nasjonalt forlik sikrer fortsatt god afp l nnsoppgj ret 2008 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008. 2. april 2008. Hvorfor bidrar Regjeringen?. Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008' - edana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor bidrar regjeringen
Hvorfor bidrar Regjeringen?
 • Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape
 • AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres
 • Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting
 • God for alle parter:
  • Arbeidstakerne får god tidligpensjon
  • Landet får et bærekraftig pensjonssystem
stortingets pensjonsforlik
Stortingets pensjonsforlik
 • AFP skal bidra til god tidligpensjon fra 62 år, og understøtte målene for et nytt pensjonssystem
 • AFP videreføres som et påslag til alderspensjonen i folketrygden
 • Bred prosess med partene
henvendelse fra lo og nho 2 april 2008
Henvendelse fra LO og NHO 2. april 2008
 • Utgangspunkt :
  • Bygge på AFP-utvalget
  • Tjenes opp over alle år med arbeid fram til 62 år
  • Utbetales som påslag – øker ved senere uttak fram til 70 år
 • Utfordringer:
  • Pensjonsnivå ved 62 år kan bli lavere enn i dag for de første 62-åringene fra 2010
  • De med opptjening i dagens folketrygd har dårligere mulighet til å motvirke levealdersjusteringen
  • Kort tid til pensjonsreformen iverksettes
problem 62 ringene f r mindre enn i dag
Problem: 62 åringene får mindre enn i dag

I tillegg: levealdersjusteringen større effekt

regjeringens bidrag
Regjeringens bidrag

Kompensasjons-

tillegg

Et kompensasjonstillegg

i tillegg til AFP-påslaget

AFP-påslag

Bidrar til en ny tilpasset AFP

Alders-

pensjon

Gradvis innfasing av levealdersjustering i folketrygden

ny tilpasset afp
Ny tilpasset AFP
 • Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G
 • Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen
 • 19 200 kroner høyere før enn etter fylte 67 år
 • Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år
 • Kombineres med arbeid uten avkorting
 • Reguleres som inntektspensjon i ny alderspensjon
 • Fra 1948-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP
kompensasjonstillegg til personer med ny afp
Kompensasjonstillegg til personer med ny AFP
 • Til personer med ny AFP og dagens folketrygd
 • Senere uttak gir høyere tillegg
 • 10 000 kroner for 62-åringer i 2010 (født i 1948)
 • Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1953-kullet
 • Skattefritt og betales av staten
 • Fases ut i takt med dagens folketrygd
 • Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2010
gradvis innfasing av levealdersjusteringen
Gradvis innfasing av levealdersjusteringen
 • Utgangspunkt:
  • Høringsnotatet bygger på faktisk levealdersutvikling
 • Ny regel:
  • Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd
 • Regelen fases ut over 10 år:
  • Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling
folketrygd og afp like god eller bedre
Folketrygd og AFP – like god eller bedre…

Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet

l nner seg arbeide lenger
Lønner seg å arbeide lenger

Inntekt 5 G, 40 år ved 62 år, enslig,1948-kullet

samme fordelingsprofil som dagens afp
Samme fordelingsprofil som dagens AFP

40 års opptjening, enslig, 1948-kullet

samlet rlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag
Samlet årlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag

Enslig med jevn inntekt på 5 G i 40 år. Kroner

kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering
Kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering
 • Høyere kostnader enn i høringsnotatet:
  • Max 3,5 mrd. kr årlig i 2030
  • 2010–2050: I snitt 2,0 mrd. kr årlig
  • Liten forskjell i 2050

Utgifter til alderspensjon 2010–2050

kostnader ved ny afp
Kostnader ved ny AFP
 • Videreføring av statens bidrag til AFP (øker til 2 mrd. årlig i 2040)
 • Kompensasjonstillegg:
  • Maksimalt vel 700 mill. per år i 2023
  • Akkumulert 14 ½ mrd. til 2050
nasjonalt forlik om pensjon
Nasjonalt forlik om pensjon
 • AFP sikres – slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape
 • Full adgang til å kombinere arbeid og pensjon
 • Bidrar til et rettferdig og bærekraftig pensjonssystem
ad