slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kierownik programu Dr n. med. Andrzej S. Banyś PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kierownik programu Dr n. med. Andrzej S. Banyś

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Kierownik programu Dr n. med. Andrzej S. Banyś - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Ciągła oksymetria mózgowa u 80 letniego pacjenta podczas operacji naprawczej aorty wstępującej i łuku w głębokiej hipotermii [18 ⁰]. Opis przypadku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kierownik programu Dr n. med. Andrzej S. Banyś' - elizabeth-whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ciągła oksymetria mózgowa u 80 letniego pacjenta podczas operacji naprawczej aorty wstępującej i łuku w głębokiej hipotermii [18⁰].Opis przypadku.

slide2

Zaprezentowany opis przypadku klinicznego jest częścią materiału klinicznego programu badawczego ART[A]mantadine [R]andomizing [T]rial]realizowanego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi

Kierownik programu

Dr n. med. Andrzej S. Banyś

Program ART jest finansowany jako praca własna 502-12-695 przez

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

wst p
Wstęp:

Ostre rozwarstwienie aorty jest stanem zagrożenia życia wymagającym leczenia operacyjnego w trybie nagłym

Śmiertelność przed operacją ocenia się na 1% na godzinę (25% w pierwszej dobie)

Rozwarstwienie, destrukcja i ich następstwa postępują - decyduje czas

podzia rozwarstwienia aorty piersiowej
Podział rozwarstwienia aorty piersiowej

Wg de Bakey’a: typy I, II, III

Wg Standford: typy A i B

A

A

B

B

leczenie t tniak w rozwarstwiaj cych aorty piersiowej
Leczenie tętniaków rozwarstwiających aorty piersiowej

Typ A chirurgicznie

Typ B zachowawczo (proteza endowaskularna)

powik ania neurologiczne
Powikłania neurologiczne

Udar mózgu i powikłania neurologiczne

[ operacje aorty wstępującej i łuku ]

10 – 25%

Pooperacyjne zaburzenia świadomości

8,4 – 30%

patofizjologia zaburze neurologicznych
Patofizjologia zaburzeń neurologicznych

Etiologia wieloczynnikowa

 • Miażdżyca aorty wstępującej /makrozatory/,
 • Wahania pH podczas CPB,
 • Hiperglikemia,
 • Mikrozatory,
 • Systemowa reakcja zapalna SIRS,
 • Temperatura podczas CPB
 • Szybkość ogrzewania chorego.
protekcja m zgu podczas operacji naprawczych aorty
Protekcja mózgu podczas operacji naprawczych aorty

„otwarte” zespolenie dystalne

chłodzenie do 20-22oC w nosogardzieli

zatrzymanie krążenia max. 20 minut

Totalna/subtotalna wymiana łuku

chłodzenie do 15-17oC w nosogardzieli

zatrzymanie krążenia max. 45 minut

wsteczna perfuzja mózgu

Kompleksowa wymiana łuku

chłodzenie do 20-22oC w nosogardzieli

zatrzymanie krążenia pozaustrojowego

„perfuzja antegrade” przez tętnice szyjne

wst p c d
Wstęp c.d.

Powodzenie operacjizależy od trafności decyzji, w jakich przypadkach rozwarstwienia łuku aorty wykonywać jego protezę, a w jakich ograniczyć operację do aorty wstępującej.

Krytyczny stan chorego wymaga jak najkrótszej operacji, jednakże nie wykonanie operacji naprawczej łuku może zwiększyć ryzyko zgonu.

Trafność decyzji zależy od osobistego doświadczenia chirurga.

wst p c d1
Wstęp c.d.

Z naszych doświadczeń wynika, iż konieczność zastosowania techniki zatrzymania krążenia w głębokiej hipotermii istnieje, gdy wejście do rozwarstwienia znajduje się w samym łuku aorty lub wysoko w aorcie wstępującej, blisko ujścia pnia ramienno - głowowego.

Podczas gdy w pierwszym z powyżej wymienionych rodzajów zawsze trzeba protezować łuk aorty, w drugim często operację można ograniczyć do protezy aorty wstępującej.

wst p c d2
Wstęp c.d.

Konieczność zastosowania głębokiej hipotermii łączy się ze zwiększonym ryzykiem powikłań mózgowych, szczególnie jeśli chory przed operacją miał okresową śpiączkę lub udar mózgu.

