marketingov strategie v robkov strategie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketingové strategie- Výrobkové strategie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketingové strategie- Výrobkové strategie

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Marketingové strategie- Výrobkové strategie - PowerPoint PPT Presentation

dulcea
201 Views
Download Presentation

Marketingové strategie- Výrobkové strategie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Marketingové strategie- Výrobkové strategie

  2. Formulování marketingových strategií • Základní směry postupu, vedoucí ke splnění cílových úkolů • Respektují celkovou podnikovou strategii • Říká jakým způsobem konkurovat s výrobky nebo službami podniku

  3. Obr.56

  4. Vlastní realizace strategie předpokládá:

  5. Výrobkové strategie • Výrobek • Výrobková řada • Výrobkový mix

  6. Strategie pro individuální výrobky • Zavádění výrobku na trh • Etapa růstu trhu • Etapa zralosti trhu • Etapa zániku trhu

  7. Strategie výrobkové řady • Prodloužení řady…. dolů, nahoru,obousměrně doplnění řady ●Vyřazování výrobku

  8. Strategie výrobkového mixu • Rozšíření mixu Strategie individuální značky Strategie rodinné značky • Zúžení mixu

  9. Výrobkové strategie