slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Milan Ištván výkonný riaditeľ PPP člen Rady vlády pre informatiku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Milan Ištván výkonný riaditeľ PPP člen Rady vlády pre informatiku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Mgr. Milan Ištván výkonný riaditeľ PPP člen Rady vlády pre informatiku - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Informatiz ácia kultúry a plánovacie obdobie EÚ 2007 – 2013 (verejná diskusia v spolupráci s MK SR, MDPT SR a Komisiou NR SR pre IS). Mgr. Milan Ištván výkonný riaditeľ PPP člen Rady vlády pre informatiku. Prečo sa PPP o túto tému zaujíma?. Partneri eGovernment aktivít PPP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mgr. Milan Ištván výkonný riaditeľ PPP člen Rady vlády pre informatiku' - elke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informatizácia kultúrya plánovacie obdobie EÚ 2007 – 2013(verejná diskusia v spolupráci s MK SR, MDPT SR a Komisiou NR SR pre IS)

Mgr. Milan Ištván

výkonný riaditeľ PPP

člen Rady vlády pre informatiku

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

pre o sa ppp o t to t mu zauj ma
Prečo sa PPP o túto tému zaujíma?

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

slide3

Partneri eGovernment aktivít PPP

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

pre o je t to t ma d le it
Prečo je táto téma dôležitá?
 • Podpora budovania znalostnej ekonomiky,
 • Výrazné kofinancovanie zo ŠF EÚ,
 • Potreba synergického efektu, minimalizovanie rezortizmu,
 • Získanie širšej spoločenskej podpory,
 • Informačná spoločnosť = nová téma,
 • Transparentnosť a verejná diskusia.

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

program diskusie
Program diskusie
 • Privítanie – Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie informatizácie spoločnosti MDPT SR, Braňo Ondruš, prezident PPP
 • Prečo je potrebná takáto diskusia? – Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP, Beáta Brestenská, predsedníčka Komisie NR SR pre informatizáciu spoločnosti,
 • Zámery MK SR v programovacom období EÚ 2007 – 2013 – Martin Kováč, riaditeľ odboru štrukturálnych fondov a finančných nástrojov MK SR,
 • Stratégia digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva SR – Dušan Katuščák, generálny riaditeľ SNK,
 • Diskusia
 • Návrh ďalšieho postupu a vzájomnej spolupráce
 • Záver, občerstvenie

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

nsrr sr 2007 2013 ppr
NSRR SR 2007-2013 (ŠpPr)

Návrh špecifických priorít NSRR SR 2007-2013 vo väzbe na IS:

2.1 Podpora konkurenciechopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií (600 mil.€),

2.2 Výskum a vývoj (800 mil. €),

2.3 Rozvoj informačných služieb pre občanov a podniky (400 mil. €),

2.4 Modernizácia zdravotníctva (260 mil. €)

3.2 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť (700 mil. €).

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

nsrr sr 2007 2013 oppr
NSRR SR 2007-2013 (OpPr)

Návrh niektorých operačných priorít NSRR SR 2007-2013 vo väzbe na IS:

2.1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (inkubátory, parky, clustre, start-up centrá, spin-off centrá, služby B2B a B2C),

2.1.3 Podpora transferu technológií,

2.2.1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj IKT služieb

2.2.2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií,

2.2.3 Zvýšenie dostupnosti k širokopásmovému internetu,

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006

akujem za pozornos ot zky 0905 351 962 milan@p3 sk www p3 sk m e d i l n i p a r t n e r i p p p

Ďakujem za pozornosť.Otázky?0905 351 962milan@p3.skwww.p3.skMed iá l n i p a r t n e r i P P P

Verejná diskusia Informatizácia kultúry a progr.obdobie EÚ 2007-2013, 30.3.2006