slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIASTA CZAS PRZEŁOMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIASTA CZAS PRZEŁOMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

MIASTA CZAS PRZEŁOMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

MIASTA CZAS PRZEŁOMU. JANUSZ SZEWCZUK Czerwiec 2006. CZAS PRZEŁOMU. Dwa lata w Unii Europejskiej Koniec czwartej kadencji samorządu. MIASTA POLSKIE CZAS PRZEŁOMU. Negatywne zmiany demograficzne i społeczne. spadek przyrostu naturalnego odpływ ludzi młodych i przedsiębiorczych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIASTA CZAS PRZEŁOMU' - joan-maldonado


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MIASTA

CZAS PRZEŁOMU

 • JANUSZ SZEWCZUK
 • Czerwiec 2006
slide2

CZAS PRZEŁOMU

 • Dwa lata w Unii Europejskiej
 • Koniec czwartej kadencji samorządu
negatywne zmiany demograficzne i spo eczne
Negatywne zmiany demograficzne i społeczne
 • spadek przyrostu naturalnego
 • odpływ ludzi młodych i przedsiębiorczych
 • zmiana struktury wiekowej społeczności lokalnych
 • wzrost liczby ludzi nie posiadających stałych dochodów z pracy lub działalności gospodarczej
slide10

Miasta weszły w nową fazę transformacji gospodarczej

 • wyczerpały się możliwości rozwoju miasta w oparciu o tradycyjne rodzaje i formy aktywności gospodarczej
 • słabość lokalnej infrastruktury instytucjonalnej wspomagającej rozwój siły roboczej i wzrost konkurencyjności firm
ograniczenia finansowe ludzi firm i samorz d w
Ograniczenia finansowe ludzi firm i samorządów
 • spadek dochodów firm
 • spadek ilości miejsc pracy w gospodarce
 • spadek dochodów ludności
 • kurczące się możliwości finansowania programów rozwoju przez samorządy
slide15

CZAS PRZEŁOMU

 • Zmiany kulturowe
 • Nowe technologie
 • Transformacja ustrojowa
 • Transformacje społeczno-gospodarcze
slide16

ZMIANY KULTUROWE W KRAJACH ROZWINIĘTYCH

 • Zmiana modelu rodziny
  • Zmniejszenie gospodarstw domowych
  • Spadek liczby małżeństw
  • Wzrost liczby rozwodów
 • Spadek przyrostu naturalnego
  • Tylko Albania w Europie ma przyrost naturalny pozwalający na wzrost demograficzny bez imigracji
  • Liczba mieszkańców Europy spadnie z 728 mln w 2000r. do 600 nlm w 2050r.
 • Zwrot koncentracji z czynników wytwarzania na pozyskanie odbiorców wytworzonych dóbr i usług
slide17

ZMIANY USTROJOWE

 • Regulowany rozdział dóbr, ludzi, idei
 • Swobodny przepływ dóbr, ludzi, idei
slide18

TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

 • Zmiany technologii, organizacji i lokalizacji produkcji
 • Zmiana kwalifikacji i wynagradzania pracowników
 • Zmiana nośnika kapitału i podziału dochodów
slide19

POLACY W IRLANDII

 • 120 tyś imigrantów z Polski
 • 34% posiada własne mieszkanie lub dom
 • Planowana imigracja 1 mln do 2020 r
 • Zarobki - 3,3 tyś Euro średnio miesięcznie
slide20

POLACY W ANGLII

 • 200 tyś Polaków wg danych brytyjskiego MSW
 • 400 tyś wg. Michała Garapicha
 • 80 % nowych emigrantów w Anglii jest poniżej 32 roku życia
 • 97 % pracuje na cały etat
 • Zarobki - 4-5 tyś zł średnio miesięcznie
slide21

