anm lan om samr d enligt 12 kap 6 milj balken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken' - driscoll-patel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anm lan om samr d enligt 12 kap 6 milj balken
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
 • Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som utövar tillsynen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
 • Alla fiberföreningar som får bidrag från Länsstyrelsen eller Regionen ska samråda med Länsstyrelsen. Det kan även behövas andra prövningar såsom tillstånd för åtgärder i skyddad natur, biotopskyddsdispens, tillstånd enligt kulturmiljölagstiftningen eller en anmälan om vattenverksamhet.
v ra handl ggningstider
Våra handläggningstider
 • För en fiberoptisk ledningsdragning där man inte utför åtgärder i skyddad natur, nära fornlämningar (50 m avstånd från fasta fornlämningar) eller genom vattenområden så krävs enbart ett samråd enligt 12 kap 6 § (MB).Handläggningstiden uppgår till sex veckor från det att anmälan är komplett.
 • För åtgärder inom skyddad natur kan tillstånd krävas. Handläggningstiden kan då vara upp till 6 månader.
 • För åtgärder vid fornlämningar kan tillstånd krävas. Handläggningstiden kan då vara upp till 5 månader.
 • För åtgärder inom vattenområden kan anmälan i vissa fall behöva göras till Länsstyrelsen. Handläggningstiden är då ca 4 månader.
kompletta handlingar av god kvalit
Kompletta handlingar av god kvalité
 • Kontrollera vilka natur-, kultur- och vattenvärden som berörs av åtgärderna.
 • Beskriv hur eventuella vattenpassager kommer att ske.
 • Beskriv om några biotopskyddsområden i jordbrukslandskapet berörs.
 • Vi rekommenderar att ni tar hjälp av kunnig konsult om ni inte har kompetensen inom er förening.
kartor av god kvalit
Kartor av god kvalité

Vi rekommenderar er att använda vår karttjänst WebbGIS för att ta fram kartor.

Tänk på att planera ledningen genom att i möjligaste mån undvika de natur-, kultur- och vattenvärden som finns i området.

Kartan ska innehålla:

 • Sträckningen där ni planerar förlägga ledningen.
 • De natur-, kultur- och vattenvärden som finns i sträckningens närhet.
 • Markeringar där ni passerar eventuella vattenområden.
slide6

Om ni redan ritat ledningssträckningen i ett annat program kan ni importera shape filer till WebbGIS. Koordinatsystemet måste vara SWEREF99 TM.

fornl mningar
Fornlämningar

De fornlämningar som berörs ska redovisas i ett separat dokument där det ska framgå:

 • RAÄ-nummer (exempelvis Forshem 33:1).
 • Antikvarisk status (exempelvis fast fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning, bevakningsobjekt).
 • Lämningstyp (exempelvis röse, gravfält, hällristning).
 • Hur nära ni passerar fornlämningen.