1 / 13

Powerpoint

Powerpoint. Hoe moet het NIET ?. Powerpointfout 1.

ellis
Download Presentation

Powerpoint

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Powerpoint Hoe moet het NIET?

 2. Powerpointfout 1 Mensen hebben de neiging om alles wat ze eigenlijk zouden willen zeggen in hun powerpointdia’s te plaatsen. Hoewel dit er toe bijdraagt dat je eigenlijk niks van je tekst moet onthouden, maakt het uiteindelijk dat je dia’s overvol, onbegrijpelijk en saai worden. En je zal bijgevolg ook de aandacht van je publiek verliezen alvorens je aan het einde van je …

 3. Powerpointfout 1 (Vervolg van 1) …dia komt.

 4. Powerpointfout 2 Veel mensen vergoten om de spellingspekker te gebroken. GRUUTE FAAT! Er is niets dat je er doommer doet uitzoen dan spellingsfauten in je powerpint. Rode lijn onder woord  KIJK DE SPELLING NA!

 5. Powerpointfout 3 • Als • Je • Teveel • Opsommingstekens • Plaatst • Gaat • Je • Boodschap • Eigenlijk • Verloren. • Dit • doe • Je • Best • Zo min • Mogelijk. • Probeer • Te • Vermijden • Om • Te • Vaak • Opsommingstekens • Te • gebruiken

 6. Powerpointfout 4 Slechte kleurcombinaties kunnen leiden tot: • Hoofdpijn; • Afleiding; • Verwarring; • Misselijkheid • Verlies van controle over de blaas

 7. TEVEEL Powerpointfout 5 MAAR WORDT Animatie  aandacht trekken ENORM ANIMATIE VERWARREND

 8. Tot slot Verschillende lettertypes: Couriernew • Georganiseerd en gestructureerd Matura • Artistiek aangelegd Times New Roman  Je bent lui, fantasieloos en gebruikt steeds de standaardinstelling.

 9. Powerpoint Hoe moet het dan wel?

 10. 1. KISS • Keep it short and simple Hou het kort en bondig; • Niet te veel info; • Enkel kernpunten.

 11. 2. Weg met Times New Roman • Niet altijd duidelijk. Kies liever: • Arial, Tahoma, Verdana, Comic of Calibri. • Gebruik hetzelfde lettertype voor de hele presentatie; • Minimum lettergrootte: 24; • Benadrukken zet vet i.p.v. te onderlijnen;

 12. 3. Wandel naar het scherm • De aandacht van de kijker zal je volgen; • Ga niet voor het scherm staan.

 13. Tips op een rijtje • Beperk de hoeveelheid informatie per slide; • Beperk de hoeveelheid tekst; • Gebruik geen hele zinnen; • Kies het juiste lettertype en de juiste lettergrootte (24-28 points); • Zo weinig mogelijk verschillende lettertypes ; • Taalfouten zijn dodelijk; • Vermijd ergerlijke geluiden; • Beperk animaties (pointless-motion)

More Related