testler n siniflandirilmasi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 594 Views
 • Uploaded on

TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI. Ölçülen Davranışın Yapısına Göre: Tipik performans testleri Maksimum performans testleri Hazırlanma Şekline Göre : Standart testler Öğretmen yapımı testler Puanlama Tipine Göre: Objektif testler Subjektif testler. TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI' - elias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
testler n siniflandirilmasi
TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI
 • Ölçülen Davranışın Yapısına Göre:
  • Tipik performans testleri
  • Maksimum performans testleri
 • Hazırlanma Şekline Göre:
  • Standart testler
  • Öğretmen yapımı testler
 • Puanlama Tipine Göre:
  • Objektif testler
  • Subjektif testler
testler n siniflandirilmasi1
TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI
 • Ayrılan Zamana Göre:
  • Hız testleri
  • Güç testleri
 • Cevap formatına Göre:
  • Kağıt-kalem testleri
  • Seçme gerektiren testler
 • Uygulanan Kişi Sayısına Göre:
  • Bireysel testler
  • Grup testleri
l me ara lari
ÖLÇME ARAÇLARI
 • Yazılı Yoklama
 • Sözlü Yoklama
 • Kısa Cevaplı Test
 • Sınıflama Gerektiren Testler
 • Doğru-Yanlış Tipi Sınavlar
 • Çoktan Seçmeli Testler
 • Eşleştirme Maddeleri
yazili yoklamanin zell kler
YAZILI YOKLAMANIN ÖZELLİKLERİ
 • Cevaplayıcı, cevabı kendi düşünüp yazar
 • İlgisiz cevaplar yazılabilir
 • Yazı güzelliği ve ifade gücü puanlamayı etkileyebilir
 • Soruları hazırlamak az, puanlamak çok zaman alır
 • Soru sayısının az olması geçerliliği ve güvenilirliği düşürür
 • Puanlamada objektifliği sağlamak çok zordur
 • Soruların güçlüğü, ayırt ediciliği, varyansı gibi madde istatistikleri uygulanamaz
yazili yoklamanin zell kler1
YAZILI YOKLAMANIN ÖZELLİKLERİ
 • Sözlü sınavlardan farklı olarak, herkese aynı soru sorulabilir
 • Cevapların tekrar okunması, gözden geçirilmesi mümkündür
 • Soru sayısı arttırılarak geçerlilik ve güvenilirlik arttırılabilir
 • Cevabın tahmin ve şans yoluyla bulunması yoktur
 • Analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey davranışların yoklanmasında objektif testlerden daha yeterlidir.
yazili yoklama soru e itleri
YAZILI YOKLAMASoru çeşitleri
 • Sınırlandırılmış cevaplı sorular:Puanlamadaki subjektifliği bir ölçüde azaltır. Ör: ”….neden sonuç ilişkilerini açıklayınız.”
 • Serbest cevaplı sorular: Öğrencilerin özgürcü düşünmelerine fırsat verir. Bu durum onların analiz, sentez ve değerlendirmeler yapmalarını sağlar.
yazili yoklama uygulama bi imleri
YAZILI YOKLAMAUygulama Biçimleri
 • Sınıf içi (Klasik) yazılılar: Sınırlı sayıda (3-5) soru sorulur.
 • Soru tercihli sınavlar: Fazla sayıda soru sorulup, bunlardan belli bir kısmı cevaplanır.
 • Serbest cevaplı yazılılar: Kompozisyon tipi yazılılardır. Verilen bir konuda, hiçbir kaynağa başvurmadan derinlemesine fikir üretilir.
 • Açık kitap yazılılar: Cevapların sadece bir kaynağa dayalı olmayıp daha genel olması istendiğinde kullanılır
 • Evde cevaplanan (ev ödevi) yazılılar: Açık kitap yazılıların daha serbest ve genişidir. Öğrencilerin okul dışında çok farklı kaynaklara ulaşması istenir.
yazili yoklama haz rlanmas nda dikkat edilecek noktalar
YAZILI YOKLAMAHazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Sorular açık ve anlaşılır olmalı
 • Sorular bir kaynaktan aynen alınmamalı
 • Cevapları kısa soru sorularak, soru sayısı arttırılmalı, böylece geçerlilik ve güvenilirlik sağlanmalı
 • Her sorunun cevabı diğerinden bağımsız olmalı
 • Başlangıçta fazla soru üretilmeli, içlerinden en uygun olanlar seçilerek uygulanmalıdır.
yazili yoklamalarda puanlama
YAZILI YOKLAMALARDAPuanlama
 • Genel izlenimle puanlama: Kağıt baştan sona okunur ve edinilen izlenime göre puan verilir.
 • Sınıflama ile puanlama: Tüm kağıtlar; “iyi”, “orta”, ve “kötü” gibi sınıflara ayrılır. Sonra her gruptaki kağıtlar tekrar okunarak puanlanır.
 • Sıralama ile puanlama: Kağıtlar en iyiden en kötüye doğru sıralanır. En iyi kağıda en yüksek puan verilerek aşağıya doğru gidilir.
 • Anahtarla puanlama: Doğru kabul edilen cevaplar listelenerek cevap anahtarı oluşturulur. Her cevap, bu anahtarla karşılaştırılarak puanlanır. Daha güvenilirdir.
yazili yoklamalarda puanlama hatalar n n azalt lmas
YAZILI YOKLAMALARDAPuanlama Hatalarının Azaltılması
 • Öğrenci isimleri kapatılır
 • Önce bütün kağıtların birinci soruları okunmalı, sonra diğer sorulara geçilmeli
 • Yazı güzelliği, anlatım gücüne vs. puan verilmemeli
 • Kağıtların birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanması yanlılığı azaltır.
 • Kağıtlar okunduktan sonra karıştırılarak tekrar okunmalıdır.
s zl yoklama
SÖZLÜ YOKLAMA
 • Öğretmen tarafından sözlü olarak sorulan soruların öğrenciler tarafından sözlü olarak cevaplanması esasına dayanır.
s zl yoklaman n zellikleri
Sözlü Yoklamanın Özellikleri
 • Cevaplayıcının konuşma yeteneği ve sözlü anlatım gücü, giyimi, dış görünüşü puanlamaya karışabilir.
 • Sınavı yapanın tepkileri, cevaplayıcıyı olumsuz etkileyebilir.
 • Her öğrenciye farklı soru ve bunların zorluk derecesini ayarlamak zordur.
 • Cevaplayıcı, cevaplarını gözden geçiremez.
 • Uygulanması zaman alır
 • Sorular önceden hazırlanmalıdır
 • Puanlama subjektiftir.
s zl yoklaman n kullan ld yerler
Sözlü Yoklamanın Kullanıldığı Yerler
 • Sözlü anlatım becerilerinin ölçülmesinde,
 • Yazma becerisinin gelişmediği okul öncesi dönemde,
 • Yabancı dilde konuşma becerisini ölçmede kullanılır.
test t r s navlar

