werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en. Ankie Verlaan, 29 januari 2010. Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en. Een gezamenlijk programma met deelprojecten: Pabo’s Tweedegraads lerarenopleidingen avo Tweedegraads lerarenopleidingen beroepsonderwijs Masters

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en' - raine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en1
Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen

Een gezamenlijk programma met deelprojecten:

 • Pabo’s
 • Tweedegraads lerarenopleidingen avo
 • Tweedegraads lerarenopleidingen beroepsonderwijs
 • Masters
 • Kunstvakken
 • Sport
politieke druk
Politieke druk
 • Zorg vanuit de maatschappij over het niveau van de vakkennis van de docent

Inspraak

Tempo

Draagvlak

Toezicht

Druk

het politieke debat
Het politieke debat

Het debat wordt gevoerd door het bestuur van de HBO-raad, daarin gesteund door de SAC, ADEF en LOBO over:

 • Bekostiging (bijvoorbeeld van de toetsontwikkeling)
 • Differentiatie pabo’s
 • Masters (uitrol of ontwikkeling)

De ontwikkeling van de deelprojecten geschiedt zoveel mogelijk onafhankelijk van dit politieke debat.

samenhang en overeenkomsten
Samenhang en overeenkomsten

Omgeving

 • Het niveau van de instromende studenten: vwo, havo, mbo, zij-instroom
 • Aandacht voor passend onderwijs in alle fasen
 • Aandacht voor de warme overdracht
 • De mogelijke loopbaan van een docent
samenhang
Samenhang
 • Voor de samenhang is verticaal overleg over referentieniveaus, uitstroomniveaus en aansluiting nodig
 • Voor de generieke kennisbasis is, na een eigen ontwikkeling per domein, verticaal en horizontaal overleg nodig binnen het domein van de lerarenopleidingen, maar ook met de onderwijssectoren en deskundigen op het gebied van o.a. ontwikkelingspsychologie (lectoren)
samenhang1
Samenhang
 • Voor de samenhang is verticaal overleg over referentieniveaus, uitstroomniveaus en aansluiting nodig
 • Voor de generieke kennisbasis is, na een eigen ontwikkeling per domein, verticaal en horizontaal overleg nodig binnen het domein van de lerarenopleidingen, maar ook met de onderwijssectoren en deskundigen op het gebied van o.a. ontwikkelingspsychologie (lectoren)
de deelprojecten
De deelprojecten
 • Projectleiders stellen plannen en begrotingen op binnen de kaders van afgesproken vergoedingen en te halen deadlines.
 • Samengestelde redactiecommissies gaan beginnen: redactieleden en hun leidinggevenden ontvangen een opdracht en handleiding voor declaraties.
 • Variëteit in omvang en uren is mogelijk en wordt door de projectleiders bepaald (Fries bijvoorbeeld)
toetsontwikkeling
Toetsontwikkeling
 • De redactiecommissies die zich buigen over de toetsontwikkeling zijn samengesteld eind januari en buigen zich in de eerste maand over de invulling van de Rasenberg matrijs.
 • Voor de ontwikkeling van toetsitems wordt een tijdskader afgesproken. In augustus moeten er per vak 200 toetsitems ontwikkeld zijn.
 • In september worden proeftoetsen afgenomen en worden de al ingezette pilots geëvalueerd.
nieuwe kennisbases
Nieuwe kennisbases
 • De samengestelde redactiecommissies starten met overleg over hun eigen kaders, formats en eventueel referentieniveaus (of zijn al gestart)
 • April: projectleiders evalueren de voortgang
 • Juni: eerste concepten geleverd aan eerste beoordelaars.
 • Reacties: tot in september verwerkt.
 • Najaar: legitimeringsronde
 • December: resultaten vastgesteld, opdat het drukwerk in januari verricht kan worden.
toetsontwikkeling1
Toetsontwikkeling
 • Voor taal- en rekenen wordt de relatie met de entreetoetsen uiterlijk 2013 bezien
 • Zomer 2010 eerste try-out
 • December 2010 hoorsessies studenten en docenten
 • Februari 2011 inpassing in het OER bespreken.
 • 2011/2012 gefaseerde invoering van nieuwe toetsen
 • September 2013 definitieve invoering van de eerste ontwikkelde toetsen.
te behandelen vragen in kader van toetsontwikkeling
Te behandelen vragen in kader van toetsontwikkeling
 • Wie betaalt
 • Wat is de taak van de landelijke examencommissie
 • Wat is communaal en wat aan de instelling
 • Hoe verhoudt de communale toetsing zich tot de profilering van de instelling.
 • Voeren we in voor een instromend cohort of voor eerder ingestroomde cohorten
implementatie
Implementatie
 • De instellingen zijn volledig verantwoordelijk
 • Uitwisseling van ervaringen en good practices is waardevol, mede met het oog op het politiek debat
 • Mogelijke hobbels: scholing personeel,opzet nieuwe curricula en OER, snelheid, relatie met accreditatie.
 • Vier keer per jaar bijeenkomsten om de vinger aan de pols te houden in 2010, 2011 en 2012.
 • Betrokkenen:IC’s, OC’s en ADEF en LOBO.
kennisbanken
Kennisbanken
 • Dit onderwerp heeft in 2010 geen prioriteit (keuzes!)
 • In augustus wordt een notitie opgeleverd, die aangeeft hoe de invulling van de kennisbanken in 2011 en 2012 opgepakt kan worden.
de generieke kennisbasis
De generieke kennisbasis

Dezelfde procedure als voor de andere redactiecommissies met daarbij:

 • Overleg met deskundigen van buiten en met lectoren
 • Met betrokkenen uit de onderwijsvelden
 • Met deskundigen van passend onderwijs
 • En met elkaar
planning en targets
Planning en targets

Projectleiders aan zet.

 • 2010 kernjaar voor de ontwikkeling en het verzamelen en uitwisselen van ervaringen
 • Januari 2011: alle kennisbases gereed en/of bijgesteld
 • Augustus 2011 hebben we antwoorden op de vragen rond toetsing en draaien de eerste toetsafnames
 • Januari 2011 is cruciaal voor bepalen haalbaarheid planning en targets
besluitvorming
Besluitvorming
 • Redactiecommissies leveren aan en projectleiders leggen de producten voor aan de begeleidingscommissies. Hun inbreng kan leiden tot bijstelling, maar tenslotte wordt het product voorgelegd aan LOBO of ADEF of de kunstvakorganisatie of de ALO’s.
 • De ontwikkeling van de producten wordt nauwlettend gevolgd door de IC’s die vooral de consequenties voor de implementatie bezien.
 • Alle genomen besluiten worden gevalideerd door de regiegroep, die eventueel besluiten voor kan leggen aan het bestuur van de HBO-raad of aan de SACs voor advies
 • De projectleiders hebben de regie over hun clusters en overleggen met de programmamanager, die verbindt en toeziet op het halen van de deadlines, het juist volgen van de besluitvormingsprocedure en het leggen van de contacten met het bureau van de HBO-raad