ŞCOALA DUMINICALĂ - PowerPoint PPT Presentation

coala duminical n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŞCOALA DUMINICALĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŞCOALA DUMINICALĂ

play fullscreen
1 / 129
ŞCOALA DUMINICALĂ
120 Views
Download Presentation
winter
Download Presentation

ŞCOALA DUMINICALĂ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŞCOALA DUMINICALĂ CURS DE PERFECŢIONARE A LIDERILOR ADAPTARE POWERPOINT DUPĂ CURSUL „EDUCAȚIA CREȘTINĂ A COPIILOR” de Pavel Leahu

 2. CUPRINS • EDUCAȚIA • Introducere • Factorii educativi • Vârsta educației • Domeniile educației • Bazele biblice ale educației II. STRUCTURA PROCESULUI EDUCATIV • Învățătorul • Domnul Isus – Modelul de Învățător • Copilul • Nivele de învățare • Principii de predare

 3. CUPRINS III. ȘCOALA DUMINICALĂ • Scopul școlii duminicale • Cerințe pentru eficiența școlii duminicale • Conținutul școlii duminicale

 4. I. EDUCAȚIA • Introducere • Factorii educativi • Vârsta educației • Domeniile educației • Bazele biblice ale educației

 5. I.1. Introducere • Terminologie: „educo, -are” (lat.) = a creşte, a forma; a instrui, a educa • Definiție: Educația este un ansamblu de acțiuni și influențe formative exercitate de educator asupra unui copil sau grup de copii, având un scop bine determinat.

 6. I.2. Factorii educativi • Factori educativi formativi (intenționați): • Școala • Familia • Biserica • Au un scop precis și bine determinat (Ps. 78.7) • Au continuitate și consecvență (De.4.9-10) • Necesită timp și efort pentru a fi asimilați

 7. 1.2.Factorii educativi • Factori educativi spontani (neintenționați): anturajul, televizorul, internetul, mass-media, literatura etc. • Nu au un scop precis, ci se manifestă sporadic și haotic • Nu au continuitate și consecvență • Sunt ușor de asimilat de către copil

 8. I.3. Vârsta educației • PRUNCIA - Vârsta începerii educației: • Iosif • Moise (Ex. 2.7-10) • Samuel (1 Sam. 1.26) • Daniel • Timotei (2 Tim. 3.15) • COPILĂRIA: În perioada 1-7 ani, copilul primește 80% din informațiile necesare pentru viață

 9. I.4. Domeniile educației • Domeniul intelectual • Domeniul fizic • Domeniul moral și social • Domeniul spiritual • Lc.2.52: „Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”.

 10. I.5. Bazele biblice ale educației VECHIUL TESTAMENT: • Prov. 22.6: Învață (ebr. Chanak)înseamnă: - a învăța: a transmite cunoștințe și deprinderi în mod sistematic, prin explicare, ilustrare și repetare (De. 6.6-9) - a dedica: a închina Domnului (ca în 1 Sam. 1.11 și 1 Împ. 8.63) - a instrui: a forma, a pregăti, a ajuta să facă ce trebuie, prin modelarea voinței - a iniția: a deschide apetitul, a crea dorința de a aplica

 11. I.5. Bazele biblice - VT • De. 4.9-10; 6.6-9; 31.12-13 – poruncile Lui trebuie transmise copiilor prin diferite metode, cu orice ocazie, din generație în generație • Ps. 78.3-7 – copiii trebuie să cunoască laudele, puterea și minunile Lui, pentru ca să-și pună încrederea în El • 1 Sam. 3.10 – copilul poate răspunde chemării lui Dumnezeu și intra într-o relație cu El • 2 Imp. 22.1-2 – la 8 ani, Iosia a ajuns împărat, făcând ce este bine înaintea lui Dumnezeu

