Klinik ve radyolojik olgu sunumu
Download
1 / 41

Klinik ve Radyolojik Olgu Sunumu - PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on

Klinik ve Radyolojik Olgu Sunumu. Dr Aylin Özsancak Uğurlu Göğüs Hastalıkları AD, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nisan 2013. Olgu Sunumu-I. 64 yaş, Kadın, İstanbul, Ev Hanımı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klinik ve Radyolojik Olgu Sunumu' - beau-berry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinik ve radyolojik olgu sunumu

Klinik ve Radyolojik Olgu Sunumu

Dr Aylin Özsancak Uğurlu

Göğüs Hastalıkları AD,

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nisan 2013


Olgu sunumu i
Olgu Sunumu-I

 • 64 yaş, Kadın, İstanbul, Ev Hanımı

 • Özgeçmiş:SVO (Şubat 2012-sağ tarafta paralizi), DM, HT, HL, Şizofreni? Bipolar bozukluk?

 • Şikayet: 1 haftadır yürümede güçlük, halsizlik, bitkinlik, gözünde ağrı, sağ bacakta ağrı ve şişlik

  6/8/2012:

  Efor dispnesinde artış, göğüs ağrısı, senkop, idrar- gaytainkontinansı


Olgu sunumu ii
Olgu Sunumu-II

7/8/2012

 • Özel merkez:

  Tam kan saymı:

  Hb: 13.8 g/dl, Lökosit: 13100, Thr: 181000

  Açlık kan şekeri: 272 mg/dl

  BFT: Normal

  KCFT:Normal

  TSH, Vitamin B12: Normal

Nöroloji:

EEG: Sol hemisferde hafif-orta bioelektriksel aksama hali ve şüpheli nöronalhipereksibilite

Beyin MRG

Epilepsi?

Enfeksiyon?

Ayaktan takip.


Olgu sunumu iii
Olgu Sunumu-III

8/8/2012

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, senkop, 2 defa nöbet geçirme, morarma, titreme.

Ambulans ile EAH: Sabah 900

KB: 102/82 mmHg, N: 76/dak, Sat: %85,

SS: 20/dk, VI: 36.9°C, GKS: 14

Dizartri+ Akciğer sesleri doğal. Batın rahat. PTÖ yok. Ense sertliği yok.


Olgu sunumu iv
Olgu Sunumu-IV

 • AKG: pH: 7.43, pCO2: 34 mmHg, pO2: 43 mmHg, HCO3: 22.6 mmol/L, SatO2: %80

 • Tam kan sayımı:

  Hb: 13.6 gr/dl,

  WBC: 15150/uL

  Thr 162000/uL

 • Mikro CRP: 2.6 mg/dl

  Glukoz: 204 mg/dl

  BUN: 56 mg/dl Kreat:0.86 mg/dl

 • Tam idrar tahlili:

  Lökosit++++, nitrit ++

  WBC: 192, RBC: 4

 • D-dimer: 3889 ng/ml

 • Trop I: 0.61 ng/ml


Olgu sunumu v
Olgu Sunumu - V

 • EKG: Nonspesifik ST değişiklikleri

 • Beyin MROlgu sunumu vii
Olgu Sunumu- VII

 • SubmasifPulmonerEmboli

  Akut Serebrovasküler Olay

  merkezimize sevk (Clexan 0.8 ccsc)

 • Merkezimizde: (1400)

  Bilinç açık, koopere, oryante

  KB: 101/61 mmHg, N: 86/dak, SS: 20/dk

  Sat: 82% (Nazal oksijen 10 lt/dak)

  JVD+

  Solunum sesleri doğal. P2↑


Olgu sunumu viii
Olgu Sunumu- VIII

 • Ekokardiyografi

  Sağ boşluklar dilate, septal harekette düzleşme, sağ ventrikül serbest duvarı akinetik, PAB: 60

 • Hipotansiyon, solunum yüzeyelleşmesi

  • Gelofusine gel 1000 cc iv

  • Dopamininfüzyonu

  • Adrenalin

  • Entübasyon


Klinik ve radyolojik olgu sunumu

Hastayı nasıl tedavi edeceğiz?

