Download
betyder hundradelar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procent PowerPoint Presentation

Procent

269 Views Download Presentation
Download Presentation

Procent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Betyder hundradelar Procent

 2. Innehåll • Varför procent? Procent, decimal och bråkform Procentbegreppet Vad är X procent av någonting? Ökningar och minskningar

 3. Varför ska man kunna procent? • När det är REA på saker man vill köpa • Vad kostar jackan om det är 20% rea på priset 1500 kr. • 20 % av 1500 är 300 kr. Jackan kostar 1200 kr. • När man lånar pengar • Hur mycket dyrare blir villalånet om räntan ökar med 1 procentenhet? • För att förstå ekonomin i samhället. • Arbetslösheten bland ungdomar är 12 %

 4. Vad ska man kunna? • Snart kommer en genomgång av vad man bör kunna. • Konkreta exempel på målen du ska nå. • Presentationen ger en överblick innan vi startar med procentområdet. • Den hjälper dig att planera ditt arbete. • Underlättar när du repeterar för ett prov.

 5. Procent – bråk - decimal • 1% 1/100 0.01 • 10% 1/10 0.1 • 20% 1/5 0.2 • 25% ¼ 0.25 • 33% 1/3 0.33 • 50% ½ 0.5 • 100% 1 1.0 Dessa måste man kunna utantill

 6. Gör om till decimalform • 35% • 6% • 7,5% • 0,35 • 0,06 • 0,075

 7. Omvandlingar mellan bråk, decimaltal och procent • Skriv ¼ i decimalform och procentform. • ¼ = 0,25 = 25%

 8. Skriv i procentform • ¾ • ¼ är 25% och ¾ är 75% (för 3*25=75)‏ • 2/5 • 1/5 är 20% och 2*20% är 40% Minns du att vi ska kunna den utantill

 9. Räkna ut vad det blir • 25% av 200 kr • 10% av 75 kr • 30 % av 80 kr • 25% av 100 kr är 25 kr. Dubbla det blir 50 kr • 10% är en tiondel. 75 kr/10 = 7.5 kr. • 10% av 80 kr är 8.0 kr. 3*8 = 24 kr.

 10. Beräkna procent av någonting • Vad är 9 % av 200 Kr • Om 1% är 200/100 = 2, då är 9% = 9.2=18 kr • Räkna ut vad 4% av 850 kr blir. • 4% = 0,04. Och 0,04 . 850 = 34 kr Miniräknare

 11. Mer procent av någonting • Hur mycket är • a)10 % av 500 kr • Svar: 500 / 10 = 50 • Hur mycket är • b) 4% av 150 kr • 1% av 150 kr är 1 kr 50 öre. 4 % = 4 * 1,50 • Svar: 6 kr

 12. Beräkningar med procent • En lön på 12000 kr höjs med 3%. • Vilken blir den nya lönen? • Nya lönen blir den gamla lönen plus löneökningen • 12 000 + 3% av 12 000 • 12 000 + 0,03 * 12 000 = 12 000 + 360 = 12 360 • Svar: 12 360

 13. Procentuell ökning • Priset på en vara steg från 80 kr till 100 kr. • Med hur många procent steg priset? • Prisökning i kronor = 100 – 80 = 20 kr • Priset ökade med 20 kr från 80 kr • 20/80 = ¼ = 25% • Svar: priset ökade med 25 %

 14. Procentuell minskning • Priset på en vara sjönk med 2 kr till 18 kr. • Med hur många procent sänktes priset? • Priset sjönk från 20 kr eftersom 20 – 2 = 18 • Prissänkningen är 2 / 20 • 2 / 20 = 1 / 10 = 10% • Svar: priset sänktes med 10 % • Det viktiga var att tänka på vad priset var från början

 15. Upprepad förändring • En vara som kostar 35 kr höjs med fem procent fyra gånger. • Hur många procent dyrare är den efter alla höjningar? Över G

 16. Beräkna hela mängden med hjälp av procentsats och delmängd • 18 % av något är 4140 kg. • Vad fanns från början? Över G