Jednocześnie stosujemy protekcję mózgu przeztętniczą lub wsteczną zimną perfuzję mózgu (WZPM)

metody
Metody
 • Krążenie pozaustrojowe (KP) z kaniulacją tętnicy udowej wspólnej albo szyjnej wspólnej lewej oraz obu żył głównych, hipotermia ogólna, zakleszczenie aorty przed jej otwarciem i kardioplegina do ujść wieńcowych.
 • Zatrzymanie krążenia w głębokiej hipotermii (ZKwGH) stosujemy u chorych z „entry” powyżej miejscazakleszczenia aorty.
 • Jednocześnie prowadzimy perfuzję mózgu wsteczną zimną (WZPM) albo przez tętnicę szyjną

(ACP – antegrade cerebral perfusion).

metody c d
Metody c.d.
 • W czasie chłodzenia zakleszczamy aortę, otwieramy ją, podajemy kardiopleginę do ujść wieńcowych, podejmujemy decyzję o rodzaju operacji od strony bliższej
 • Po osiągnięciu głębokiej hipotermii (15-200C) zatrzymujemy krążenie, prowadzimy protekcję mózgu i wykonujemy odpowiednie zespolenie dalszej części aorty z protezą
protekcja m zgu podstawy teoretyczne
Protekcja mózgu - podstawy teoretyczne
 • ZKwGH łączy się ze zwiększonym ryzykiem powikłań mózgowych, szczególnie jeśli chory przed operacją miał okresową śpiączkę lub udar mózgu.
 • Częstość udarów mózgu wzrasta wraz z wydłużeniem ZKwGH ponad 45 min., a śmiertelność - z wydłużeniem ponad 65 min.
 • Nie można dokładnie przewidzieć czasu ZKwGH koniecznego w danej operacji.
 • Bezpieczny okres trwania zatrzymania krążenia oraz optymalny poziom głębokiej hipotermii (15-200C) nie został określony klinicznie, ani doświadczalnie.
 • Niższa temperatura - dłuższe chłodzenie,

a później dłuższe ogrzewanie.

protekcja m zgu podstawy teoretyczne c d
Protekcja mózgu - podstawy teoretyczne c.d.
 • ZKwGH obniża metabolizm mózgu, nie zatrzymując go
 • Nie uszkodzony mózg zużywa tlen, nawet w głębokiej hipotermii, która przeto nie jest wystarczająca do jego ochrony i powinna być łączona z :
 • protekcją farmakologiczną (barbiturany, Mannitol, Dexamethason, Amantadyna, kontrola pH, kontrola glikemii, insulina)
 • perfuzją mózgu zimną utlenowaną krwią przez

- tętnice szyjne (ACP) albo

- wsteczną przez żyłę główną górną (RCP).

slide18
Najpierw wykonujemy zespolenie obwodowe i przywracamy CPB oraz przenosimy kaniulę tętniczą do protezy zasadniczej

„hemiarch”

przyczyny hipoksemii m zgowej
PRZYCZYNY HIPOKSEMII MÓZGOWEJ
 • hipertermia
 • hipotensja poniżej progu autoregulacji
 • niedokrwistość
 • desaturacja krwi tętniczej
 • niskie PaCO2
 • wazokonstrykcja naczyń mózgowych
 • mikrozatorowość
ad 1 hipertermia
Ad.1 HIPERTERMIA

ogrzewanie – temp krwi ≤ 37oC, tempo ogrzewania 1o/ 5 min

ogrzewanie z hipotermii w krążeniu pozaustrojowym skutkuje zaburzeniami autoregulacji przepływu krwi w OUN; utrata autoregulacji powoduje niedokrwienie przy niskich ciśnieniach systemowych krwi i nadmierny przepływ przy wysokich ciśnieniach krwi

ograniczone korzyści hipotermii – jej neuroprotekcyjne działanie zostaje nieodwracalnie utracone przez niedbałe ogrzewanie

w czasie ogrzewania zależny tylko od ciśnienia przepływ mózgowy (upośledzona autoregulacja) może spowodować hipoperfuzję, szczególnie u chorych z miażdżycą naczyń mózgowych; MAP ↓ w czasie grzania

hipotermia z szybkim wygrzewaniem jest powodem stresu oksydacyjnego i dysfunkcji śródbłonka