A- Sadece heparin ile

B- Trombolitik tedavi ile

C- Alternatif tedaviler ile


Masif pulmoner emboli
Masif Pulmoner Emboli

Pulmoneremboli

+ Arteriyal hipotansiyon

*Sistolik KB<90 mmHg veya sistolik KB’ında en az 15 dak>40 mmHg↓

*Vazopressör ihtiyacı

+ Kardiyojenik şok

*Doku perfüzyonunda azalma ve hipoksi (nabzın alınamaması, persistanbradikardi)

ACCP Kılavuzu, Chest 2012

AHA Kılavuzu, Circulation. 2011

TTD Kılavuzu, 2009


Masif pulmoner emboli tedavisi
Masif Pulmoner Emboli Tedavisi

Hipotansif (ör sistolik KB< 90 mmHg) olan ve kanama açısından yüksek riskli olmayan akut PE hastalarında sistemik trombolitik tedavi önerilmektedir.

TTD Kılavuzu 2009

ACCP Kılavuzu 2012


Trombolitik tedavi kontraendikasyonlar
Trombolitik Tedavi Kontraendikasyonları

Konstantinides S. NEJM 2008

TTD Kılavuzu 2009


Trombolitik tedavi
Trombolitik Tedavi

 • ICOPER Çalışması:

  • Masif emboli tanısı ile başvuran hastaların yalnız %31’ine trombolitik tedavi +

  • Bunların %21.7’sinde major kanama, %3’ünde intraserebral kanama+

 • MAPPET Çalışması:

  • Trombolitik tedavi alan 478 hastanın %40’ında en az bir relatif kontraendikasyon +

Goldhaber SZ ve ark. Lancet 1999

Kasper W ve ark. J Am Coll Cardiol 1997


Cerrahi embolektomi
Cerrahi Embolektomi

Hipotansif olan akut PE hastalarında;

 • Trombolitik tedavi kontraendike ise

 • Trombolitik tedavi veya katater aracılı embolektomi başarısız oldu ise

 • Trombolitik tedavi etkisini gösteremeden ölümle sonuçlanabilecek şok var ise

  VE cerrahi tecrübe ve kaynaklar mevcut ise

ACCP Kılavuzu, Chest 2012


Cerrahi embolektomi1
Cerrahi Embolektomi

Sol PA

Sağ PA

Ana PA


Cerrahi embolektomi2
Cerrahi Embolektomi

 • 46 olgu serisi- genel mortalite %30

  (Genellikle bu konuda tecrübe sahibi merkezlerden)

 • Deneyimli merkezler dışında cerrahi embolektomi açısından yeterli kaynak? Tecrübe? Sonuç?

 • ICOPER: 15/2349 hasta

  MAPPET: 8/1001 hasta

  IPER: 2/1716 hasta

Stein PD ve ark. Am J Cardiol 1997

Goldhaber SZ ve ark. Lancet 1999

Kasper W ve ark. J Am Coll Cardiol 1997

Casazza F ve ark. Thromb Res 2012


Perk tan embolektomi
Perkütan Embolektomi

Hipotansif olan akut PE hastalarında;

 • Trombolitik tedavi kontraendike ise

 • Trombolitik tedavi başarısız oldu ise

 • Trombolitik tedavi etkisini gösteremeden ölümle sonuçlanabilecek şok var ise

  VE yeterli deneyim ve olanak mevcut ise

ACCP Kılavuzu, Chest 2012


Perk tan embolektomi1
Perkütan Embolektomi

 • Amaç:

  Pulmoner kan akımını hızla normal haline getirerek

  • Pulmoner perfüzyonu arttırmak

  • Oksijenizasyonu iyileştirmek

  • Pulmoner basıncı azaltmak

  • Kalp yetmezliğini engellemek

 • Trombüs yaşı için üst limit: 3 hafta

Mauro MA ve ark. Image-Guided Interventions


Perk tan embolektomi2
Perkütan Embolektomi

 • Ana sağ ve sol pulmoner arterlerin selektif kateterizasyonu

 • Femoral yaklaşım- tercih edilen

  Sağ internal juguler yaklaşım- IVC filtresi +

 • İyotlu kontrast ajan miktarı:

  • 10-12 ml manüel enjeksiyon


Perk tan embolektomi3
Perkütan Embolektomi

Teknik:

 • Fragmantasyon

  (+ trombolizis)

 • Perkütan trombektomi (Aspirasyon / Rheolitik)

Spies C ve ark. Expert Rev Cardiovasc Ther 2010


Fragmantasyon
Fragmantasyon

Amaç: Büyük embolinin direkt mekanik etki ile parçalanarak hemodinamik iyileşmenin hızla sağlanması

Dezavantajı: Makroembolizasyon riski

 • Balon anjioplasti (6-16F)

 • Pigtail rotasyonel katater (5F)