 12. I.5. Bazele biblice - NT • Mat. 18.1-14: - Domnul Isus prezintă copiii ca un model al Împărăției cerurilor (v. 1-4) - El Se identifică cu copiii (v. 5) - copiii pot avea credință în El (v. 6) - copiii sunt de mare preț, având îngerii lor (v. 10) - copiii pot fi pierduți pentru totdeauna dacă nu sunt găsiți la timp (v. 11-14) - voia Lui este să nu piară nici un copil (v. 14)

 13. I.5 Bazele biblice - NT • Mc. 10.13-16: - Domnul Isus iubește copiii și dorește ca ei să vină la El - El mustră pe cei ce împiedică pe copii să vină la El - El are binecuvântări specifice pentru copii • In. 1.12; 3.16 – Mântuirea este dată tuturor celor ce cred în El ( și copiii pot crede) • Mc. 16.15 – Evanghelia trebuie propovăduită la orice făptură (inclusiv copiilor)

 14. I.5. Bazele biblice - NT • Fapte 2.17 – Făgăduința Duhului Sfânt este dată și copiilor • Fapte 26.22 – Ap. Pavel a propovăduit celor mici și celor mari • Ef. 6.4 – Copiii trebuie crescuți în învățătura lui Dumnezeu • 1 Tim. 2.4 – Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți • 2 Tim. 3.15 – Timotei cunoștea Sfintele Scripturi încă din pruncie

 15. II. STRUCTURAPROCESULUI EDUCATIV • Învățătorul • Domnul Isus – Modelul de Învățător • Copilul • Nivele de învățare • Principii de predare

 16. II.1. Învățătorul • Slujba de învățător • Efes. 4.11 - „El a dat pe unii... învățători” • 1 Cor. 12.28 - „Și Dumnezeu a rânduit în Biserică ... învățători” • Fapte 13.1 - „În Biserica din Antiohia erau niște ... învățători” • 2 Tim. 2.2 - „Și ce-ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții”

 17. II.1. Învățătorul • Chemarea învățătorului - Dovezi: • Interne: - mărturie lăuntrică dată de Duhul (Ier. 20.9) - dorință personală de a lucra cu copiii (1 Tim. 3.1) - conștiența datoriei (Is. 6.8; 1 Cor. 9.16) - înzestrare prin Duhul (daruri adecvate) • Externe: - recunoaștere din partea bisericii (Fapte 13.2-3) - câmp de lucru (Mat. 9.36-38) - roade în lucrare (In. 15.16)

 18. II.1. Învățătorul • Calitățile învățătorului – el trebuie să fie: - născut din nou (In. 3.3-7; 1 Cor.2.14; Mat. 15.14) - consacrat slujirii (In. 21.15-17) - model demn de urmat (1 Tim. 4.12-16) - un om al rugăciunii (ex. Domnul Isus, Pavel) - un cercetător al Bibliei (Ios. 1.8; Ps. 110.105) - un bun colaborator (cu copiii, cu părinții, cu conducerea bisericii)

 19. II.2. Domnul Isus -Modelul de Învățător • Lucrarea Învățătorului – Domnul Isus: - a acceptat copiii în jurul Lui (Mc. 10.13-16) - Și-a făcut timp pentru ei (Mc. 5.21-43) - a primit cu bucurie laudele lor (Mt. 21.14-16 - i-a lăsat pe copii să-L ajute în lucrare (In.6.9-11) - i-a folosit în lucrare ca lecție cu obiect (Mt. 18.2) - S-a identificat cu copiii (Mt. 18.5; 10.42; Lc. 9.48) - a poruncit să ne ocupăm de ei (In. 21.15; Mt. 18.1-14

 20. II.2. Domnul Isus –Modelul de Învățător • Calitățile Învățătorului - o relație personală, zilnică, cu Tatăl (Mt. 14.23; In. 5.17-30; Mc. 1.35) - un caracter moral desăvârșit (In. 8.45-46) - o bună cunoaștere și interpretare a materiei (Scripturilor) - o bună cunoaștere și relație cu auditoriul (Is. 42.1-4) - o bună tehnică de predare (Mat. 13.51-52)

