red bull air race gdynia 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Red Bull Air Race Gdynia 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Red Bull Air Race Gdynia 2014

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Red Bull Air Race Gdynia 2014 - PowerPoint PPT Presentation

elaine-sutton
118 Views
Download Presentation

Red Bull Air Race Gdynia 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Red Bull Air Race Gdynia 2014 Red Bull Air Race Gdynia 2014

 2. BEZPIECZEŃSTWO ZASIĘG I SKALA PROMOCJA BUDŻET WNIOSKI

 3. BEZPIECZEŃSTWO

 4. BEZPIECZEŃSTWO LOGISTYKA źródło: www.zkmgdynia.pl • Autobusy i trolejbusy wykonały zwiększoną liczbę kursów: • 958 dodatkowych kursów przez 3 dni trwania projektu, • 235.500 pasażerów udających się na RBAR. • Autobusy na liniach S i 282 zostały zastąpione pojazdami przegubowymi. • Linie trolejbusowe były obsługiwane także przez autobusy.

 5. BEZPIECZEŃSTWOLOGISTYKA źródło: www.skm.pkp.pl • Podczas wydarzenia kolejki SKM przewiozły zwiększoną liczbę pasażerów: 417.000 pasażerów. • Ogółem: 728 składów pociągów (489 rozkładowych). • W ramach umowy ZKM i SKM w dniach 26-27 lipca 12-20 osoby posiadające ważne bilety okresowe i jednorazowe emitowane przez ZKM i MZKZG mogły na ich podstawie podróżować SKM.

 6. BEZPIECZEŃSTWOPOLICJA źródło: www.gdynia.pl • Nie odnotowano interwencji na terenie imprezy masowej. • Ilość popełnionych przestępstw w analogicznym okresie w roku 2013 była większa, niż podczas imprezy (47 w 2013 do 44 podczas red Bull Air Race). • Główne ulice przelotowe (Świętojańska i Władysława IV) były drożne i przejezdne przez cały czas trwania imprezy.

 7. BEZPIECZEŃSTWOSTRAŻ MIEJSKA źródło: www.czerwonesamochody.com • Nie podejmowano interwencji na terenie imprezy masowej. • Na terenie przyległym do imprezy (Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II, Aleja Piłsudskiego) odnotowano mniej zdarzeń, niż podczas weekendu 1-4 maja lub weekendu 1-3 sierpnia. (16 do 28 podczas obu porównywanych okresów). • Według oceny Straży Miejskiej poziom bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy był na wyższym poziomie niż w innych porównywanych okresach.

 8. BEZPIECZEŃSTWOSTRAŻ POŻARNA źródło: www.czerwonesamochody.com • Nie podejmowano żadnych interwencji na terenie imprezy masowej. • Ilość interwencji podczas trwania imprezy na terenach przyległych nie różniła sie od średniej ilości interwencji poza czasem trwania Red Bull Air Race. • 25.07.2014 r. – 4 interwencje ( 3 miejscowe zagrożenia /wypadek, plama oleju, usuwanie gniazda szerszeni/ oraz 1 pożar /drzewo/); • 26.07.2014 r. – 9 interwencji (5 miejscowych zagrożeń /kolizja drogowa, zapach gazu oraz 2 wypadki bez osób poszkodowanych/, 3 pożary /tlące się drzewo, podkład kolejowy oraz przypalona potrawa/ oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze); • 27.07.2014 r. do godz. 19:00 – 2 interwencje (2 miejscowe zagrożenia /pomoc ZRM oraz ptak wypadł z gniazda).

 9. BEZPIECZEŃSTWOZABEZPIECZENIE MEDYCZNE źródło: www.czerwonesamochody.com • Dyspozytorzy telefoniczni Pogotowia Ratunkowego wg relacji ustnej nie stwierdzili zwiększonej ilości zgłoszeń na terenie w Gdyni. • Koordynatorzy dodatkowego zabezpieczenia medycznego na terenie miasta nie odnotowali poważnych stanów zagrożenia życia podczas 3 dni imprezy. • Interwencje medyczne na terenie imprezy masowej w ponad 90% obejmowały drobne urazy takie jak zwichnięcia i skręcenia stawów.