Anesth Analg 2010;110:321-8

ad 2 hipotensja poni ej progu regulacji
Ad.2 HIPOTENSJA PONIŻEJ PROGUREGULACJI

Zalecane wartości MAP w czasie krążenia pozaustrojowego

MAP 50 -70 mm Hg

MAP 70 – 90 mm Hg: obciążenia – udar; TIA; zwężenia tętnic szyjnych; uogólniona miażdżyca

↓ RR o każde 10% zwiększa 2x prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań (funkcja OUN) u chorych bezpośrednio po udarze (wzrost ciśnienie perfuzji otwiera krążenie oboczne i ogranicza następstwa udaru – umiejętne prowadzenie znieczulenia pozwoli ograniczyć udar do TIA)

The Heart Surg Forum 2004;7:E376-381

ad 3 niedokrwisto
Ad. 3 NIEDOKRWISTOŚĆ

↑zużycie krwi ale ↓częstości powikłań neurologicznych

Ht 20% - niebezpieczeństwo

metoda off-pump – mniej powikłań neurologicznych – zabieg bez hemodilucji

zalecane układy do krążenia pozaustrojowego z małą objętością wypełnienia (priming)

efekt finalny – „adekwatna perfuzja”

ad 5 pac0 2 ph stat czy stat

Ad. 5 PaC02 pH-stat czy α-stat

opór naczyń mózgowych zależy od pH płynu pozkomórkowego otaczającego tętniczki mózgowe

zmiany PaC02 wpływają na CBF prawie natychmiast ponieważ C02 dyfunduje bardzo szybko z naczyń, modyfikując pH płynu pozakomórkowego

rozpuszczalność CO2↑ w hipotermii; Pa CO2 ↓; pH ↑

równanie Hendersona-Hasselbalcha) – klinicznie korzystne?

skorygowana do temperatury metoda - pH-stat

nieskorygowana do temperatury metoda - α-stat

GŁĘBOKA HIPOTERMIA Z ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA:

pH–stat → DZIECI;

α–stat → DOROŚLI

*Interact CardioVasc Thorac Surg 2010;10;271-282

ad 6 wazokonstrykcja naczy m zgowych
Ad.6 WAZOKONSTRYKCJA NACZYŃ MÓZGOWYCH

leki o bezpośrednim działaniu obkurczającym naczynia mogą wpływać na opór naczyń mózgowych i CBF

w czasie krążenia pozaustrojowego preferowanym lekiem obkurczającym naczynia jest noradrenalina

ad 7 mikrozatorowo
Ad. 7 MIKROZATOROWOŚĆ

epiaortic scan przed kaniulacją aorty

insuflacja C02 do śródpiersia

agresywne odpowietrzanie aorty przed odklemowaniem

interwencje w odpowiedzi na rs0 2
INTERWENCJE W ODPOWIEDZI NA ↓rS02

zmiana pozycji głowy lub kaniuli perfuzyjnej

↑ PaCO2 (40 mmHg); α-stat

↑ MAP

zwiększenie przepływu pompy

pogłębienie znieczulenia

↓temperatury

podanie leków rozkurczających naczynia

przetoczenie krwi

opis przypadku1
Opis przypadku
 • 80 letni pacjent, z nadciśnieniem,DM2, przyjęty do Kliniki Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii w 2/3 godzinie silnego spoczynkowego bólu zamostkowego, promieniującego do pleców
 • W wykonanej koronaroangiografii uwidoczniono poszerzenie aorty wstępującej i łuku do 6 cm z cechami ostrego rozwarstwienia. Nie udało się zobrazować tętnic wieńcowych.
opis przypadku2
Opis przypadku
 • Po konsultacji kardiochirurgicznej zakwalifikowany do leczenia operacyjnego w trybie pilnym.
 • Operowany w 1.5 godziny od chwili przyjęcia
 • OPERACJA AORTY WSTĘPUJĄCEJ I ŁUKU AORTY w głębokiej hipotermii 18°
 • Czas trwania operacji 6 h 25 min
 • Czas trwania ECC 4 h 20 min [ 260 min ]
 • Czas zatrzymania krążenia mózgowego z okresami wstecznej perfuzji mózgu 75 min

1 h 15 min !!!