 21. II.2. Domnul Isus –Modelul de Învățător • Principiile de învățare - Domnul Isus a învățat cu autoritate (Mc. 1.27) - El a făcut uz de toate canalele de învățare (le-a vorbit, le-a arătat, i-a inspirat la acțiune (Lc. 22.19-20) - învățătura Lui a fost voluntară (In. 6.60-69) - învățătura Lui a fost progresivă (Mc. 4.33; In. 16.12) - învățătura Lui a fost adaptată la evenimentele zilei (Mt. 14.31; Mc. 9.33-37)

 22. II.2. Domnul Isus –Modelul de Învățător • Metodele de predare • Pildele: - povestiri care ilustrează un adevăr central (Lc. 10.25-37; 15.11-32) - exemple simple care ilustrează adevăruri abstracte (Mat. 13) • Lecțiile cu obiect: - pâinea și rodul viței (Mc. 14.12-26) - un ban (Mc. 12.13-17) - un copil pus în mijlocul ucenicilor (Mt. 18.2) - o văduvă (Mc. 12.41-44) etc.

 23. II.3. Copilul • Cunoașterea copilului – posibilități: - contact cu copilul (observare, conversație) - contact cu părinții lui (vizite acasă, discuții ocazionale etc.) - auto-evaluări și povestiri despre ei înșiși - memoria (amintiri din propria copilărie) - Biblia - literatura de specialitate etc.

 24. II.3. Copilul 2. Vârstele copilului – nevoile lor: • între 0-3 ani: Fizic: • crește rapid; are nevoie să mănânce des • este f. activ: are nevoie de mișcare și de odihnă • imită, îi place să se ajute când poate • este f. curios; îi place să mânuiască lucrurile • are răbdare puțină și un sistem nervos sensibil • nu poate să-și coordoneze mușchii mai fini • mușchii mari se dezvoltă repede • învață prin joacă; îi place ritmul și rima

 25. II.3. Copilul • între 0-3 ani: Mintal: - este un descoperitor - este imaginativ și impresionabil - este ușor de păcălit și crede orice i se spune - este sensibil la emoțiile altora - învață prin cele 5 simțuri - îi place să fii familial cu el și îi plac repetițiile - are un vocabular limitat și îi plac povestirile simple - întrerupe povestirile și poate cânta cântece simple - atenția lui durează 3-4 min

 26. II.3. Copilul • între 0-3 ani: Social: - este limitat, auto-centrat - este timid și îi este frică de mulțime - are temeri imaginare - se joacă singur și trebuie să învețe să se joace cu alții - este egoist și trebuie învățat să dea altora - este un imitator; are nevoie de disciplină - vrea să placă părinților - are nevoie de dragoste, înțelegere, protecție și atenție individuală

 27. II.3. Copilul • între 0-3 ani: Spiritual: - este dependent - începe să înțeleagă cum să-I mulțumească lui Dumnezeu - se gândește la Dumnezeu ca la un Tată real și iubitor - învață despre Dumnezeu prin experiențele în care El este menționat în mod natural - simte nevoia de a fi iubit de părinți și de Dumnezeu - se roagă când are motive emoționale

 28. II.3. Copilul • între 4-5 ani: Fizic: - este un jucăuș; cere activitate fizică, vorbește permanent - este capabil de tot mai multă grijă de sine; se poate îmbrăca singur - poate avea accese de mânie - este încă în stadiul dezvoltării mușchilor - nu poate să se descurce la mișcări mai fine - are puțină rezistență fizică; se poate îmbolnăvi ușor

 29. II.3. Copilul • între 4-5 ani: Mintal: - descoperă prin întrebări - imaginația este la culme; înțelege f. puțin despre spațiu - este provocat ușor la dragoste și simpatie - crește rapid în capacitate mintală - poate memora versete scurte - este gata să întâlnească experiențe emoționale și intelectuale noi - atenția sa durează max. 10 minute

 30. II.3. Copilul • între 4-5 ani: Social: - este conformist - este gata de noi experiențe sociale - crește în abilitatea de a se juca în grup - îi plac jocurile care cer un lider - îi place să fie în centru - se deprinde tot mai mult cu disciplina - crește în prietenie și în comunicare - iubește intensiv și dorește să placă

