leidinggeven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leidinggeven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leidinggeven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
hyun-chong

Leidinggeven - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Leidinggeven
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leidinggeven H6 Betrokkenheid en werkdruk Logistiek supervisor

  2. Betrokkenheid vergroten 1 Leidinggeven | Logistiek supervisor Tips om medewerkers zich meer betrokken te laten voelen bij het bedrijf verstrek informatie geef feedback scholing en opleidingsmogelijkheden promotie communiceer over de normen en waarden binnen het bedrijf

  3. Betrokkenheid vergroten 2 Leidinggeven | Logistiek supervisor laat supervisors en teamleiders werken aan het zelfvertrouwen van medewerkers zorg voor goede functiebeschrijvingen laat medewerkers meedenken geef medewerkers een beeld van het totaalplaatje schep juiste verwachtingen toon interesse geef medewerkers tijd voor hun gezin schep juiste verwachtingen

  4. Betrokkenheid vergroten 3 Leidinggeven | Logistiek supervisor toon interesse geef medewerkers tijd voor hun gezin bedankt medewerkers doe aan teambuilding beloon bijzondere prestaties laat medewerkers eigen werktijden indelen geef medewerkers meer verantwoordelijkheden

  5. Ontstaan werkdruk Leidinggeven | Logistiek supervisor Werkdruk er is pas sprake van werkdruk als werkbelasting te hoog is voor wat je kunt dragen Ontstaan werkdruk werkdruk door het werk werkdruk door omstandigheden werkdruk door de persoonlijke situatie van de medewerkers

  6. Draagkracht Leidinggeven | Logistiek supervisor Draagkracht De hoeveelheid stress die je kunt verdragen Factoren die invloed hebben op iemands draagkracht persoonlijkheid cognitieve functies lichamelijke en geestelijke gezondheid financiële middelen levenservaringen sociale netwerk sfeer op het werk

  7. Arbeidsnormen Leidinggeven | Logistiek supervisor vrije keuze van arbeid geen discriminatie van werknemers geen gebruik van kinderarbeid vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen betaling van een leefbaar loon geen excessieve werktijd veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wettige arbeidsovereenkomst