Abrahamitiska religionernas syn på mat, fester och högtider - PowerPoint PPT Presentation

abrahamitiska religionernas syn p mat fester och h gtider n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Abrahamitiska religionernas syn på mat, fester och högtider PowerPoint Presentation
Download Presentation
Abrahamitiska religionernas syn på mat, fester och högtider

play fullscreen
1 / 4
Abrahamitiska religionernas syn på mat, fester och högtider
597 Views
Download Presentation
ellard
Download Presentation

Abrahamitiska religionernas syn på mat, fester och högtider

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Abrahamitiska religionernas syn på mat, fester och högtider

  2. Högtider/Fester Judendomen • Chanukka • Pesach • Islam • Ramadan • Id al-adha • Kristendomen • Jul • Påsk

  3. Matregler Judendomen • Kosher • Islam • Halal • Kristendomen • Du får äta vad du vill

  4. Källor • Källor: Religions boken, Egna anteckningar och Google bilder