 31. II.3. Copilul • între 4-5 ani: Spiritual: - este credincios; poate să se închine lui Dumnezeu - poate fi ajutat să-L aprecieze pe Dumnezeu pentru minunile Lui în natură - vorbește despre Domnul într-un mod personal - înțelege că El îl iubește și-i poartă de grijă - știe că neascultarea voită este păcat - poate învăța realitatea prezenței și grijii divine - poate să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor personal

 32. II.3. Copilul • între6-8 ani: Fizic: - este un descurcăreț - creșterea se încetinește; îi cad dinții - suportă frigul f. greu șio prinde repede bolile - obosește repede; cere activități variate - vrea să ajute dar trebuie să știe cum - trebuie să învețe să termine ceea ce începe - îi place să mânuiască obiecte

 33. II.3. Copilul • între 6-8 ani: Mintal: - este observator - este sensibil la sentimente; tânjește după afecțiune - este imaginativ și credul, gânditor - învață prin simțuri, experiență și cuvinte - îi plac narațiunile biblice despre puterea lui Dumnezeu - îi place să rezolve chestiunile mentale în mod verbal - memorează f. ușor

 34. II.3. Copilul • între 6-8 ani: Social: - este prietenos - îi place să fie lăudat pentru fapte bune - este dornic să ajute, să coopereze - imită adulții și dorește cooperarea lor - îi plac copiii de vîrsta lui și povestirile cu asemenea copii - preferă activitățile în grup unde nu este competiție - își alege prietenii și-i schimbă des

 35. II.3. Copilul • între 6-8 ani: Spiritual: - profită de experiențele spirituale mature - realizează dragostea și iertarea lui Dumnezeu - este gata să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor personal - poate învăța să se roage și să trăiască pentru Domnul - poate rezolva problemele apelând la Biblie - trebuie învățat să-și mărturisească păcatele imediat - este curios în legătură cu moartea

 36. II.3. Copilul • între 9-11 ani: Fizic: - este activ, plin de energie și tot mai independent - este în cea mai sănătoasă perioadă din viața lui - nu este prea ordonat - îi plac activitățile în aer liber și munca fizică - îi plac sportul și aventura - creșterea se accentuează și corpul începe să se contureze

 37. II.3. Copilul • între 9-11 ani: Mintal: - este investigator - poate folosi Biblia, hărți, dicționare - pentru a găsi soluții la probleme - are o bună capacitate de memorare - este alergic și critic cu munca în grup - își dezvoltă concepția despre timp și spațiu - este interesat de problemele contemporane - adună informații, este interesat - este activ, îi place să colecționeze

 38. II.3. Copilul • între 9-11 ani: Social: - se adaptează - poate fi încurajat să aibă standarde înalte - îi place să participe la școală - își preferă propriii prieteni; îi place sexul opus - este loial grupului și idealizează eroul - trebuie să învețe respectul - este mai puțin timid; îi place competiția - se compară cu alții; recunoaște diferențele

 39. II.3. Copilul • între 9-11 ani: Spiritual: - este un închinător - este matur pentru mântuire și creștere în Christos - poate înțelege adevărurile doctrinare - are nevoie de încurajare pentru citirea zilnică a Bibliei - are un interes viu pentru persoane; poate fi interesat de câștigarea pentru Christos a celui din familia sa - are credință puternică, dar și întrebări semnificative - are nevoie de dezvoltarea concepției sale de viață

 40. II.3. Copilul • între 12-14 ani: Fizic: - se schimbă, crește repede și neuniform - inima se dublează, plămânii și oasele cresc - fetele se dezvoltă mai repede decât băieții - se simte stânjenit și neîndemânatec din cauza creșterii neuniforme și rapide - experiențele alternative îi dau imbolduri de energie și cade de oboseală - este perioada furtunoasă a vieții lui - are interes față de sexul opus și are nevoie de educație în acest sens

