slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ. Łódź, 01.03.2012. Prognoza liczby studentów w Polsce na lata 2012-2020. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Doktoranci w Polsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ' - elaine-skinner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Prognoza liczby studentów w Polsce na lata 2012-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

slide3
Doktoranci w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stale zmniejszająca się liczba zagranicznych doktorantów wskazuje, że Polska nie jest pod względem edukacyjnym krajem konkurencyjnym w Europie.

slide4
Studenci zagraniczni na świecie
 • Najbardziej atrakcyjne kraje dla studentów: Stany Zjednoczone (18% wszystkich wyjeżdżających), Wielka Brytania (10%), Australia (7%), Niemcy (7%) i Francja (7%), Kanada (5%), Japonia (4%), Rosja (4%) i Hiszpania (2%)
 • Udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów: Australia (21%), Wielka Brytania (15,3%), Austria (15,1%), Szwajcaria (14,9%)… Polska, Brazylia, Chile, Turcja (poniżej 1%)
 • Co piąty student zagraniczny w skali globu jest narodowości chińskiej. Na drugim miejscu są w tej kategorii Indie (6% wszystkich studentów), dalej Korea Południowa (4%) oraz Niemcy (3%). Łącznie studenci z Azji stanowią ponad połowę wszystkich studentów zagranicznych.
 • Dane zaczerpnięte z raportu „Education at a Glance” stworzonego przez OECD
slide5
Przykładowe możliwości finansowania doktorantów
 • Stypendia ze środków ministerialnych
 • Konkursy Narodowego Centrum Nauki (Preludium)
 • Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Ventures, Team)
 • Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Lider)
 • Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda
 • Stypendia Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • Stypendia fundowane przez samorządy terytorialne
 • Granty Europejskiej Rady ds Badań Naukowych
slide6
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program TEAM
 • Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).
 • Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.
 • Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają:
 • - imienne stypendium naukowe
 • - grant badawczy
slide7
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Program Ventures
 • Program adresowany jest do najmłodszych naukowców.
 • Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.
 • Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają:
 • - imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów)
 • - grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie
slide8
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE
 • Własny Fundusz Stypendialny Uczelni
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) daje Uczelni możliwość stworzenia Własnego Funduszu Stypendialnego.
 • Środki Własnego Funduszu Stypendialnego mogą pochodzić z następujących źródeł:
 • z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, nie więcej niż 20% planowanego zysku na dany rok, przy czym w przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w odpowiedniej proporcji, a w przypadku osiągnięcia zysku większego odpis ustala się w wielkości planowanej
 • z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz.
slide9
Możliwości finansowania doktorantów spoza UE
 • Stypendia finansowane przez samorządy lokalne - Stypendium Miasta Łodzi
 • Celem programu stypendialnego jest wspieranie pracy naukowej studentów i doktorantów kształcących się na strategicznych dla rozwoju Łodzi kierunkach studiów i dyscyplinach badań naukowych. Program ma za zadanie pomóc pozyskać dla Miasta i łódzkiego środowiska naukowego kadry naukowe spoza Łodzi.
 • Wybrani doktoranci będą otrzymywać około 2000 zł przez okres 9 miesięcy.
 • O wyborze stypendystów zadecyduje Komisja Stypendialna złożona m.in. z przedstawicieli uczelni.
slide10
System wymiany akademickiej
 • W Europie funkcjonują skuteczne systemy wymiany akademickiej, takie jak: British Council, Campus France, Campus Europae czy DAAD.
 • DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) to wspólna organizacja niemieckich szkół wyższych. Wspiera kontakty niemieckich uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców oraz przez realizację międzynarodowych programów i projektów. Utrzymuje sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie.
 • Stypendia na pobyt badawczy w Niemczech dla doktorantów mogą trwać od 1 miesiąca do 3 lat, a kwoty mogą wynosić od 750 do 1000 euro + dodatkowe świadczenia.
slide11
Wnioski
 • Niskie nakłady na szkolnictwo wyższe obniżają konkurencyjność polskich uczelni w stosunku do uczelni w europie zachodniej. Przekłada się to na postrzeganie polskiej oferty edukacyjnej przez studentów i doktorantów z Unii Europejskiej jako mało atrakcyjnej.
 • Stworzenie równie skutecznego systemu wymiany akademickiej w Polsce mogłoby znacząco zwiększyć ilość zagranicznych studentów i doktorantów uczących się w polskich uczelniach.
 • Stały konkurs stypendialny uwzględniający wszystkich studentów (nie tylko tych z Unii Europejskiej).
 • Szansą dla polskich uczelni jest wykorzystanie dużego potencjału krajów nie będących członkami UE (Białoruś, Chiny, Ukraina)
slide12
Wnioski
 • Możliwość przydzielania stypendium doktorantom spoza UE z dotacji
 • dydaktycznej
 • Konkurs stypendialny w ramach np. NCN
 • System wymiany akademickiej na wzór DAAD, British Council, etc.
ad