Download
modern strategie detoxikace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODERNÍ STRATEGIE DETOXIKACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODERNÍ STRATEGIE DETOXIKACE

MODERNÍ STRATEGIE DETOXIKACE

143 Views Download Presentation
Download Presentation

MODERNÍ STRATEGIE DETOXIKACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MODERNÍSTRATEGIE DETOXIKACE 1

 2. DETOXIKAČNÍ SCHÉMA PRO ZÁKLADNÍ DETOXIKACI

 3. Naše motto: „Umíme odstranit toxiny z organismu. Odstranění toxinů má pozitivní vliv na tělesné a duševní zdraví. Prakticky většina zdravotních problémů je způsobena změnou fungování jednotlivých systémů a poškozením spolupráce těchto systémů, a to vlivem přítomnosti toxinů.“ 3

 4. Pět základních skupin toxinů MIKROBIÁLNÍ LOŽISKA ANORGANICKÉ TOXINY ORGANICKÉ TOXINY METABOLICKÉ TOXINY EMOCIONÁLNÍ TOXINY Rozdělení toxinů do pěti skupin je velmi důležité. Není to jen otázka výuky a otázka porozumění metodě detoxikace. Každá skupina toxinů totiž vyžaduje speciální přístup. 4

 5. Chaotické odstraňování toxinů vede k nedostatečným a přechodným výsledkům! 5

 6. Toxiny dělíme do následujících skupin: mikrobiální ložisko anorganické toxiny organické toxiny metabolické toxiny emocionální toxiny 6

 7. Pro sofistikovaný detoxikační postup je nutné cíleně odstranit toxiny, které způsobují poruchu funkce orgánů nebo regulačního mechanismu pro celý organismus, např. imunitního systému nebo hormonálního systému atd. 7

 8. 1 V první řadě musíme nalézt orgány a systémy, ve kterých se nacházejí toxiny. 8

 9. Hledáme souvislosti 2 Nálezy se snažíme dát do souvislostí, např.: • nález na tenkém střevě může znamenat intoleranci glutenu; • nález toxinů v dýchacích cestách může znamenat zatížení celého plicního okruhu; a tak podobně. 9

 10. POZOR! Velmi složité, ale velmi důležité je dát nález v nervovém systému do souvislostí s dalšími tělesnými a duševními problémy. Například: toxická zátěž lobus parietalis poruchy imunity nález v lobus occipitalis poruchy řeči; nález v pons poruchy metabolismu a tak dále. 10

 11. Optimální je, dokážeme-li testovat zátěže pomocí EAV přístroje. Zatím neexistuje jiná možnost, jak toxiny testovat. Jedině velká zkušenost na základě pozorování může částečně lokalizovat umístění toxinu. 11

 12. Typy toxinů nemůžeme bez EAV detekovat vůbec. 12

 13. Není v našich možnostech vytvořit univerzální preparát, který by nahradil testování a učinil ho zbytečným. 13

 14. 3 Po zjištění toxicky zatíženého orgánu či tkáně detekujeme typ toxinu. 14

 15. Mikrobiální ložisko Microbial focus • Zátěž anorganickými toxiny Body burden of anorganic toxins • Zátěž organickými toxiny Body burden of organic toxins • Zátěž metabolickými toxiny Body burden of metabolic toxins • Potlačené emoce Suppressed emotions Optimální je použití testovacích lahviček: 15

 16. Etikety testovacích preparátů: 16

 17. Stanovíme postup odstranění toxinu 4 U toxinů nelze stanovit žádné priority. Žádný z toxinů nelze označit jako důležitější než jiné toxiny. Můžeme se postupně soustřeďovat na jednotlivé toxiny, nebo můžeme řešit několik toxinů najednou. 17

 18. Mikrobiální ložiska(„studená infekce“ podle Montagniera) Obsah ložiska, druh mikroorganismu, který ložisko tvoří, je zcela nepodstatný. Je úplně jedno, jestli budeme řešit mikrobiální ložisko s chlamydiemi, boreliemi nebo viry. 18

