cad at i nd n duit r amhobair 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cad atá i ndán duit? Réamhobair 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cad atá i ndán duit? Réamhobair 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Cad atá i ndán duit? Réamhobair 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Cad atá i ndán duit? Réamhobair 1. Féach ar na hábhair choitianta a ndéantar staidéar orthu san ollscoil. An bhfuil na focail ar eolas agaibh? An bhfuil aon ábhar eile nach bhfuil ar an liosta? Ailtireacht Altranas Bithcheimic Bitheolaíocht Ceimic Cumarsáid Cuntasaíocht Dlí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cad atá i ndán duit? Réamhobair 1' - enya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cad at i nd n duit r amhobair 1
Cad atá i ndán duit? Réamhobair1

Féach ar na hábhair choitianta a ndéantar staidéar orthu san ollscoil. An bhfuil na focail ar eolas agaibh? An bhfuil aon ábhar eile nach bhfuil ar an liosta?

Ailtireacht

Altranas

Bithcheimic

Bitheolaíocht

Ceimic

Cumarsáid

Cuntasaíocht

Dlí

Eacnamaíocht

Eolaíocht

Eolaíocht an Chomhshaoil

Innealtóireacht (leictreonaice/bogearraí/shibhialta/cheimiceach)

Iriseoireacht

Leigheas

Matamaitic

Múinteoireacht

Na hEalaíona

Staidéar Airgeadais

Staidéar Gnó

Caith dhá nóiméad ag foghlaim conas na hábhair ar an liosta a litriú. Ná déan dearmad den riail ‘caol le caol agus leathan le leathan’.

cad at i nd n duit r amhobair 2
Cad atá i ndán duit? Réamhobair2

Abairtí tábhachtacha

 • Ba mhaith liom céim / dioplóma / teastas a bhaint amach san eolaíocht.
 • Teastaím uaim staidéar a dhéanamh ar an eacnamaíocht.
 • Má éiríonn liom na pointí a fháil!
 • Tá mé ag athdhéanamh na hArdteistiméireachta mar theip orm na pointí a fháil anuraidh.

Obair ghrúpa

 • Cumaigí ceisteanna oiriúnacha do na habairtí thuas.
 • Cuir na ceisteanna ar a chéile anois.
cad at i nd n duit r amhobair 3
Cad atá i ndán duit? Réamhobair3

Ach, is minic nach mbíonn a fhios ag daoine cad a dhéanfaidh siad tar éis na hArdteistiméireachta. Déan ransú smaointe ar na slite ar fad atá ar eolas agat chun níl a fhios agam a rá.

Níl mé cinnte!

cad at i d n duit isteacht
Cad atá i dán duit? Éisteacht
 • Éist le Cormac agus Eimhear ag caint faoin mbliain tar éis na hArdteisteagus freagair na ceisteanna.
 • An chéad éisteacht:
 • Cad ba mhaith le Cormac a dhéanamh tar éis na hArdteistiméireachta?
 • Cad ba mhaith le hEimhear a dhéanamh tar éis na hArdteistiméireachta? Cén áit?
 • An dara héisteacht:
 • Cén fáth a gceapann Cormac go bhfuil teangacha tábhachtach sa lá atá inniu ann?
 • Cén fáth ar mhaith le hEimhear cúrsa ginearálta a dhéanamh?
 • Cad iad na rudaí a bhfuil Eimhear ag súil leo ina saol nua mar mhac léinn?
 • An tríú héisteacht:
 • Cén chanúint atá ag an mbeirt chainteoirí agus cén fáth a ndeir tú amhlaidh?
 • Bhí leagan eile de na frásaí seo sa mhír, cad iad?
 • - tá sé i gceist agam - an-tóir ar
 • - cóngarach do - bualadh le
cad at i d n duit tasc
Cad atá i dán duit? Tasc
 • TASC
 • Léigh an ceistneoir ó 1 – 33 agus cuir faoin uimhir a léiríonn an tsuim a bheadh agat féin sa chineál oibre atá i gceist. Féach an eochair:
 • 1 = Bheadh an-suim agam ann.
 • 2 = Bheadh suim agam ann.
 • 3 = Bheadh suim mheasartha agam ann.
 • 4 = Ní bheadh mórán suime agam ann.
 • 5 = Ní bheadh suim dá laghad agam ann.
 • Nuair atá an méid sin déanta agat tabhair do cheistneoir don duine in aice leat.
 • Féach ar cheistneoir an duine in aice leat anois agus léigh tríd go cúramach. Beidh ort comhairle a thabhairt don duine sin ar an gcineál oibre a d'oirfeadh dó. Beidh ort tuairisc ghearr a scríobh. Bain úsáid as frásaí ar nós na gceann thíos:
 • Ba cheart / ba chóir duit… Tá lámh mhaith agat ar…
 • Mholfainn duit… Bheifeá go maith ag…
 • Is léir go bhfuil … Tá bua ________ agat…
cad at i nd n duit iarphl
Cad atá i ndán duit? Iarphlé

Pléigh na ceisteanna seo leis na daoine eile i do ghrúpa:

An bhfuil barraíocht brú ar dhaltaí Ardteistiméireachta? Cén fáth?

An féidir le daoine d’ocht mbliana déag d’aois fios ceart a bheith acu faoin bpost ceart dóibh?

Abair gur tusa an tAire Oideachais, conas a d’athrófá an Ardteistiméireacht?

Cé acu atá níos tábhachtaí duit féin: post buan le pinsean nó post suimiúil?

Ar mhaith leat bheith ag obair thar lear lá éigin? Cén fáth?