Test türü Sınavlar

Boşluk doldurmalı sorular

Doğru/yanlış tipi sorular

Eşleştirmeli sorular

Çoktan seçmeli sorular

k sa cevapl test bo luk doldurma
Kısa Cevaplı Test (Boşluk Doldurma)
 • Cevaplayıcının, cevabı bir kelime, bir rakam, bir sembol ya da bir cümle ile ifade edeceği soru türüdür.
 • Ör: Kaynağı, yönü ve miktarı bilinmeyen hatalara……………..hata denir. (tesadüfi)
soru yazarken nelere dikkat edilir
Soru yazarken Nelere Dikkat edilir?
 • Bilgiyi hatırlama ve bulma yeteneğini ölçer
 • Kapsam geçerliliği yazılı sınava göre yüksektir
 • Alt eğitim basamaklarında rahatlıkla kullanılır
 • Puanlaması yazılı sınava göre daha kolay ve objektiftir. Çoktan seçmelilere göre objektifliği daha azdır
 • Hazırlanması kolaydır
 • Şans başarısı yoktur
soru yazarken nelere dikkat edilir1
Soru Yazarken Nelere Dikkat edilir?
 • Sorular açık ve net olmalı
 • Sorular kitaptan aynen alınmamalı.
 • Gereksiz ayrıntılar sorulmamalı
 • Birden fazla boşluktan kaçınılmalı
do ru yanl tipi test sorular
Doğru-Yanlış Tipi Test Soruları
 • Öğrenci, kendine verilen bir önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemeye çalışır.
 • Olayların, tanımların ilkelerin doğru olup olmadığını ayırt edebilme yeteneğini ölçer.
zellikleri
Özellikleri
 • Şans başarısı yüksektir (% 50). Dolayısıyla, güvenirliği düşüktür
 • Bu tip soruları hazırlamak kolaydır
 • Bazı iadelerin yanlış olarak verilmesi, yanlış öğrenmelere neden olabilir
 • Üst düzey davranışların yoklanması zordur
soru yazarken nelere dikkat edilir2
Soru Yazarken Nelere Dikkat edilir?
 • Her soru bir önermeyi yoklamalıdır
 • Her madde kesin doğru ya da yanlış olmalı. Belirsiz ifadeler olmamalı
 • Olumsuz ifade dikkatli kullanılmalı
 • İfadelerin uzunlukları biribirine eşit olmalı
 • Maddeler doğru cevabına göre belirli bir düzen içinde olmamalı
 • Madde içinde çift olumsuz ifadeler kullanılmamalı
 • Bir yanlış bir doğruyu götürmeli
e le tirmeli sorular
Eşleştirmeli Sorular
 • Birbirine paralel iki sütunda verilen ifadelerin belirli bir kurala göre eşleştirilmesidir
 • Öğrencilerin bilgiler, nesneler, olaylar hakkında ilişki kurma güçlerini ölçer
soru yazarken nelere dikkat edilir3
Soru yazarken Nelere Dikkat edilir?
 • Cevap seçenekleri, soru sayısında çok olmalıdır. Böylece şans başarı oranı düşer
 • Kim?, Nerede?, Nasıl?, Ne zaman? gibi olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir
 • Cevaplama yönergesi açık biçimde yazılmalıdır
oktan se meli sorular
Çoktan Seçmeli Sorular
 • Öğrenci, bir sorunun cevabını verilen seçenekler arasından seçer
 • Bir test maddesi:
  • madde kökü
  • Seçenekler
   • Doğru cevap
   • Çeldiricilerden