 19. Jestliže se v orgánu objevuje opakovaná infekce, znamená to, že obranyschopnost tkání tohoto orgánu je narušená a je třeba se zabývat příčinou narušení obranyschopnosti, nikoliv mikroorganismem samotným. Jestliže mikroorganismus vytváří ložisko, jde o existenci, která není ohrožována ani imunitním systémem ani léky. Proč nelze mikrobiální ložisko likvidovat mechanicky, např. elektrickými impulzy? Protože podstatou vzniku mikrobiálního ložiska není setkání makroorganismu s mikroorganismem, ale emocionální zátěž tkáně. Bez ní se mikrobiální ložisko nemůže vytvořit! 19

 20. Mikrobiální ložiska se tvoří podle zákonitosti vyjádřené čínským pentagramem: 20

 21. JÁTRA – ŽLUČNÍK LEDVINY – MOČ. MĚCHÝŘ PLÍCE – TLUSTÉ STŘEVO SLEZINA – ŽALUDEK SRDCE – CÉVY Odstranění mikrobiálního ložiska musí také dodržovat pravidla pentagramu. Ložisko se může vytvořit pouze v orgánech, které tvoří některý z pěti okruhů, jimž vládne dvojice orgánů: 21

 22. Odstranění ložiska se musí dít ve stejném pořadí: • Nejprve odstranit ložisko v základních orgánech, pak v orgánech patřících k jednotlivým okruhům. PŘÍKLAD: Dítě může mít opakované záněty dýchacích cest, protože jeho dýchací ústrojí je zatíženo mikrobiálním ložiskem. Nejprve tedy odstraňujeme ložisko v plicích, pak ložiska v průduškách, vedlejších dutinách nosních, středním uchu atd. 22

 23. Ložiska narušují obranyschopnost sliznic, na nich se pak snadno uchytí a množí mikroorganismy vdechované se vzduchem. Dítěti se vytvářejí ložiska v okruhu plic, protože tato tkáň je zatížena zděděnými nebo získanými emocemi – útlakem, vynucenou disciplínou, potlačením svobody, ega a tak dále, například i nástupem do školky. Stejné příčiny mívají i záněty močových cest a další. 23

 24. pojivo • svalová tkáň epitel nervová tkáň • Vyhledávání mateřského orgánu bývá komplikované tím, že každý orgán se skládá z různých typů tkání: 24

 25. POJIVO – JÁTRA SVALY – SLEZINA EPITEL – LEDVINY, SLEZINA, PLÍCE NERVOVÁ TKÁŇ – JÁTRA Každý typ tkáně má jiný vládnoucí orgán: 25

 26. Můžeme se setkat s tím, že např. štítné žláze vládnou dva orgány: • SLEZINA • JÁTRA DŮVOD Štítné žláze obecně vládne slezina, ale protože toxicky zatížená je vazivová složka štítné žlázy, vstupují do hry i játra, která vládnou vazivu. 26

 27. Při detoxikaci mikrobiálního ložiska proto kombinujeme: • VELIENDREN (slezina) • LYMFATEX (lymfatický systém) Naprosto nemá smysl podávat samostatně Lymfatex nebo RespiDren (plíce) nebo AuriDren (ucho). Protože vazivo (játra) je obsaženo v každém orgánu, je častým preparátem LIVERDREN (játra) v kombinaci s dalšími dreny. (Viz emoce, současná společnost a játra.) 27

 28. Samostatné podávání preparátů s mikrobiálním zaměřením (Spirobor, Chlamydi, HPV atd.) nemá naprosto žádný efekt! 28

 29. Velmi složité je porozumět vztahu mezi centrálním nervovým systémem (CNS) a fungováním celého organismu. Např. vztah alergické reakce k mozku a mateřskému orgánu, vztah autoimunitní poruchy a její příčiny v pentagramu, vztahy emocionálních poruch (deprese, patologická úzkost atd.) 29

 30. Základní poučka pro detoxikaci mikrobiálních ložisek „Detoxikace mikrobiálních ložisek se řídí podle pravidel vyjádřených čínským pentagramem. Základem úspěchu jsou správné kombinace preparátů – drenů.“ 30

 31. Metabolické toxiny • Patří mezi velmi časté typy toxického zatížení, s různými důsledky: • oběhový systém • kloubní systém • nervový systém 31