 10. BEZPIECZEŃSTWOSZPITALE • Szpital Morski im. PCK • Ilość osób, którym udzielono pomocy w Szpitalu Morskim im. PCK Sp. z o.o. w dniach 25 – 27.07.2014 r., była porównywalna jak w innych analogicznych okresach czasu. • Szpital Św. Wincentego Pola • Nie odnotowano żadnych niebezpieczeństw. źródło: www.iconarchive.com

 11. BEZPIECZEŃSTWOPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni • Nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości w zabezpieczeniu higieniczno-sanitarnym imprezy masowej oraz terenu miasta. źródło: www.toitoi.pl

 12. LICZBA GOŚCI źródło: Red Bull Air Race • Podczas 3 dni trwania Red Bull Air Race Gdynia, przez teren imprezy przewinęło się 855 tysięcy widzów: • piątek 137.286; • sobota 300.704; • niedziela 417.166.

 13. ZASIĘG I SKALA źródło: Red Bull Air Race

 14. LICZBA GOŚCI „Red Bull Air Race był nie tylko największą imprezą w historii Gdyni, ale niespodziewanie przyniósł też rekord gdańskiemu lotnisku. W sobotę na jego płycie stało 105 awionetek, a płyta postojowa wyglądała jak zatłoczony parking przed centrum handlowym”. Michał Jamroż / Gazeta.pl autor:: Jakub Nanowski, źródło: www.airport.gdansk.pl • Red Bull Air Race – ponad 120 GA • Ponad 100 jednostek na wodzie.

 15. NOCLEGI źródło: www.hotele.pl • Gdyńska baza noclegowa liczy 4900 miejsc, z czego 1595 w hotelach. • W czasie Red Bull Air Race wszystkie te miejsca były zajęte. Rezerwacja pokoju była praktycznie niemożliwa już na wiele tygodni przed imprezą. • Faktycznie odpłatnie nocowało w Gdyni o wiele więcej • osób, bo statystyki nie uwzględniają kwater • prywatnych. • Dane nie zawierają informacji o miejscach noclegowych w miastach sąsiadujących z Gdynią.

 16. GASTRONOMIA • Przedsiębiorcy są bardzo zadowoleni z zysków, jakie osiągnęli w czasie weekendu RBAR Gdynia. W niektórych lokalach w niedzielę wieczorem, pomimo zapasów, zabrakło napojów, a nawet jedzenia. Prezentujemy wyniki badania ankietowego restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni.

 17. GASTRONOMIA

 18. Promocja

 19. Promocja źródło: www.flickr.pl • Podsumowanie (efekt powrotów) • Kampania telewizyjna; • Kampania radiowa; • Kampania outdoorowa; • Kampania internetowa; • Kampania w prasie; • Dedykowane produkty; • Ekwiwalent medialny: ok. 6.727 mln zł (bez stacji międzynarodowych); • 80 stacji telewizyjnych – przekaz na żywo.

 20. Promocja źródło: Google Trends

 21. BUDŻET*

 22. Budżet • Urząd Miasta Gdyni: • – planowane: 5.600 mln zł (w tym ok. 4.100 mln na rzecz działań realizowanych przez RBAR) • – poniesiony koszt: 4.958 mln zł • Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji: • – planowane: 7.500 mln zł • – poniesiony koszt: 6 615 mln zł • Urząd Miasta oraz GOSIR: 11 573 mln zł • W przeliczeniu na jednego gościa, koszt organizacji wyniósł 13,54 PLN.

 23. Budżet - Przychody ? źródło: Tourism Western Australia

 24. WNIOSKI źródło: www.Trojmiasto.pl

 25. WNIOSKI „(…) podczas minionego weekendu z Red Bull Air Race każdy znalazł coś dla siebie. (…) Trzeba przyznać, że organizacyjnie niemal wszystko się udało”. Michał Sielski / Trojmiasto.pl „Mimo ogromnego zainteresowanie impreza lotnicza w Gdyni przebiegła spokojnie”. Ksenia Pisera / Dziennik Bałtycki „Niepowtarzalny na polską skalę event”. CKM.pl „Bardzo pozytywne wrażenia. Świetne widoki. Naprawdę warto było przyjechać - zachwalali turyści, którzy przyjechali specjalnie na Red Bull Air Race z Bydgoszczy”. Michał Brancewicz / Gazeta.pl „To była najbardziej spektakularna impreza lotnicza tego lata”. www.fakty.tvn24.pl

 26. Dziękuję za uwagę