oluşur

zellikleri1
Özellikleri
 • Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve kısmen de değerlendirme düzeyini ölçmede kullanılır. Sentezde yetersizdir
 • Çok sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda kullanışlıdır
 • Sınav sonuçları, öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır
 • Geniş öğrenme konuları yoklanmak isteniyorsa kullanılır
zellikleri2
Özellikleri
 • Okuduğunu anlama becerisine dayalı olarak cevaplandırılır
 • Çok sayıda soru kullanılarak “duyarlılık” güvenilirlik; kapsam geçerliliği yükseltilir
 • Puanlaması objektiftir
 • Geçerliliği ve güvenilirliği yüksektir
 • Hazırlanması zaman alır, uygulanması ve puanlaması az zaman alır
zellikleri3
Özellikleri
 • Hazırlanması uzmanlık gerektirir
 • Şans başarısı vardır.
 • Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olmalı
 • İlköğretim 3 ve 4. sınıflar için: 3 seçenek

5,6,7, ve 8. sınıflar için: 4 seçenek, daha üst sınıflar için 5 seçenek uygundur

 • Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir
oktan se meli madde e itleri
Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
 • Doğru cevabın sayısı ve yapısına göre sınıflama: (üçe ayrılır).
  • Bir tek kesin cevaplı maddeler

Uzunluğu 24 cm. olan dikdörtgenin genişliği, uzunluğundan 8 cm. kısadır. Dikdörtgenin çevresi kaç cm.dir?

A) 60 cm B) 62 cm. C) 74 cm. D) 80 cm.

oktan se meli madde e itleri1
Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
 • Bir tek seçeneği en doğru olan maddeler

Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerinin, yazı yazarken yazım kurallarına ne ölçüde uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yaralanması en uygun olur?

A) Doğru-yanlış B) Tamamlamalı (Boşluk Doldurma)

C) Çoktan seçmeli D) Eşleştirme

E) Uzun yanıtlı (klasik)

oktan se meli madde e itleri2
Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
 • Birleşik cevaplı maddeler

Aşağıdaki yerleşim merkezlerimize ait gruplamalardan hangisi Marmara bölgesinde yer alır?

 • Edirne-İzmir-Bursa-İçel
 • Kayseri-Mersin-Konya-Adana
 • Tekirdağ-Edirne-İstanbul-Çanakkale
 • Bolu-Bursa-Kütahya-Manisa
oktan se meli madde e itleri3
Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
 • Madde kökünü göre sınıflama: üçe ayrılır
 • Kökü soru tipinde olan maddeler

47x2 çarpımının birler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 0 B)1 C) 2 D) 4 E) 5

oktan se meli madde e itleri4
Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri
 • Kökü eksik cümle yapısında olan maddeler

Konya şehri Türkiye’nin

 • Yüzölçümü en geniş şehridir
 • Nüfusu en kalabalık şehridir
 • En büyük sanayi şehridir
 • En büyük ihracat merkezidir
oktan se meli madde e itleri5
Çoktan Seçmeli Madde Çeşitleri

Kökü olumsuz maddeler

soru yazarken nelere dikkat edilir4
Soru yazarken Nelere Dikkat edilir?
 • Maddeler açık ve anlaşılır olmalıdır
 • Her bir madde tek bir davranışı ölçmelidir
 • Maddeler birbirinden bağımsız bir şekilde cevaplanmalıdır. İpucu taşımamalıdır
 • Madde kökünde olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır
 • Seçenekler birbirleriyle uyumlu ve benzer olmalıdır
 • Çeldiriciler yanlış bilenleri kendine çekmelidir
 • Seçenek sayısı cevaplayıcılara uygun olmalıdır
 • Doğru cevaplar seçeneklere eşit dağıtılmalıdır