar ncelemeleri
Diğer Laboratuvar İncelemeleri:
 • Akciğer grafisi: Solunum sistemi belirtileri olan hastalarda akciğer grafisinde bileşiğin alınmasından 30 dk sonra kimyasal pnömoni bulguları görülebilir.Belirti olmayan hastada bu süre iki saattir.
di er laboratuvar ncelemeleri1
Diğer Laboratuvar İncelemeleri:
 • Aşağıdaki durumlarda tam kan ve idrar incelemesi,karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, sıvı elektrolit dengesi ve kan gazı izlemi yapılmalıdır:
 • Hidrokarbon alınmasına bağlı uzun süreli bilinç kaybı,hipoksi
 • Hidrokarbonla uzun süreli ve yaygın deri teması
slide38
HİDOKARBON ZEHİRLENMELERİNDE TEDAVİ:

ORAL MARUZİYETTE TEDAVİ:

 • 1. KUSTURMA: Hiçbir hidrokarbon türevinde ÖNERİLMEZ!
 • 2. GASTRİK LAVAJ:Saf petrol türevlerinde yapılmaz. Sistemik toksisite riski yüksek olan hidrokarbon türlerinde ise alınan miktar, maruziyet zamanı göz önüne alınarak küçük flexibl nazogastrik tüple ve su ile yapılabilir. (5ml.'nin üzerindeki Ksilen maruziyetlerinde ilk 1 saat içinde yapılabilir.)
h dokarbon zeh rlenmeler nde tedav oral maruz yette tedav
HİDOKARBON ZEHİRLENMELERİNDE TEDAVİ:ORAL MARUZİYETTE TEDAVİ:
 • 3. AKTİF KÖMÜR:Absorban olmayıp,aspirasyon riskini artırdığından önerilmez.(kerosen,neft yağı,toluen ve benzen maruziyetlerinde kullanılabilir.)
slide40
4. SOLUNUM TAKİBİ

5. O2 TEDAVİSİ

6. ENTÜBASYON

7. SIVI-ELEKTROLIT DENGESİ TAKİBİ

8. EKG-VİTAL BULGU TAKİBİ

9. STEROID TEDAVİSİ

10. ANTİBİYOTİKLER

11. EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU

slide41
İNHALASYON İLE MARUZİYETTE TEDAVİ:
 • Hastanın ortamdan uzaklaştırılması
 • İnhalasyon ile maruziyet halinde
 • Solunum güçlüğü yönünden değerlendirilmesi
 • O2 uygulanması
 • Mekanik ventilasyon
 • Beta 2 agonistler
 • Sıvı elektrolit dengesinin takibi
 • EKG ve vital bulgu takibi
 • Eğer öksürük, nefes almakta güçlük varsa solunum yolları irritasyonu, bronşit ve pnomoni yönünden değerlendirilmeli
 • Hipokalemi, hipokalsemi ve asidoz açısından değerlendirilmeli
 • Ventrikuler taşikardi halinde lidokain ve amidarone kullanılabilir
 • Aşırı hidrokarbon buharına maruziyet ile pulmoner ödem gelismesi 72 saate kadar gecikebilir. Hastaya fazla sıvı yüklemekten kaçınılmalı
slide42
GÖZ VE CİLT TEMASI İLE MARUZİYETTE TEDAVİ:

Göz teması halinde;

 • Bol su ile en az 15 dk irrigasyon
 • İrritasyon, ağrı, şişme, fotofobi, lakrimasyon devam ederse göz konsültasyonu
 • Cilt teması halinde
 • Kontamine kıyafetler çıkarılmalı
 • Sabun ve su ile cilt yikanmalı
 • Topikal tedavi
neml notlar
ÖNEMLİ NOTLAR:
 • ASPİRASYON RİSKİ YÜKSEK OLDUĞUNDAN HASTA KUSTURULMAMALIDIR.
neml notlar1
ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Mide lavajı saf petrol ürünlerinde önerilmez.
 • Yüksek miktarda hidrokarbon alınmışsa(4-5 cc/kg) ya da başka toksik maddeleri içeren hidrokarbonlu bileşiklerle zehirlenen hastalar ve bilinç bulanıklığı olanlarda endotrakeal tüp takıldıktan sonra mide lavajı yapılabilir.
neml notlar2
ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Aktif kömür aspirasyon riski nedeni ile önerilmez.
 • Bronkospazm tedavisinde kortikosteroidler ve koruyucu antibiyotiğin yeri yoktur.

(İlk 24 -48 saatten sonra ateş, lökositoz ve infiltrasyon bulgularında artma görülürse sekonder bakteriyel pnömoni riski nedeni ile tedaviye antibiyotik eklenebilir)

slide46
Hospitalizasyon Kriterleri
 • Başlangıç göğüs röntgenleri anormal olan semptomatik çocuklar
 • İntihar amacıyla veya çok yüksek miktarda alanlar
 • Hipoksik veya solunum sıkıntısı olan hastalar(röntgen bulgularına bakılmadan)
 • Ciddi göğüs röntgen bulguları olan hastalar
neml notlar3
ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Daima şüpheci olunmalı
 • İntihar girişimi
 • Aile bireylerinin mesleği

Mutlaka sorgulanmalıdır.