Przepływ towarów

The Economics of Cities. Edward L. GlaeserHarvard University

skutki zmian strukturalnych gospodarki dla miast
SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST
 • Firmy przenoszą działalność lub bankrutują
 • Firmy zwalniają pracowników o najniższych kwalifikacjach
 • Rośnie trwałe bezrobocie i ubóstwo, patologie najniżej wykwalifikowanych mieszkańców
 • Wykwalifikowani mieszkańcy opuszczają miasta podążając za miejscami pracy
skutki zmian strukturalnych gospodarki dla miast1
SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST
 • 8 z 15 największych miast USA z 1950 traciło mieszkańców w każdej dekadzie
 • 12 miast ma dziś mniej mieszkańców niż w 1950
 • Spadek liczby mieszkańców osiągnął 33%
 • Wzrost ubóstwa
skutki zmian strukturalnych gospodarki dla miast przyk ad detroit
SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST PRZYKŁAD DETROIT
 • Spadek liczby miejsc pracy w przemyśle
  • 338 tyś miejsc pracy w 1963
  • 62 tyś - w 1992
 • Spadek dochodów mieszkańców, mediana dochodów gospodarstwa domowego - 62% poziomu USA
 • Spadek wartości nieruchomości wartość 80 % domów i 30 % mieszkań spada poniżej 70 % kosztu budowy nowych
slide31

ZMIANY SYTUACJI MIAST W OSTATNICH DEKADACH ( USA)

 • Dekady kryzysu lata 70 i 80 te
  • Wzrost ubóstwa i spadek liczby mieszkańców
  • Wzrost przestępczości i kryzys systemu edukacji
  • Spadek tempa zrostu i tworzenia miejsc pracy w porównaniu z przedmieściami ( 3 krotna różnica)
slide32

ZMIANY LATA 90-te

PIERWSZY FEDERALNY PROGRAM ROZWOJU MIAST

 • Sytuacja miast poprawia się ale wyzwania pozostają aktualne
 • Dysproporcje powstawania miejsc pracy pomiędzy miastami i przedmieściami ( 87% miejsc pracy nie wymagających wysokich kwalifikacji powstało na przedmieściach)
 • " Biedna Ameryka" społecznie i ekonomicznie izolowana, geograficznie skoncentrowana
 • Migracja klasy średniej do przedmieść trwa.
slide33

ZMIANY

LATA 90 TE - PIERWSZY FEDERALNY PROGRAM ROZWOJU MIAST

 • Sytuacja miast się poprawia
 • Najniższe od 25 lat bezrobocie poniżej 5 %
 • Wzrost gospodarczy ponad 5 %
 • Wzrost liczby mieszkańców
slide34

ZMIANY

 • Pierwsza dekada 2000 - rozkwit miast i obszarów metropolitalnych
   • 80% ludności
   • 87% wzrostu gospodarczego
   • 85% dochodów mieszkańców i wzrostu liczby miejsc pracy
   • 93% wzrostu eksportu i rozwoju technologii
   • 48 obszarów metropolitalnych wchodzi do listy 100 największych gospodarek świata
slide35

PIERWSZA DEKADA 2000 - ROZKWIT MIAST

WYZWANIA

Nowe miejsca pracy oferują wynagrodzenie 15% niższe niż zlikwidowane miejsca pracy

slide36

Boston

Kryzys lat siedemdziesiątych

 • Zmniejszającej się ilości mieszkańców z 788000 w latach 1930 do 560 000 w roku 1980 ( spadek w rankingu miast amerykańskich pod względem ilości mieszkańców z 9 na 20 pozycję)
 • Bardzo złe wskaźniki gospodarcze
 • Regres gospodarczy doprowadził do spadku atrakcyjności miejsca, a tym samym do spadku cen na rynku nieruchomości ( 75% domów kosztowało mniej niż nowobudowane domy w Cleveland lub Filadelfii)
slide37

Rozwój demograficzny Bostonu

The Economics of Cities. Edward L. GlaeserHarvard University

slide38

Boston

LATA 80 -te PRZYNOSZĄ POLEPSZENIE SYTUACJI

 • Powoli zwiększała się ilość mieszkańców
 • Następuje silny rozwój gospodarczy
 • Zaczęły podnosić się ceny nieruchomości
slide39

Boston

POPRAWA SYTUACJI GOSPODARZEJ BOSTONU OD 1980

 • W 1980 dochód per capita w obszarze metropolitalnym Bostonu wynosił 7 547$, co plasowało miasto na 61 pozycji w skali kraju pod względem dochodów mieszkańców
 • W 1994 dochód per capita wynosił 26 093 $ - miejsce 10
 • W 1996 średnia płaca wynosiła już 34 383$ - miejsce 6
slide40

Boston

WYKRES

The Economics of Cities. Edward L. GlaeserHarvard University

slide41

CZYNNIKI ROZWOJU MIAST

 • Dostępność dróg transportowych
 • Dostępność czynników produkcji (skilled city)
 • Dostępność konsumentów (consumer city)
 • Decyduje czynnik który jest dobrem bardziej rzadkim, mniej dostępnym
slide42

ROLA MIAST I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W NOWEJ GOSPODARCE

 • Centra innowacji zaawansowanych technologii, usług i informacji
 • Centra edukacji badań i medycyny
 • Centra kultury, rekreacji, sportu, rozrywki, turystyki
 • Centra handlu i węzły transportowe
 • Centra rozwoju technologii i lekkich przemysłów
 • Centra siły roboczej i rynek pracy
slide43

ROLA MIAST I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W NOWEJ GOSPODARCE

 • Formy transformacji centrów nowej gospodarki (USA)
  • Nowe centra wzrostu (Austin, Charlotte, Atlanta)
  • Mega miasta (New York, Los Angeles, Miami)
  • Miasta przechodzące strukturalne zmiany (Detroit, Portland, Boston, Philadelphia)
slide44

ROLA MIAST I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W NOWEJ GOSPODARCE

 • Udział w gospodarce obszarów zurbanizowanych jest proporcjonalnie wyższy od udziału mieszkańców w liczbie ludności kraju
 • Miasta fundamentem zamożności i jakości życia dla kraju, społeczności lokalnych i rodzin
 • Miejski Paradoks:
 • Koncentracja ubóstwa
 • Centra rozwoju gospodarczego
slide45

WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTAMI

 • nowa gospodarka
 • ograniczone zdolności dochodowe
 • migracje ludzi i firm
 • suburbanizacja
 • potrzeba nowej edukacji
 • zmiana roli administracji samorządowej
slide47

ZMIANA TRENDÓW W ROZWOJU GOSPODARCZYM

(działalność gospodarcza a polityka gospodarcza)

slide48

FILARY ROZWOJU W DOBIE NOWEJ GOSPODARKI

 • rozpoznanie roli w globalnej gospodarce
 • kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej
 • inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji
 • poprawa jakości życia
 • pielęgnowanie klimatu dla innowacyjnej gospodarki
 • zdefiniowanie na nowo roli i form działania administracji samorządowej
slide51

WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTAMI BRYTYJSKIMI

 • Wzmocnienie konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy
 • Miasta przyjazne dla różnych grup społecznych, etnicznych, kulturowych
 • Przezwyciężanie polaryzacji społecznej
 • Kreowanie wysokiej jakości życia w środowisku równoważącym funkcje pracy i wypoczynku
 • Włączanie różnych poziomów rządu w współpracę wokół celów rozwoju miast
english core cities
ENGLISH CORE CITIES
 • Birmingham,
 • Bristol,
 • Leeds,
 • Liverpool,
 • Manchester,
 • Newcastel,
 • Nothingham,
 • Shaffield
problem g wnych miast angielskich
PROBLEM GŁÓWNYCH MIAST ANGIELSKICH
 • Pozostają w tyle za Londynem
 • Nie wspierają gospodarki kraju, tak jak porównywalne miasta na kontynencie
kryzys miast angielskich
KRYZYS MIAST ANGIELSKICH
 • PKB
 • Poziom innowacyjności
 • Poziom edukacji
 • Dostępność
 • Spójność społeczna
 • Jakość życia
 • Jakość zarządzania i współdziałanie miast z otoczeniem
przyczyny zmian w miastach
PRZYCZYNY ZMIAN W MIASTACH
 • Globalizacja gospodarki
 • Strukturalne zmiany ekonomiczne
 • Konkurencja między miastami
 • Reforma państwa dobrobytu " Walfare state"
miasta w wielkiej brytanii
MIASTA W WIELKIEJ BRYTANII
 • Lata 70 i 80 dekady kryzysu gospodarczego i demograficznego
 • Lata 90 - wzrost zrozumienia roli miast dla gospodarki narodowej
 • 2000 - miasta priorytetem polityki brytyjskiej
priorytety programu core cities
PRIORYTETY PROGRAMU CORE CITIES
 • Pozyskanie konkurencyjnych firm międzynarodowych
 • Wzrost wydatków na badania i rozwój
 • Otwarcie, połączenie miast z rynkami krajowymi i międzynarodowymi
 • Wzmocnienie udziału edukacji i kwalifikacji w budowie konkurencyjności miast
 • Wzrost profesjonalizmu, planowania rozwoju ( renesansu) miast
 • Wykorzystanie roli sportu i kultury we wzmocnieniu konkurencyjności
 • Wzmocnienie miast jako kreatora konkurencyjności regionów
 • Analizy i modelowania konkurencyjnego miasta regionalnego
dzia ania programu g wne miasta
DZIAŁANIA PROGRAMU " GŁÓWNE MIASTA"
 • Przegląd i analizy dokumentów nt. zmian w miastach i programów rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym
 • Przegląd i analizy dokumentów nt. konkurencyjności miast
 • Analiza danych porównawczych miast w Europie
 • Zebranie opinii specjalistów i decydentów na poziomie miast, rządów, komisji
czynniki konkurencyjno ci miast brytyjskich tradycyjne
CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI MIAST BRYTYJSKICH ( TRADYCYJNE)
 • Dostępność transportowa i telekomunikacyjna z zewnętrznymi rynkami i wewnątrz obszaru
 • Centrum miasta rozpoznawalne w wymiarze europejskim
 • Rozpoznawalne w kraju i poza granicami obiekty spotkań
 • ( kultura, biznes, sport)
 • Reputacja ośrodka badań i wdrożeń innowacji
 • Reputacja dobrze zarządzanego miasta i wysokiej jakości usług
 • Atrakcyjna infrastruktura, oferta kulturalna i usługi
 • Szeroka oferta wysokiej jakości miejsc zamieszkania
 • Reputacja doskonałego środowiska i poszanowanie dla środowiska naturalnego
 • Zróżnicowana i otwarta społeczność
 • Wysoko wykwalifikowana siła robocza
czynniki konkurencyjno ci nowe
CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI (NOWE)
 • Wizja, przywództwo, zdolności podejmowania decyzji strategicznych
 • Innowacyjność w firmach, organizacjach i funkcjonowaniu miasta
 • Ulgi fiskalne dla miast
krytyczne czynniki
KRYTYCZNE CZYNNIKI
 • Innowacyjność firm i organizacji
 • Wykwalifikowana siła robocza
 • Dostępność zewnętrzna i wewnętrzna
 • Zróżnicowanie gospodarki
 • Zdolność podejmowania strategicznych decyzji
ambitne czynniki
AMBITNE CZYNNIKI
 • Miejsce spotkań
 • Rozpoznawalne centrum miasta
 • Obiekty kulturalne
 • Wysokiej jakości mieszkania
 • Ulgi fiskalne i polityka krajowa
 • Reputacja doskonałego środowiska
 • Reputacja dobrze zarządzanego miasta i wysokiej jakości usług
konkurencjno miast core cities uk
KONKURENCJNOŚĆ MIAST ( CORE CITIES UK)
 • Zdywersyfikowana gospodarka
 • Wykwalifikowana siła robocza
 • Zdolność wdrażania długoterminowych strategii
 • Innowacyjność firm i organizacji
 • Jakość życia
slide64

KLUCZOWY PROBLEM

 • Konkurencyjność miasta wobec:
  • Mieszkańców
   • dobre miejsca pracy, jakość życia, edukacja
  • Pracodawców
   • wykwalifikowana siła robocza, kooperanci, usługi biznesowe, infrastruktura, przestrzeń, regulacje
  • Odwiedzających
   • atrakcyjne usługi
slide65

KONKURENCYJNOŚĆ MIASTA

 • Konkurencyjność miasta określa produktywność z jaką miasto wykorzystuje zasoby ludzkie, kapitał, zasoby naturalne.
 • Produktywność jest wyznacznikiem poziomu płac, zysków, podatków.
 • Miasta i regiony konkurują oferując bardziej produktywne środowisko. Partnerzy publiczni i prywatni odgrywają różne ale powiązane role w kreowaniu bardziej produktywnego środowiska.
slide66

Ul. Marii Skłodowskiej Curie 4

71 - 332 Szczecin

www.srgg.org.pl

office@srgg.org.pl

Tel/ fax 091 4874480