 32. ? • Metabolické toxiny vznikají vždy v důsledku špatného metabolismu potravy. Časté jsou poruchy metabolismu • živočišných tuků • živočišných bílkovin • rostlinných bílkovin 32

 33. Označíme-li konkrétní potraviny, pak je to: • vepřový tuk • maso vepřové, hovězí • mléčná bílkovina kasein (kravské mléko) • bílkoviny obilí, především pšenice (gluten, gliadin) 33

 34. curiavitkov.cz aromabakery.com.au Pšenice a chleba v raném středověku a dnes Poruchy metabolismu mají původ ve změnách v lidském organismu a v genetickém šlechtění rostlin a zvířat. 34

 35. Lidé si pletou alergie na potraviny a poruchy metabolismu. • Rozdíl je v tom, že alergie vznikají na základě poruch imunity a kromě zánětu nepůsobí vážné zdravotní potíže. • Poruchy metabolismu mají příčinu v poruchách funkce enzymů a mají různorodé závažné zdravotní důsledky. 35

 36. Obecné známé a vyžadované řešení metabolické poruchy je dieta. • Ze zkušenosti lze říci, že dieta řeší jen velmi omezeně problémy poruchou způsobené. • Neřeší vůbec příčinu poruchy metabolismu. 36

 37. Diagnóza může být provedena poměrně složitě: • průkazem protilátek, • biopsií, • průkazem vysoké hladiny metabolitu. 37

 38. EAV diagnózu provedeme testováním hesla EAM setu „Metabolická porucha“ (Obecné příčiny), nebo testováním skutečných či virtuálních potravin. 38

 39. Detoxikaci metabolických poruch provádíme následující sestavou preparátů: • CORTEX • METABEX • METABOL 39

 40. Pravidelně nacházíme zátěž na játrech a slezině • LIVERDREN • VELIENDREN a podle potřeby použijeme • GLI-GLU • METABEX 40

 41. Některé poruchy metabolismu mají příčinu v genetice, např. gluten. Poruchy metabolismu jednotlivých potravin se mohou křížit, měnit se s věkem. 41

 42. Základní poučka pro detoxikaci metabolických poruch Hledáme je při poruchách zdraví jakéhokoliv druhu a na kterýchkoliv orgánech. Poruchy metabolismu musíme u lidí středního a vyššího věku očekávat naprosto pravidelně. Vyšetřují se však i u dětí, především ty podmíněné dědičně. 42

 43. Anorganické toxiny Jsou to představitelé typických toxinů, o kterých se nejčastěji hovoří. Ve skutečnosti nejsou ale tak časté, jak se předpokládá. 43

 44. Jedná se o skupiny: • TĚŽKÉ KOVY • PRŮMYSLOVÁ CHEMIE • ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE • RADIOAKTIVNÍ LÁTKY • LÉKY • SYNTETICKÉ DROGY • POTRAVINOVÁ CHEMIE • a další podobné. 44

 45. Tato skupina se detoxikuje jediným preparátem: • MINDDREN 45

 46. Preparát MINDDREN spustí vylučování těchto látek z těla, a to veškeré látky této skupiny ze všech tělesných částí. 46

 47. Tyto toxiny se vylučují ledvinami, stolicí, kůží, dechem, potem. Po ukončení kúry s MindDrenem pokračuje vylučování toxinů až několik měsíců. Efekt detoxikace mnoha látek z různých tkání je umožněn tím, že jak za ukládání těchto toxinů v těle, tak za jejich vylučování může emocionální problém. 47

 48. Po aplikaci tohoto preparátu můžeme nasazovat další preparáty určené k detoxikaci anorganických látek: ANTIMETAL ANTICHEMIK ANTIDROG IONYX a další 48

 49. Organické toxiny Je to skupina toxinu velmi častá a velmi závažná. Organické toxiny neumíme zatím dost dobře popsat. Snad jsou to toxiny plísní, toxiny jiných mikroorganismů, toxiny organické chemie, hnilobné toxiny vznikající ve střevech atd. 49

 50. Organické toxiny jako celek jsou řešeny preparáty • EVIDREN • PEESDREN 50