2014. Április 23. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014. Április 23. PowerPoint Presentation
Download Presentation
2014. Április 23.

play fullscreen
1 / 41
2014. Április 23.
112 Views
Download Presentation
edric
Download Presentation

2014. Április 23.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PISA 2012 után – a természettudományos kompetencia fejlesztése „Álmélkodni és elmélkedni” 2014. Április23.

 2. Csapó Benő hangsúlyozta, a PISA-vizsgálatok abban segítik az országokat, hogy saját problémáikat megértsék, és megtalálják a helyi feltételekhez alkalmazható megoldásokat. Újabb PISA-sokk „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” /Széchenyi István/ http://nol.hu/belfold/20131204-ujabb_pisa-sokk-1430343

 3. Forrás:http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdfForrás:http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf Forrás:http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_tajekoztato.pdf

 4. Forrás: http://oktpolcafe.hu/pisa-2012-magyarorszag-jobban-teljesit-2290/

 5. Forrás: http://oktpolcafe.hu/pisa-2012-magyarorszag-jobban-teljesit-2290/

 6. Forrás: http://oktpolcafe.hu/pisa-2012-magyarorszag-jobban-teljesit-2290/

 7. Kulcskompetenciák * – NAT 2012 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. http://www.kormany.hu/download/c/c3/90000/MK_12_066_NAT.pdf

 8. Kulcskompetenciák * – NAT 2012 • Anyanyelvi kommunikáció • Idegen nyelvi kommunikáció • Matematikai kompetencia • Természettudományos és technikai kompetencia • Digitális kompetencia • Szociális és állampolgári kompetencia • Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia • Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőkészség • A hatékony, önálló tanulás • (Kissé mások, mint NAT 2006-ban) * Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, 2006. december 18. (2006/962/EK)

 9. http://index.hu/tudomany/2013/12/07/okosabb_mint_egy_15_eves/http://index.hu/tudomany/2013/12/07/okosabb_mint_egy_15_eves/ Okosabb, mint egy 15 éves? Index 2013. december 7., szombat 11:27 |  A frissen publikált 2012-es PISA-jelentés szerint a magyar diákok teljesítménye minden területen romlott az elmúlt években, ráadásul mindegyik vizsgált készségben alulmúltuk az OECD-országok átlagát. A nemzetközi felmérés a 15 évesek természettudományos, matematikai és szövegértési ismereteit vizsgálja, elsősorban a gyakorlati alkalmazás képességére kíváncsi. A mostani felmérésen a matematika kapta a legnagyobb hangsúlyt. Az Index minitesztjében megnézheti, mivel kellett szembenézniük a tesztet kitöltő diákoknak, és kiderítheti, hogy jobb-e matekból, mint a 15 évesek. A kérdések korábbi PISA-felmérésekből és a mintakérdések közül valók (vagyis nem a teljes teszt, csak egy kis ízelítő belőle).

 10. 1/13 kérdés Az Electrix vállalat video- és audiolejátszókat gyárt. A nap végén a termékeket tesztelik, és a hibás lejátszókat visszaküldik javításra. Az alábbi táblázat a két típusból napi átlagban előállított termékek számát és a hibás lejátszók napi átlagos százalékos arányát mutatja. Helyes a következő három állítás? A munkanap folyamán előállított lejátszók egyharmada videolejátszó. • Igaz • Hamis ?

 11. 2/13 kérdés Az Electrix vállalat video- és audiolejátszókat gyárt. A nap végén a termékeket tesztelik, és a hibás lejátszókat visszaküldik javításra. Az alábbi táblázat a két típusból napi átlagban előállított termékek számát és a hibás lejátszók napi átlagos százalékos arányát mutatja. Helyes a következő három állítás? Minden 100-as adag videólejátszóból pontosan 5 hibás. • Igaz • Hamis ?

 12. 3/13 kérdés Az Electrix vállalat video- és audiolejátszókat gyárt. A nap végén a termékeket tesztelik, és a hibás lejátszókat visszaküldik javításra. Az alábbi táblázat a két típusból napi átlagban előállított termékek számát és a hibás lejátszók napi átlagos százalékos arányát mutatja. Helyes a következő három állítás? A készülékeket tesztelő szakemberek egyike azt állítja: „Átlagosan több videolejátszót kell javításra visszaküldeni naponta, mint ahány audiolejátszót.” Igaza van? • Igaza van • Nincs igaza ?

 13. 4/13 kérdés Olívia összeadta az MP3-lejátszó, a fejhallgató és a hangszóró árát a számológépén. Az eredmény, amit kapott, 248 lett. Olívia válasza helytelen. Az alábbi hibák közül melyiket követte el? • Kétszer adta hozzá az egyik árat • Elfelejtette hozzáadni a három ár egyikét • Lehagyta az egyik ár utolsó számjegyét • Kivonta egyik árat, ahelyett, hogy hozzáadta volna ?

 14. 5/13 kérdés Az MP3-lejátszók normál vételára 37,5 százalékos nyereséget tartalmaz. A nyereség nélküli árat nagykereskedelmi árnak nevezzük. A nyereséget a nagykereskedelmi ár százalékaként számítják ki. Az alábbi képletek közül melyik mutat helyes összefüggést a nagykereskedelmi ár (n) és a normál vételár (v) között? • v = n + 0,375 • n = v – 0,375v • v = 1,375n • n= 0,625v ?

 15. 6/13 kérdés Januárban a TelitoRock és a Kenguru-guruk nevű zenekarok új CD-t adtak ki. Februárban a Magányos Farkasok és az Üvöltő Brigantik adtak ki új CD-t. Az alábbi diagramon a zenekarok CD-inek eladási adatai szerepelnek januártól júniusig. Melyik hónapban adott el a Magányos Farkasok nevű zenekar először több CD-t a Kenguruguruknál? • Nem volt ilyen hónap • Márciusban • Áprilisban • Májusban ?

 16. PISA-mérés anyagai titkosak, de minden vizsgálat után néhány feladatot nyilvánossá tesznek, hogy az érdeklődők megismerkedhessenek velük. NYILVÁNOS FELADATOK 2012 – csak matematikából http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_nyilvanos_feladatok.pdf Régebbi PISA feladatok – minden vizsgált területről (kivéve digitális ….) http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/peldafeladatok_pisa http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/pisa_2012_meres Digitális írástudás, matematika és probléma megoldási feladatok MAGYARUL http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=home

 17. „A tudós laboratóriumában nemcsak szakember: gyermek is a természet jelenségeivel szemben, amelyek olyan hatással vannak rá, mint valami tündérmese.” Marie Curie „A tudomány kísérlet arra, hogy a kaotikus,sokfajta érzéki tapasztalatunkat valamilyenegységes gondolatrendszerrel összefüggésbehozza.” Albert Einstein

 18. A TERMÉSZET-TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁSMÓD Forrás: https://moodle.ofi.hu/mod/page/view.php?id=198

 19. Kutatás Alapú Tanítás Inquiry Based Learning Felfedeztető tanulás (IBL - Inquiry Based Learning) Forrás: https://moodle.ofi.hu/course/view.php?id=15

 20. Kutatás Alapú Tanítás Inquiry Based Learning Felfedeztető tanulás formái, módszerei Forrás: https://moodle.ofi.hu/mod/page/view.php?id=384

 21. Köszönöm a figyelmet! 2014. Április23.