REVOLUTIONERNAS ÅR 1848 OCH DAS KAPITAL - PowerPoint PPT Presentation

elton-fulton
revolutionernas r 1848 och das kapital n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REVOLUTIONERNAS ÅR 1848 OCH DAS KAPITAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
REVOLUTIONERNAS ÅR 1848 OCH DAS KAPITAL

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
REVOLUTIONERNAS ÅR 1848 OCH DAS KAPITAL
104 Views
Download Presentation

REVOLUTIONERNAS ÅR 1848 OCH DAS KAPITAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REVOLUTIONERNAS ÅR 1848 OCH DAS KAPITAL

 2. VAR och VARFÖR? • Skedde i bl. Sevilla, Poznan, Berlin, Wien, Paris, Milano mm • Anledningen var ett utbrett missnöje bland de nya samhällsgrupperna • De ville ha mera att säga till om • Idéerna om jämlikhet och broderskap skulle genomföras

 3. VAR I EUROPA?

 4. Arbetarklassen och borgarklassen hade vuxit sig allt starkare • De blev fler och fler • Detta skrämde adeln och de styrande för hela deras världsuppfattning höll på att ändras med stormsteg

 5. Revolutionerna fick fäste särskilt i de små länder som ingick i Tyska Förbundet • Regeringarna i dessa stater föll en efter en • Man gjorde planer för att bli ett enda land • Revolutionerna spreds dock inte till östra Europa • Varför tror du?

 6. VARFÖR INTE ÖSTRA EUROPA? • Jo, den industriella revolutionen hade inte nått hit än dvs det fanns ingen arbetarklass eller borgare • Här var det istället livegenskap fram till 1861 och den stora massan hade inget att säga till om

 7. VAD HÄNDE SEN? • Ledarna för revolutionerna var ganska ensamma och började snart gräla. • I stort sett var dessa revolutioner misslyckade MEN de var, trots misslyckandet, ett viktigt steg mot demokrati och jämställdhet i Europa. • Bland annat stärktes nationalismen i länder som Italien, blivande Tyskland mm. Detta gäller även Sverige

 8. VARIFRÅN KOM TANKARNA • Tankarna kom huvudsakligen från en bok som heter ”Das Kapital” av Karl Marx

 9. VAD HANDLAR BOKEN OM? • Den handlar huvudsakligen om det orättvisa samhället och om klyftorna i samhället. • Marx pekar på den rådande orättvisan som finns dvs att ett fåtal rika ska styra över den stora massan • Dessa tankar slog väl an hos folk

 10. VAD VILLE MARX? • Marx tanke var aldrig att bygga ett nytt system utan det han ville var att kritisera det som var nu • Dvs han ville kritisera den ekonomiska och sociala ordningen som fanns i världen när boken skrevs

 11. VEM VAR KARL MARX? • Född 1818 död 1883 i London • Arbetade bl som författare, journalist, socionom, nationalekonom, historiker och filosof • Är arbetarrörelsens mest inflytelserika tänkare • Föddes som jude men växte upp protestantiskt • Fick en klassisk uppfostran • Gifte sig med Jenny von Westphalen • De fick 6 barn, varav tre levde till vuxen ålder

 12. HANS SENARE LIV • Flyttade till Paris 1843 där hans grundläggande kommunistiska tankar började • 1849 blev han tvungen att fly till London pga för extrema åsikter • Hans fortsatte att studera, han tillbringade mycket tid på bibliotek, British Museum mm • Hans drabbades av personliga tragedier. En son dog, hans fru drabbades av nervösa anfall, han själv drabbades av sjukdomar

 13. PARIS - ENGLES • I staden Paris träffar Karl Marx Friedrich Engels som skulle komma att bli Marx bästa vän genom resten av livet • Tillsammans skrev de politiska skrifter och mest känt är ”Det kommunistiska manifestet” 1848

 14. HANS DÖD • Marx dog 1883 i London • Ligger begravd på HighgateCementary i London