Download
projekt procent w yciu codziennym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt : Procent w życiu codziennym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt : Procent w życiu codziennym

Projekt : Procent w życiu codziennym

524 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt : Procent w życiu codziennym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt :Procent w życiu codziennym Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

 2. Plan prezentacji: • Lekcja wprowadzająca (lekcja pierwsza) • Przedstawienie efektów pracy (lekcja druga) • Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia) • Podsumowanie projektu

 3. Lekcja wprowadzająca lekcja pierwsza • Podanie tematu projektu • Podanie kryteriów oceny • Podanie terminu realizacji • Podział na grupy i wybór lidera • Rozdanie kart pracy zespołu i ich wypełnienie

 4. Karta pracy zespołu

 5. Tak zaczynaliśmy:uzupełniamy KARTĘ ZADAŃ GRUPY

 6. Nasze terminy realizacji zadań

 7. Przedstawienie efektów pracy (lekcja druga) • uczniowie utworzone przez siebie treści zadań wraz z rozwiązaniami opracowali za pomocą technik informacyjnych • następnie przedstawili je na forum klasy w postaci foliogramów

 8. Prezentacja wyników Magda Piotr Marcin

 9. Zadanie 1 Cena biletu na mecz wynosiła 30zł. Gdy cenę obniżono okazało się, że na mecz przychodzi o 50% widzów więcej, a dochód uzyskany ze sprzedaży biletów na jeden mecz wzrósł o 25%. O ile obniżono cenę biletu? Przedstaw na wykresie zależność dochodu od liczby kibiców kiedy cena biletu wynosi 30zł i kiedy obniżono cenę biletu. cena biletu 30zł cena biletu po obniżce il. kibiców dochód il. kibiców dochód 10 300 15 375 20 600 30 750 30 900 45 1125 40 1200 60 1500 50 1500 75 1875 60 1800 90 2250 70 2100 105 2625 80 2400 120 3000 90 2700 135 3375 100 3000 150 3750 Dane: 30zł – cena biletu przed jej obniżeniem Szukane: O ile obniżono cenę biletu? Obliczenia: Przyjęliśmy określoną ilość kibiców.

 10. Zadanie1 Jeżeli podzielimy dochód z meczu kiedy cenę biletu obniżono przez ilość kibiców otrzymamy nową cenę biletu: Cena biletu po obniżce wynosiła 25zł. 30zł - 25zł = 5zł Bilet potaniał o 5zł.

 11. Zadanie2 Marta robiła zakupy w supermarkecie. Kupiła 30 owoców, w tym 6 gruszek, 2 śliwki, 3 banany, 15 mandarynek i 4 arbuzy. Oblicz, jaki procent wszystkich owoców stanowią poszczególne owoce. Narysuj diagram kołowy. Obliczenia zaokrąglij do całości. Dane: Ilość gruszek: 6 Ilość śliwek: 2 Ilość bananów: 3 Ilość mandarynek: 15 Ilość arbuzów: 4 Ilość wszystkich owoców: 30 Szukane: Oblicz ile procent stanowi każda grupa owoców?

 12. Zadanie3 Pan Kowalski kupił 5 drzewek po 120zł., ale po posadzeniu ich stwierdził, że potrzebuje jeszcze trzech. W szkółce leśnej okazało się, że drzewka podrożały o 20%. Ile kosztują teraz drzewka? Jaki procent wszystkich pieniędzy pan Kowalski wydał na droższe drzewka, a jaki na tańsze? Przedstaw to na diagramie kołowym. Wyniki zaokrąglij do całości. Obliczenia; Cena drzewka przed podwyżką – 120zł Cena wszystkich drzewek przed podwyżką – 5 ∙ 120zł = 600zł Cena drzewka po podwyżce – 120zł +20% ∙ 120zł = 144zł Cena wszystkich drzewek po podwyżce – 3 ∙ 144zł = 432zł Cena wszystkich drzewek – 600zł + 432zł = 1032zł

