leidinggeven en coachen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leidinggeven en coachen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leidinggeven en coachen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Leidinggeven en coachen - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Leidinggeven en coachen. Leidinggeven Blz . 113. Introductie. Any given Sunday. Taken leidinggevende. Plannen Organiseren Coordineren Opdrachten geven Controleren Corrigeren. Vast stellende taken. Plannen Organiseren Coordineren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leidinggeven en coachen' - druce


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leidinggeven en coachen

Leidinggeven en coachen

Leidinggeven

Blz. 113

introductie
Introductie
 • AnygivenSunday
taken leidinggevende
Taken leidinggevende
 • Plannen
 • Organiseren
 • Coordineren
 • Opdrachtengeven
 • Controleren
 • Corrigeren
vast stellende taken
Vast stellende taken
 • Plannen
 • Organiseren
 • Coordineren

Deze taken hebbentemaken met het regelen en

vaststellen van zakenwaarvoor de manager

verantwoordelijk is. Ookwelconstituerende

taken genoemd

regelende taken
Regelende taken
 • Opdrachtengeven
 • Controleren
 • Corrigeren

Ookweldirigerende taken genoemd

wie is een goede leider
Wie is eengoedeleider?
 • Daadkracht
 • Helikopterkwaliteit
 • Analytischekwaliteit
 • Realistischekwaliteit
 • Verbeeldingskracht
stijlen van leidinggeven
Stijlen van leidinggeven
 • Taakgerichtedimensie: gericht op de taak, leidinggevendeheeftmeeraandachtvoorwerkmethodes, werkvoorbereidingenen voorschriften…
 • Mensgerichtedimensie: gericht op de medewerkers, leidinggevendeheeftmeeraandachtvoor het motiveren van mensen en het stimuleren van teamvorming.

Welke stijl de leidinggevende kiest, hangt af van zijn

visie op medewerkers.

theorie x en y van mcgregor
Theorie X en Y van McGregor
 • Theorie X: gaatuit van negatiefmensbeeld
 • Theorie Y: gaatuit van eenpositiefmensbeeld

X en Y thoerie

leiderschapsstijlen van blake en mouton
Leiderschapsstijlen van Blake en Mouton
 • Hebben de taak- en mensgerichtestijlverderuitgewerkt in een model van 5 leidersschapsstijlen. Dit is een model omverschillendestijlen van leidersschaptelatenzien. Waarbij de stijlensterk of juistzwaktaakgericht of mensgerichtzijn
 • Blake en Mouton
 • Laissez-faire stijl
 • Autoritair leidinggeven
slide10

Laissez-fair stijl: besteedweinigaan het werk en de mensen.

 • Sociaalleidinggeven: hechtgrotewaardeaanzijnmensen, en wildatzetevredenzijn over hunwerksituatie en datereengoedesfeerheerst
 • Autoritairleidinggeven: Veelaandachtvoorwerk, weinigaandachtvoor de mens
 • Geintegreerdleidinggeven: Zowel de mensals de taakbelangrijk. Wilsamen met medewerkerskwaliteitleveren
 • Balancerendleidinggeven: Goedevenwichttussenresultaat en mens. Zoekt de compromis!
leiderschapsstijlen van blake en mouton1

zeermensgericht

sociaalleidinggeven

geïntegreerdleidinggeven

balancerendleidinggeven

laissez-fairestijl

autoritairleidinggeven

weinigmensgericht

weinigtaakgericht

zeertaakgericht

Leiderschapsstijlen van Blake en Mouton
situationeel leidinggeven
Situationeelleidinggeven

Je past je stijl van leidinggeven aan:

 • aan de situatie
 • aan de medewerker die je aanstuurt.
welke stijl kies je
Welke stijl kies je?
 • Hoeveel sturing is er in deze situatie bij deze persoon nodig?
 • Hoeveel ondersteuning is er in deze situatie bij deze persoon nodig?
 • Wat is het niveau van taakvolwassenheid van de groep of van de medewerker?
slide14

taakvolwassen taakonvolwassen

mensgericht

veel ondersteuning

weinig sturing

S3

participatiestijl

veel ondersteuning

veel sturing

S2

overtuigstijl

delegatiestijl

S4

weinig ondersteuning

weinig sturing

opdrachtstijl

S1

weinig ondersteuning

veel sturing

taakgericht

slide15

geschikte stijl

mate van zelfstandigheid medewerker

opdrachtstijl

weinig zelfstandig, geen ervaring

overtuigstijl

minder zelfstandig, een beetje ervaring

ondersteunde stijl

vrij zelfstandig, redelijk veel ervaring

delegeerstijl

zelfstandig, veel ervaring

opdrachtstijl
Opdrachtstijl

Als leidinggevende moet je:

 • duidelijke opdrachten geven
 • het werk controleren en waar nodig bijsturen
 • duidelijke regels hanteren.
overtuigstijl
Overtuigstijl

Als leidinggevende moet je:

 • sterk blijven sturen
 • meer ruimte bieden voor tweerichtingsverkeer
 • uitleggen waarom taken op een bepaalde manier uitgevoerd moeten worden.
ondersteunende stijl
Ondersteunende stijl
 • De medewerker krijgt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en hij werkt redelijk zelfstandig.
 • De leidinggevende en de medewerker lossen samen problemen op.
 • Beslissingen worden in overleg genomen.
 • De leidinggevende luistert naar de medewerker en toont begrip.
 • De leidinggevende geeft geen ongevraagde adviezen, maar laat de medewerker zelf nadenken over oplossingen.
 • De leidinggevende benadrukt niet continu regels, taken en resultaten.
delegeerstijl
Delegeerstijl

De leidinggevende:

 • vraagt de medewerker zelf oplossingen aan te dragen
 • helpt de medewerker bij het verwoorden van problemen
 • luistert naar de medewerker en toont begrip voor zijn situatie.
delegeerstijl1
Delegeerstijl

De leidinggevende:

 • vraagt de medewerker zelf oplossingen aan te dragen
 • helpt de medewerker bij het verwoorden van problemen
 • luistert naar de medewerker en toont begrip voor zijn situatie.
feedback
Feedback
 • Geef eerst positieve feedback, daarna pas negatieve.
 • Wees specifiek en duidelijk.
 • Geef alleen feedback op zaken waarop de medewerkers invloed uitoefenen.
 • Moedig veranderingen aan.
 • Controleer of de feedback wordt begrepen en geaccepteerd.