ocuklarda karin a risina yakla im
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM. KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI. YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ İNFANT ÇOCUKLUK DÖNEMİ ADÖLESAN Kolik gastroenterit ovulasyon ağrısı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM' - destiny-butler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
karin a rilarinin siniflandirilmasi
KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI

YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ

 • İNFANT ÇOCUKLUK DÖNEMİ ADÖLESAN

Kolik gastroenterit ovulasyon ağrısı

İnvaginasyon apandisit pelvik inflamatuvar hast

Nekrotizan enterokolit pankreatit testis torsiyonu

Hirschsprung hastalığı henoch-schoenlein purpurası infl. Barsak hast

Volvulus peptik ülser hastalığı bilier hastalıklar

İnkarsere inguinal herni konstipasyon ektopik gebelik

Perforasyon üriner enfeksiyon

fonksiyonel karın ağrısı

kar n a r s nedenleri
Karın ağrısı nedenleri

1-Ekstraabdominal nedenler

a) yansıyan karın ağrısı: visseral organlardan gelen ağrı aynı spinal segmenti paylaştığı dermatoma ait deri alanında, asıl yerleşiminden uzakta hissedilebilir.

b) diğer nedenlerle olan karın ağrıları : kurşun zehirlenmesi , porfiria , epilepsi , diabet ,astım ,romatizmal ateş ,orak hücreli anemi , hiperparatiroidi.

2-İntraabdominal nedenler

a)acil cerrahi girişim gerektirenler (akut karın)

b)seyri esnasında acil cerrahi girişim gerektirebilecekler

c)acil cerrahi girişim gerektirmeyenler

3-Rekürren karın ağrısı

1 ekstraabdom nal nedenler
1) EKSTRAABDOMİNAL NEDENLER

Alt lob pnömonisi

Diabetik ketoasidoz

Romatizmal ateş

Orak hücreli anemi

Hemofili

Epilepsi

Kurşun zehirlenmesi

Hiperparatiroidi

Vertebral disk inflamasyonu

porfiri

2 ntraabdom nal nedenler
2)İNTRAABDOMİNAL NEDENLER

1.Acil cerrahi girişim gerektirenler

invaginasyon

akut apandisit

meckel divertikülü

2.Hastalığın seyri sırasında cerrahi gerektirebilen

konjenital aganglionik megakolon

nekrotizan enterokolit

meckel divertikülü

inguinal herni

peptik ülser

safra kesesi hastalıkları

safra kesesi hidropsu

akalküloz kolesistit

slide6
kolelilazis

koledok kisti

pankreatit

primer peritonit

adeziv intestinal obstrüksiyon

gastrointestinal yabancı cisimler

malrotasyon

duplikasyon

mezenter kisti

urakal kalıntılar

kistik fibrozis

slide7
Gonadal patolojiler

paraziter hastalıklar

askaris

amibiazis

tifo

polipler

tümörler

crohn hastalığı

Ülseratif kolit

henoch schoenlein purpurası

hemolitik üremik sendrom

piyojenik karaciğer apsesi

TBC peritonit

gastrointestinal hemanjiomlar

slide8
3) CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİRMEYENLER

gastroenterit

idrar yolu enfeksiyonu

aşırı beslenme

pelvik inflamatuvar hastalık

kabızlık

süt protein intoleransı

hepatit

mezenterik lenfadenit

mittelschmerz

laboratuvar
LABORATUVAR
 • Tam kan sayımı:Enfeksiyon ve kanamaile ilgili bilgi verir
 • Lökositoz: Akut apandisit, intestinal obstrüksiyon,kolesistitte görülebilir.
 • BUN , Cr, hidrasyon ile ilgili bilgi verir.
 • ALT ,AST ,AMİLAZ hepatit ve pankreatitte
 • değişebilen değerlerdir.
slide10
TİT (tam idrar tetkiki): karın ağrısı olan çocuklarda mutlaka yapılmalıdır.
 • Bakteriüri ve piyüri üriner enfeksiyonu gösterir. Üreter ve mesaneye yakın komşu olan inflame apendiks idrarda lökosit görülmesine neden olabilir.
 • Hematüri : ürolithiasis , üriner enfeksiyonu
 • Proteinüri ile beraberse Henoch-Schoenlein Purpurası ve Hemolitik üremik sendrom’u
 • Glukozuri diabet ve sepsiste görülür.
 • HCG adölesan kızlarda şüphe halinde yapılabilir.
g r nt leme
GÖRÜNTÜLEME
 • Direk Grafiler: Hava sıvı seviyeleri( intestinal obstrüksiyon), serbest hava( perforasyon) ,kalsifikasyon ,yabancı cisim ,ve kitleler görülebilir.
 • USG: Pankreatit , kolesistit , bazı enfeksiyonlara bağlı apseler,hidronefroz ,over kökenli lezyonların tanısını koyabiliriz
s n fland r lamayan grup
Sınıflandırılamayan grup
 • TKAS (tekrarlayan karın ağrısı sendromu)
 • 5yaş altı 15 yaş üzerinde çok nadir görülür.
 • 3 ay boyunca ve ayda 1 kez görülen ancak çocuğun aktivitesini kısıtlayan bir durumdur.
 • En sık10-12 yaşlar arsında ve kızlarda fazla görülür. Sadece %10 da organik neden bulunabilir.
slide13
Hastalar çoğunlukla sosyoekonomik durumu düşük ve psikopatik özelliklı ailelerin çocuklarıdır.
 • Klinik: 1 ila 3 saatten az süren periumblikal visseral ağrı ile birlikte bulantı , kusma ,solukluk ,terleme hissi , kızarma çarpıntı hissi ve başağrısı ile başvururlar.
slide14
Atak sırasında cerrahi kons. Mutlaka istenmelidir.
 • Labr’da CBC , SEDİM ,Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri istenebilir.(diğer tanıları ekarte etmek için.)
 • Yaklaşım : ailelere ve çocuğa bunun nedenleri anlatılmalı ve organik nedenler sistematik olarak ekarte edilmeli.
slide15
Yapılan labratuvar çalışmalarında anormallik , anormal idrar tetkiki veya kültürü olursa doktora başvurmaları önerilmelidir.
ad