 41. II.3. Copilul • între 12-14 ani: Mintal: - este critic - are o minte ascuțită; trage repede concluzii și poate memora bine - are simțul umorului; se visează erou - răspunde emoțional; vrea să decidă singur - este excesiv de sensibil, brutal de sincer, răzvrătit și critic

 42. II.3. Copilul • între 12-14 ani: Social: - dorește compania - este în stagiul „știu” cu privire la viață - are spirit de turmă și foame după experiențe - nu-i place să fie considerat copilăros; încearcă să se comporte ca un matur - are atracție față de sexul opus - dorește să fie important și să-și câștige prieteni

 43. II.3. Copilul • între 12-14 ani: Spiritual: - are nevoie de transformare - pune întrebări privind viața spirituală - trebuie să participe la activitățile din biserică - are nevoie disperată de călăuzire - înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și are o credință puternică și sinceră

 44. II.3. Copilul • Stiluri de învățare ale copilului • Auzind (ascultând) • Văzând • Atingând • Făcând

 45. II.4. Nivele de învățare • Nivelul repetiției • Abilitatea de a spune ceva din memorie, fără a ne gândi la sens • Ex. Dios es amore • Acest nivel este important , dar nu este suficient (2 Pet. 1.12-13) • Nivelul recunoașterii • Abilitatea de a recunoaște ceva ce s-a spus sau s-a citit • Ex. Dios es amore = Dumnezeu este dragoste (1 In 4.8) • Acest nivel este important, dar nu este suficient (Is. 29.13)

 46. II.4. Nivele de învățare • Nivelul înțelegerii • Abilitatea de a exprima adevărul în propriile tale cuvinte • Ex. Dios es amore – explicați: Cine este Dumnezeu, cum Și-a demonstrat dragostea • Acesta este nivelul cheie, dar nu este suficient (Mat. 13.19,23) • Nivelul corelării • Abilitatea de a înțelege aplicabilitatea adevărului în propria ta viață • Ex. Dios es amore – explicați: ce înseamnă aceasta pentru tine? • Acest nivel este important, dar nu și suficient (1 Tes.2.13)

 47. II.4 Nivele de învățare • Nivelul aplicării • Decizia de a acționa în conformitate cu ceea ce am învățat • Acesta este nivelul ce trebuie atins la fiecare lecție duminicală (Mat. 7.21-27; Ios. 1.8; Iac. 1.22-25)

 48. II.5. Principii de predare • Predarea trebuie să atingă 3 obiective: - luminarea minții - încălzirea (mișcarea) inimii - înduplecarea voinței copilului • Cele 5 nivele de învățare se referă la ceea ce se petrece în mintea, inima și voința copilului • Cele 3 principii de predare se referă la ceea ce învățătorul trebuie să facă pentru a atinge mintea, inima și voința copilului

 49. II.5. Principii de predare • Predăm pentru cunoaștere • Obiectiv: cunoașterea unui adevăr biblic. „Ce vrea Dumnezeu ca acești copii să cunoască din această lecție?” • Fiecare lecție trebuie să conțină anumite cunoștințe biblice care să se adreseze minții copilului (Rom. 10.13-17) • Ex. Pavel predica pe Isus Christos răstignit (1 Cor. 2.3; 15.1-4) • O lecție ar trebui să conțină cunoștințe necesare pentru două categorii de copii: mântuiți și nemântuiți

 50. II.5. Principii de predare • Ce trebuie să cunoască un copil nemântuit? • Adevărul despre Dumnezeu, Sursa mântuirii (cine este El, cum este El, ce a făcut El, ce a promis El) • El este Creatorul (Fapte 17.24-28): noi trebuie să dăm socoteală lui Dumnezeu • El este sfânt și drept (Fapte 17.31): El pedepsește păcatele noastre • El este bun și plin de dragoste (In. 3.16): El a pregătit o salvare pentru noi • El vorbește prin Biblie (1 Cor. 15.3-4): noi trebuie să ascultăm de Cuvântul Lui