 • Amplatz trombektomi cihazı (7F)

 • Aspirex katater (11F)Amplatz thrombectomy device atd
Amplatz Thrombectomy Device (ATD)

Aspirex


Fragmantasyon trombolitik ntraembolik trombolitik
Fragmantasyon+Trombolitik / İntraembolik Trombolitik

Sağ üst lob

Sol üst lob

Sol alt lob

Sağ

intermediyate

arter

Ana pulmoner arter


Aspirasyon
Aspirasyon

Greenfield

Embolektomi

Cihazı (10 F)


Rheolitik cihazlar
Rheolitik Cihazlar

 • AnjioJet Xpeedior, 6F (damar çapı<12 mm)

 • Hydrolyzer, 7F (<9mm)

 • Oasis


Komplikasyonlar
Komplikasyonlar

 • Major pulmoner arter dallarında perforasyon veya diseksiyon (<6mm!!)

 • Pulmoner hemoraji

 • Ölüm

 • Perikardiyak tamponad

 • Kan kaybı

 • Mekanik hemoliz

  • Hipotansiyon

  • Pankreatit

 • Aritmi

 • Kanama

 • Kontrast nefropatisi

 • Anafilaksi

 • Vasküler giriş komplikasyonları (hematom, psödoanevrizma, AVF)


Komplikasyonlar azaltmak in neriler
Komplikasyonları Azaltmak İçin Öneriler

 • Trombektomi- sadece ana ve lober pulmoner arterlerde

 • Amaç: Anjiografik sonuçtan ziyade hemodinamik iyileşme

Kucher N. Chest 2007

Lee L ve ark. Expert Rev Cardiovasc Ther 2010


Klinik ve radyolojik olgu sunumu

Kuo WT ve ark. J Vasc Interv Radiol 2009


Klinik ve radyolojik olgu sunumu

 • Genelde klinik tedavi

 • başarı= %86.5

 • Başarı daha yüksek:

 • Katılımcıların >%80’inin

 • uygulama esnasında

 • lokal trombolitik tedavi+

 • (%91.2 vs %82.8)

 • Katılımcıların >%80’inin

 • uzamış lokal trombolitik

 • tedavi+

 • (%89.2 vs %84.2)


Metaanaliz komplikasyonlar
Metaanaliz - Komplikasyonlar tedavi

Minör Komplikasyonlar (43/594)

Majör Komplikasyonlar

(25/594)

Kasık hematomu (11)

Serebral olmayan kanama (5)

Masif hemoptizi (2)

Böbrek yetmezliği (1)

Kalp tamponadı (1)

Bradiaritmi ve ölüm (1)

Distal embolizasyon+ölüm(1)

SV kanama + ölüm (1)

Ölüm (2)

 • Kasık hematomu (14)

 • Geçici bradiaritmi (11)

 • Geçici kalp bloğu (1)

 • Hemoglobinüri (2)

 • Hafif hemoptizi (5)

 • Geçici renal yetmezlik (8)

 • Emboli dislokasyonu (1)

 • Pulmoner arter diseksiyonu (1)

Kuo WT ve ark. J Vasc Interv Radiol 2009


Olgu sunumu ix
Olgu Sunumu - IX tedavi

 • Nöroloji: Akut SVO nedeni ile trombolitik kontraendike

 • Kardiyovasküler Cerrahi: Operasyon riskli

 • GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ:

  Katater ile fragmantasyon+aspirasyon


Takip
Takip tedavi

 • Heparin infüzyonu+

 • Prosedür sonrasında hemodinamide iyileşme, minimal hemoptizi

 • 48 saat içinde dopaminin kesilmesi

 • 1 hafta içinde dobutaminin kesilmesi

 • Kontrol Beyin BT: Posteriorda yeni enfarkt alanı

 • Sol üst ekstremite fokal nöbet tarzı kasılmalar

 • 7. günde ekstübasyon

 • 16. günde taburculuk


Klinik ve radyolojik olgu sunumu
Özet tedavi

 • Masif pulmoner emboli: tüm hastaların %5’i, ama mortalitesi >%50

 • Fibrinolitik tedavi- İlk seçenek

 • Cerrahi embolektomi -alternatif

 • Perkütan embolektomi: fragmantasyon (+trombolitik tedavi) /aspirasyon

 • HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR.


Te ekk rler
Teşekkürler tedavi

 • Türk Toraks Derneği

 • Başkent Üniversitesi

  • Girişimsel Radyoloji Bölümü

  • Anestezi ve Reanimasyon AD