opis przypadku3
Opis przypadku
 • Reperfuzja + ogrzewanie 70 min
 • Czas IPPV 10 h
 • Powrót świadomości [ kontakt logiczny ]

po 8 h od zakończenia operacji

 • Pacjent wydolny oddechowo, stabilny krążeniowo, bez zaburzeń świadomości
 • Wypisany z OIT w 3 dobie pobytu
eur j cardiothorac surg 2008 33 560 565 hong sw i wsp
Eur J Cardiothorac Surg 2008;33:560-565; Hong SW i wsp.

metodyka – 100 pacjentów, zabiegi zastawek serca, śródoperacyjnie rS02(<50%; <40%; >20% od linii bazowej); bez interwencji; ocena występowania pooperacyjnego CD w odniesieniu do desaturacji OUN; ograniczenie metody – brak monitorowania w okresie pooperacyjnym

wyniki 23% - POCD

pooperacyjne zaburzenia poznawcze nie korelują z mierzonymi śródoperacyjnie wartościami rS02, śródoperacyjna desaturacja (NIRS) wiąże się z przedłużonym czasem pobytu w szpitalu

autorzy sugerują użycie monitorowania OUN jako wykładnika perfuzji systemowej

can j anesth 2005 52 79 87 taillefer m ch i wsp
Can J Anesth 2005;52:79-87; Taillefer M Ch i wsp.
 • metodyka – znaleziono 417 artykułów, analizowano 48 - 5931 pacjentów (kch; monitorowanie śródoperacyjne oxymetrii mózgowej)

wyniki:

 • efektywność metody niejednoznaczna
 • wyznaczenie punktu odcięcia: ↓ 20% w stosunku do linii bazowej lub rS02 < 50% - wskazanie do interwencji – obiecujące wyniki (linia bazowa < 50% - granica krytyczna; wartość interwencyjna - redukcja 15% wartości)
 • możliwość przewidywania:
  • wystąpienia pooperacyjnych powikłań: neurologicznych; niewydolności nerek; innych dysfunkcji narządowych
  • czasu pobytu w oddziale pooperacyjnym; w szpitalu
  • kosztów leczenia

większość badań z istotnymi ograniczeniami w metodologii; potrzebne nowe badania

slide39
Anesth Analg 1999;88:26; abst. Edmonds HL Jr i wsp.Anesthesiology 1997;87:426; abst. Edmonds HL Jr i wsp.

potencjalne korzyści finansowe wynikające z monitorowania NIRS

 • nie monitorowany pacjent przebywa 43 h dłużej w POP - ↑ kosztów o 3 569$ / pacjent (43 h x 83 $/h)
 • koszt monitorowania INVOS 375 $ / pacjent
 • każdy deficyt neurologiczny – średni koszt 15 000 $
minerva anestesiol 2006 72 605 625 casati a i wsp
Minerva Anestesiol 2006;72:605-625;Casati A i wsp.
 • ↑ zapotrzebowanie OUN na O2 powoduje ↓ rS02 nawet jeśli saturacja tętnicza jest prawidłowa
 • niska wartość linii bazowej wiąże się z pogorszeniem wyników operacyjnych (kch i inne) i sugeruje obniżoną zdolność tkanki mózgowej do ↑ ekstrakcji tlenu w odpowiedzi na obniżenie jego dostarczania
ann thorac surg 1995 60 165 70 schwarz ae i wsp
Ann Thorac Surg 1995;60:165-70;Schwarz AE i wsp.
 • metodyka – praca eksperymentalna na zwierzętach (↓RR – lignocaina podpajęczynówkowo; ↑RR – opaska na aorcie zstępującej)

wyniki:

