Download
at v lge videreg ende uddannelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
At vælge videregående uddannelse ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
At vælge videregående uddannelse !

At vælge videregående uddannelse !

96 Views Download Presentation
Download Presentation

At vælge videregående uddannelse !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. At vælge videregående uddannelse !

  2. Interessante fag Venner Karriere Nemmest i forhold til transport Gode fester Far og mor … Hvorfor går du her…? Hvad vil du bruge uddannelsen til?

  3. Hvem er jeg? • Træffetid på skolen • Mail • Telefon • Chat • Studiecaféen i Herning

  4. Jeg ved bare slet ikke, hvad jeg vil være… Hvad laver en radiograf? Hvad er et specifikt adgangs-krav? Spørg Studievalgs vejleder! Hvilket gennemsnit skal jeg ha’ for at læse medicin? Hvordan kommer jeg ind på journalist-uddannelsen? Hvor kan jeg læse til pædagog?

  5. LVU 2 år Kandidat MVU 3-4 år 3 år Bachelor KVU 2 år Erhvervsuddannelse Studieforberedende uddannelse Grundskole Uddannelsessystemet Du står her

  6. Beliggenhed Uddannelsens længde Information og interesser Hvad påvirker dit valg? Job-muligheder Familie og venner Specifikke adgangskrav Drøm og evner

  7. Placer musen på en overskrift og klik Specifikke adgangskrav

  8. Det er snittet, der tæller! Adgangskvotienter Antal uddannelser 2008(2007) • 9,2 eller derover: 8 (14) • 7,1-9,1: 32 (60) • 3,9-7,0: 64 (78) • 2,0-3,8 (alle optaget): 551 (509) Bonus A • Gange med 1.03 ved 1 ekstra A-niveau fag • Gange med 1,06 ved 2 ekstra A-niveau fag Specifikke adgangskrav skal bestås med min 2,0

  9. Hvornår ses vi igen? • 1.årgang • UddannelsesGuide! • 2.årgang • Uddannelse Uden Grænser • 3.årgang • Fremtidstjek • Studiepraktik • Uddannelse Uden Grænser • Ansøgning til videregående uddannelse!