 13. Zadanie3 Procent wydanych pieniędzy na tańsze drzewka – Procent wydanych pieniędzy na droższe drzewka –

 14. Lekcja realizująco – podsumowująca(lekcja trzecia) • Prezentacja wyników projektu (pozostałe grupy) • Samoocena poszczególnych członków grupy • Ocena pracy grupy i poszczególnych uczniów przez nauczyciela • Ankieta ewaluacyjna

 15. Liderzy pozostałych grup: Krystian Dominik

 16. Zadanie4 Mamy dwa rodzaje syropu: jeden o stężeniu 80% w ilości 6 litrów i drugi o stężeniu 60% w ilości 10 litrów. Ile litrów syropu 80% i 60% zużyto do przygotowania 5 litrów nowego 75% syropu? Ile pozostanie syropów wyjściowych? Czy ilość ta jest wystarczająca na otrzymanie drugiej takiej samej porcji syropu? Dane: 1 syrop – 6 litrów o stężeniu 80% 2 syrop – 10 litrów o stężeniu 60% Szukane: x – ilość 1 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu y – ilość 2 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu

 17. Zadanie4 Odpowiedź: Zużyto 3.75 litra syropu 80% oraz 1.25 litra syropu 60% Syropu 80% pozostało 2.25 l., a syropu 60% pozostało 8.75 l. Na otrzymanie drugiej porcji brakuje 1.5 litra syropu 80% y= 1.25 x= 3.75 litra y= 1.25 litra

 18. Zadanie5 Klasa IIf wybrała się na trzydniową wycieczkę do Zakopanego. Uczniowie mieli do pokonania trzy trasy. Pierwsza trasa wynosiła 5 kilometrów, druga była dwa razy dłuższa od pierwszej, a trzecia cztery razy krótsza od drugiej. Oblicz jaki procent całej pokonanej drogi stanowiły poszczególne trasy. Narysuj diagram stożkowy. Dane: s – droga całkowita Trasa 1 = 5km Trasa 2 = 2* Trasa 1 Trasa 3 =1/4 Trasa 2 Szukane: Oblicz, jaki procent s stanowi każda trasa

 19. Zadanie5 Obliczenia: Trasa1 = 5km Trasa 2 = 2* 5km = 10km Trasa 3 = 1/4 *10km = 2,5km s = 5km + 10km +2,5km = 17,5km Trasa 1 stanowi całej drogi Trasa 2 stanowi całej drogi Trasa 3 stanowi całej drogi

 20. Kryteria oceny KARTA OCENY GRUPY- ocena nauczyciela KARTA OCENY CZŁONKÓW GRUPY- samoocena

 21. Podsumowanie projektu • Analiza ankiety uczniów • Problemy w trakcie projektu • Co zadziałało najlepiej • Korzyści z przeprowadzonego projektu

 22. Analiza ankiety uczniów

 23. Analiza ankiety uczniów

 24. Problemy w trakcie projektu: • termin oddania opracowanych kart pracy grupy (etap wstępny), • zbyt dużo czasu przewidziano na prezentację, Dwa możliwe wyjścia: 1. zamiast dwóch lekcji podsumowujących przeprowadzić jedną, 2. prezentacja połączona z rozwiązywaniem zadania przez pozostałe grupy: • lider wyświetla treść zadania, • 5min. na próbę rozwiązania przez pozostałe grupy, • lider wyświetla poprawne rozwiązanie zadania.

 25. Co zadziałało najlepiej: • współpraca w grupie widoczna na każdym etapie realizacji projektu • odpowiedzialność członków grupy za przydzielone zadania • prezentacja: każda grupa sumiennie przygotowała materiały na foliach, a lider grupy sprawnie przedstawił wyniki pracy

 26. Korzyści z przeprowadzonego projektu: • Dla ucznia: • wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym, • układa i rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą procentów, • wykorzystuje diagramy procentowe w zadaniach, • wykorzystuje programy komputerowe EXCEL, WORD do rozwiązywania prostych zadań, • współpracuje w grupie, • prezentuje wyniki. • Dla nauczyciela: • uatrakcyjnia zajęcia z matematyki, • aktywizuje uczniów, • poznaje umiejętności ucznia, nie tylko matematyczne.

 27. Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała: Bożena Szymanowicz