 • przepływ mózgowy w czasie krążenia pozaustrojowego i hipotermii jest zależny od ciśnienia krwi a nie od rzutu pompy
 • prawidłowe prowadzenie krążenia pozaustrojowego polega na utrzymaniu ciśnienia krwi przy niskich i wysokich przepływach pompy
heart surgery forum 2004 7 e376 e381 goldman s i wsp
Heart Surgery Forum 2004;7:E376-E381; Goldman S i wsp.
 • metodyka: porównano 2 grupy (bez monitorowania; rS02 + interwencje; 1034/1245); badanie retrospektywne; pacjenci w grupie NIRS – z wyższym ryzykiem operacyjnym
 • wyniki – w grupie NIRS - ↓ udarów; ↓konieczności przedłużonej wentylacji płuc; ↓ czasu pobytu w szpitalu
j cardiothorac vasc anesth 2008 20 1 7 paquet c i wsp
J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;20:1-7; Paquet C i wsp.
 • hipoteza - pacjenci z niewydolnością serca mają niższą wartość bazową oxymetrii mózgowej
 • metodyka: 99 pacjentów poddanych różnym procedurom kardiochirurgicznym z lub bez użycia krążenia pozaustrojowego
 • wyniki: rS02 może reprezentowć inwazyjny pomiar Sv02 (wzajemna korelacja rS02 i funkcji serca); NIRS mógłby potencjalnie być używany jako nieinwazyjne monitorowanie funkcji serca (potwierdzenie tezy wymaga dalszych badań)
can j anesth 2007 54 718 727 piquette d i wsp
Can J Anesth 2007;54:718-727; Piquette D i wsp.
 • hipoteza: krążenie pozaustrojowe powoduje aktywację komplementu, uwalnianie endotoksyn, uraz niedokrwienno-reperfuzyjny – aktywacja SIRS – uszkodzenie tkanek, podanie dożylne donorów NO (NTG iv.) stanowi prewencję lub korekcję poniedokrwiennego uszkodzenia tkanek
 • metodyka: 30 chorych, 2 grupy (iv NTG/placebo); monitorowanie rS02
 • iv. NTG (0,1 µg/kg/min) podana przed i w czasie krążenia pozaustrojowego umożliwia zachowanie rS02 na stałym poziomie u chorych wysokiego ryzyka – działanie prewencyjne; efekty uboczne: ↑ stężenia CK-MB24h po operacji i ↑drenażu
ann thorac surg 2009 87 36 45 slater jp i wsp
Ann Thorac Surg 2009;87:36-45; Slater JP i wsp.
 • metodyka: 265 pacjentów; CABG; monitorowanie rS02; 2 grupy - interwencja terapeutyczna / monitorowanie niewidoczne dla anestezjologa; ocena POCD i czasu pobytu w szpitalu
 • wyniki: przedłużające się, śródoperacyjne okresy obniżonej rS02 powodują ↑ryzyka zaburzeń poznawczych po operacji i ↑czasu pobytu w szpitalu; pacjenci z rS02 > 50% w czasie trwania operacji nie mają zaburzeń poznawczych
br j anaesth 2008 101 870 875 hammerling tm i wsp
Br J Anaesth 2008;101:870-875;Hammerling TM i wsp.
 • hipoteza: zmiany patofizjologiczne w czasie SLT – HPV (hipoxic pulmonary vasoconstriction) kieruje krew do płuca wentylowanego ale 20-25% CO stanowi przeciek śródpłucny z nie wentylowanego płuca; ↓FRC wentylowanego płuca; ↑różnicy pęcherzykowo-włośniczkowej prężności tlenu; ↓CO; ↑PVR; ↓SVR; aktywacja reakcji zapalnej, pozycja na boku indukuje ↓rS02 o 10% w stosunku do linii bazowej
 • metodyka: 20 pacjentów wentylowanych jednym płucem (SLV) przez > 1h; monitorowanie rS02
 • wyniki: u 70% badanych wystąpiła desaturacja OUN o wartości > 20% w stosunku do linii bazowej
ograniczenia metody
OGRANICZENIA METODY

niejasna, nieudokumentowana granica krytycznej wartości rS02

niereprezentatywna część mózgu dostępna badaniu

pomiar regionalnej saturacji (diagnozowanie / różnicowanie pomiędzy ogniskową a globalną hipoperfuzją, desaturacją?

zmienny stosunek krwi żylnej do tętniczej

możliwość zmiany położenia elektrod

wpływ innych tkanek (mięśnie) na finalny odczyt

nirs podsumowanie
NIRS PODSUMOWANIE
 • 20%↓rS02 w stosunku do linii bazowej, jako czynnik prognostyczny powikłań neurologicznych charakteryzuje się 80% czułością i 82,2 % swoistością i niską pozytywną wartością przewidywania
 • rS02 pozytywnie koreluje z ciśnieniem perfuzji mózgowej, punktacją w skali Glasgow, śmiertelnością w grupie z urazem OUN
 • epizody desaturacji mózgowej podczas znieczulenia ogólnego nie mają związku z jednoczesnym obniżeniem saturacji tętniczej