slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cuprins Capitolul I : Cuprins Definitii Metode de rezolvare a sistemelor liniare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cuprins Capitolul I : Cuprins Definitii Metode de rezolvare a sistemelor liniare

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Cuprins Capitolul I : Cuprins Definitii Metode de rezolvare a sistemelor liniare - PowerPoint PPT Presentation

eadoin
129 Views
Download Presentation

Cuprins Capitolul I : Cuprins Definitii Metode de rezolvare a sistemelor liniare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LiceulTeoretic “PetruCercel” TargovisteSISTME DE ECUATII LINIARECoordonatorştiinţific : NicaIonutElev: DumitracheMarius GeorgianTîrgoviste2011

  2. Cuprins Capitolul I : Cuprins Definitii Metode de rezolvare a sistemelorliniare Discutiaunuisistem, compatibilitatea Capitolul II : Aplicatie a sistemelorliniare in fizica

  3. Ca atare, sistemulpropussprerezolvareeste : Aplicatia in Microsoft Office Excel: