Disposition
Download
1 / 40

Disposition - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Disposition . Global sport Sport som ekonomi och tillväxtkraft Sveriges sportekonomi, samhällsekonomi på riks- och lokalnivå Regional sportsektor Lokal sportsektor. Världens sportindustri 2010, skr. Total BNP sport 6000 mdr Antal årsarbeten 15 milj Årliga investeringar 600-900 mdr .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disposition' - ide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Disposition

Disposition

Global sport

Sport som ekonomi och tillväxtkraft

Sveriges sportekonomi, samhällsekonomi på riks- och lokalnivå

Regional sportsektor

Lokal sportsektor


V rldens sportindustri 2010 skr

Världens sportindustri 2010, skr

Total BNP sport 6000 mdr

Antal årsarbeten 15 milj

Årliga investeringar 600-900 mdr


Tillv xtfaktorer bnp brp bkp
Tillväxtfaktorer BNP,BRP,BKP

 • Kultur

 • Kunskap

 • Kommunikation

 • Kreativitet

 • Kritik

 • Åke E Andersson`s k-faktorer


Disposition


Disposition

Sport City Marketing

Barcelona, Sydney, Melbourne,

Los Angeles

Göteborg, Leksand, Degerfors, Båstad

Stockholm, Köpenhamn,Oslo, Malmö, Umeå, Falun, Östersund, Gävle, Uppsala, Halmstad, Luleå


Disposition

Naturbunden sport (fjäll,snö,hav,skog..)

Alperna, Sälen, Åre, Sandhamn, O-ringen,Laponia,

Vasaloppet, Dakar Rally, Volvo Ocean Race

Anläggningssport (fotboll,golf,hästar,fotboll..)

S:t Andrews, Wimbledon, Indianapolis, Wembley,

Superbowl, Yankee Stadium, Madison Square Garden


Leisure pleasure industri per r skr i sverige
Leisure & Pleasure Industri per år, skr i Sverige

 • Fritidssektorn består av hobbysysslor i hem och trädgård, bilskötsel, jakt, fiske, bärplockning, båt- och sjöliv, camping, natur- och fjällvandring, skidåkning utom skidsporter mm: ca 100 mdr

 • Sport- och idrottssektorn : ca 65 mdr skr per år (IEC 2010 m fl). Stora sektorer är fotboll och ishockey, större är hästsport, golf, alpin, segling och motorsporterna var för sig miljardbranscher. 65 mdr

 • Upplevelsesektorn definierad som nöjesfält, folkparker : 3-5 mdr

 • Musik av alla slag, rockfestivaler, musikförsäljning beräknas till 15-25 mdr

 • Biografer, dvd, internet, mobiler, spel : 50 mdr

 • Övr kultursektor med teater, museer, bibliotek: 20 mdr


Sportsektorn sverige 20 000 f reningar 18 000 sportf retag 100 000 rsarbeten 65 mdr skr i bnp

Sportsektorn Sverige 20 000 föreningar18 000 sportföretag100 000 årsarbeten65 mdr skr i BNP

Snabb tillväxt


Alla sporter r olika exempel sverige
Alla sporter är olika, exempel Sverige

 • Rid-och hästsporter 10- 40 mdr i cirklar

 • Fotbollsindustrin 6 mdr

 • Golf 3-4 mdr

 • Båtsporter 4- 10 mdr i cirklar

 • Motorsporter 4- 30 mdr i cirklar

 • Skidsporter 2-5 mdr i cirklar

 • etc


Sport industry i sverige

Källa: IEC

Sport industry i Sverige


Kalkyl av samh llsnytta i ett event
Kalkyl av samhällsnytta i ett event ..

Bruttointäkter och momsintäkter

- inköpta resurser och betald moms

= bruttomarginal = förädlingsvärde som räknas i BNP

-Löner, 33 %soc avgifter samt för kapitalkostnader

= nettovinst som ofta är mellan 0-20 % av intäkter

Inkomstskatter är 40-50 % av alla inkomster : S 20, L 10, K 20 %

Skapade icke-monetära positiva värden (sociala intäkter) : varumärke, attraktion, glädje, stolthet, gemenskap, hälsa, socialisation, kapitaltillväxt

Skapade icke-monetära kostnader ( sociala kostnader): oattraktion, sämre varumärke, ilska, social splittring, ohälsa, miljöskador, kapitalminskningDisposition

Arenans olika funktioner

Marknaden för varje funktion

Affärsidén för varje funktion

Affärsplan för varje funktion

Marknadsstrategi för varje funktion

Events måste skapas regelbundet


Disposition

25 februari 2011

Sportsektorn i Norrbotten – en tillväxtbransch

BJÖRN ANDERS LARSSON

Ordförande i IdrottsEkonomiskt Centrum

Varmt välkomna!


Sportsektorn i norrbotten

Källa: IEC

Sportsektorn i Norrbotten


Norrbottens sportsektor nyckeltal
Norrbottens sportsektor nyckeltal

 • Norrbottens sportsektor antas vara 2,7 % av landets dvs 1 760 mkr i sportens BRP. Det innebär ca 3000 årsarbeten. Skatteintäkterna till stat, region och kommuner är ca 50 % av 1760 mkr dvs 880 mkr. En viktig och dessutom snabbt växande näringsgren i regionen.

 • Det finns ca 18 000 företag i sportsektorn i Sverige och med 2,7 % av dessa skulle Norrbotten ha 490 sportföretag.

 • 20 000 idrottsföreningarna inom RF och ca 720 föreningar i regionen. Ledare, tränare mm utför ca 3,8 milj ( av landets 140 milj tim) i huvudsak frivilliga arbetstimmar i regionen per år, vilket motsvarar ca 2000 årsarbetare.

 •  Landet har 80 000 olika anläggningar, grusplaner för sport, etc. Med 2,7 % av detta har Norrbotten teoretiskt räknat 2 200 st.

 • Antalet företag i Norrbotten är 26 000 (Svenskt Näringslivs siffror för Sverige är 950 000 från små F-skattefirmor till de stora aktiebolagen och 2,7 % av detta).

 • Av dessa är enlIEC`s nyckeltal således ca 2 % ev verksamma i sport dvs 520 företag (SCB) ( några företag är av skrivbordskaraktär/postbox etc).


Arbetsmarknad norrbotten
Arbetsmarknad Norrbotten

 • Föreningars årsarbetare (åa) utan lb,

 • Föreningar do med lb,

 • Ca ideella ledare i Norrbotten vilket motsvarar (2000) heltidsarbeten räknas här som 0

 • Kommuner fritid, skolor, förbund, åa

 • Sportföretag, arenor, service mm åa

 • Totalt 3000 åa

 • Prognos totalt 2020 ca 6000 åa


Sportkommunen arvidsjaur
Sportkommunen Arvidsjaur

 • Arvidsjaur har  6 600 invånare och den totala ekonomin dvs BKP uppgår till ca 2100 mkr (dvs ca 0,07 % av landets ekonomi).

 • Sportsektorn inom kommunen

 • Sportsektorn kan anges till ca 40 mkr dvs 2,3 % av landskapets all sportkonsumtion (=ungefär) produktion som kanske också är 2,3 % av all idrotts- och sportverksamhet. Antalet årsarbeten i all Arvidsjaursport är ca 70 jobb.

 • Sportfakta

 • Antalet föreningar inom idrott av alla kategorier anges till 22 .

 • Antalet sportföretag (enlrikssnitt) är ca 10-15.

 • Utveckling

 • Vi beräknar med hjälp av genomsnittstal för landet att Arvidsjaur bör ha årliga investeringar i sport som skall uppgå till 4-6 mkr. Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 140 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportjobb arvidsjaur
Sportjobb Arvidsjaur

Årsarbeten (hel- och deltidsarbeten omräknade) inom idrottsföreningar, kommunen, andra idrottsorganisationer, arenor med andra ägare, andra företag i handel, service, tillverkning av sportrelaterade produkter samt i byggsektorn kopplat till sportverksamheter. Ett antal av dess jobb stöds genom lönebidrag och andra arbetsmarknadsstöd.

De nuvarande ca 70 jobben (årsarbetare) i Arvidsjaur skapar skatteinkomster i alla led som uppgår till ca 300 000 kr per år per årsarbete. Därav 120 000 kr till kommunen, 60 000 kr till landstinget samt 120 000 kr till staten (främst moms på konsumtion). Det blir per år totalt 8 mkr till kommunen i skatteintäkter.

För varje person som arbetar heltid försvinner samhällets kostnader för bistånd, bostadsbidrag mm uppgående till 160 tkr per år samt förbättras fysisk och psykisk hälsa.

Ökat antal anställda i sportsektorn i olika anställningsformer har således stor betydelse för offentlig ekonomi vars kostnader sjunker och skatteintäkterna ökar.

 • Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 140 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportkommunen lule
Sportkommunen Luleå

 • Sandviken har 74 200 invånare och total BKP är ca 23 mdr skr.

 • Sportsektorn inom kommunen

 • Sportsektorn är ca 460 mkr. Antalet årsarbeten i denna sektor kan beräknas till 770.

 • Antalet sport jobb beräknas vid normal tillväxt bli 1500 st år 2020

 • Sportfakta

 • Antalet idrottsföreningar av alla kategorier är 184.

 • Antalet sportföretag bedöms till ca 180.

 • Utveckling

 • Årliga sportinvesteringar bör uppgå till 50-60 mkr i genomsnitt.

  ….


Sportjobb i lule
Sportjobb i Luleå

Årsarbeten (hel- och deltidsarbeten omräknade) inom idrottsföreningar, kommunen, andra idrottsorganisationer, arenor med andra ägare, andra företag i handel, service, tillverkning av sportrelaterade produkter samt i byggsektorn kopplat till sportverksamheter. Ett antal av dess jobb stöds genom lönebidrag och andra arbetsmarknadsstöd.

De nuvarande ca 770 jobben (årsarbetare) i Luleå skapar skatteinkomster i alla led som uppgår till ca 300 000 kr per år per årsarbete. Därav 120 000 kr till kommunen, 60 000 kr till landstinget samt 120 000 kr till staten (främst moms på konsumtion). Det blir per år totalt 92 mkr till kommunen i skatteintäkter.

För varje person som arbetar heltid försvinner samhällets kostnader för bistånd, bostadsbidrag mm uppgående till 160 tkr per år samt förbättras fysisk och psykisk hälsa.

Ökat antal anställda i sportsektorn i olika anställningsformer har således stor betydelse för offentlig ekonomi vars kostnader sjunker och skatteintäkterna ökar.

 • Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 1540 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportkommunen pite
Sportkommunen Piteå

 • Piteå har 40 000 invånare och total BKP är ca 12 mdr skr.

 • Sportsektorn inom kommunen

 • Sportsektorn är ca 240 mkr. Antalet årsarbeten i denna sektor kan beräknas till 400 .

 • Antalet sport jobb beräknas vid normal tillväxt bli 800 st år 2020 med ekonomisk tillväxt enligt riksgenomsnitt

 • Sportfakta

 • Antalet idrottsföreningar av alla kategorier är 94.

 • Antalet sportföretag bedöms till ca 70.

 • Utveckling

 • Årliga sportinvesteringar bör uppgå till 25-30 mkr i genomsnitt.


Sportjobb pite
Sportjobb Piteå

Årsarbeten (hel- och deltidsarbeten omräknade) inom idrottsföreningar, kommunen, andra idrottsorganisationer, arenor med andra ägare, andra företag i handel, service, tillverkning av sportrelaterade produkter samt i byggsektorn kopplat till sportverksamheter. Ett antal av dess jobb stöds genom lönebidrag och andra arbetsmarknadsstöd.

De nuvarande ca 400 jobben (årsarbetare) i Piteå skapar skatteinkomster i alla led som uppgår till ca 300 000 kr per år per årsarbete. Därav 120 000 kr till kommunen, 60 000 kr till landstinget samt 120 000 kr till staten (främst moms på konsumtion). Det blir per år totalt 48 mkr till kommunen i skatteintäkter.

För varje person som arbetar heltid försvinner samhällets kostnader för bistånd, bostadsbidrag mm uppgående till 160 tkr per år samt förbättras fysisk och psykisk hälsa.

Ökat antal anställda i sportsektorn i olika anställningsformer har således stor betydelse för offentlig ekonomi vars kostnader sjunker och skatteintäkterna ökar.

Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 800 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportkommunen boden
Sportkommunen Boden

 • Boden har 27 500 invånare och total BKP är ca 8,5 mdr skr.

 • Sportsektorn inom kommunen

 • Sportsektorn är ca 170 mkr. Antalet årsarbeten i denna sektor kan beräknas till 280 .

 • Antalet sport jobb beräknas vid normal tillväxt bli 560 st år 2020 med ekonomisk tillväxt enligt riksgenomsnitt

 • Sportfakta

 • Antalet idrottsföreningar av alla kategorier är 78.

 • Antalet sportföretag bedöms till ca 50.

 • Utveckling

 • Årliga sportinvesteringar bör uppgå till 19-23 mkr i genomsnitt.


Sportjobb boden
Sportjobb Boden

Årsarbeten (hel- och deltidsarbeten omräknade) inom idrottsföreningar, kommunen, andra idrottsorganisationer, arenor med andra ägare, andra företag i handel, service, tillverkning av sportrelaterade produkter samt i byggsektorn kopplat till sportverksamheter. Ett antal av dess jobb stöds genom lönebidrag och andra arbetsmarknadsstöd.

De nuvarande ca 280 jobben (årsarbetare) i Boden skapar skatteinkomster i alla led som uppgår till ca 300 000 kr per år per årsarbete. Därav 120 000 kr till kommunen, 60 000 kr till landstinget samt 120 000 kr till staten (främst moms på konsumtion). Det blir per år totalt 34 mkr till kommunen i skatteintäkter.

För varje person som arbetar heltid försvinner samhällets kostnader för bistånd, bostadsbidrag mm uppgående till 160 tkr per år samt förbättras fysisk och psykisk hälsa.

Ökat antal anställda i sportsektorn i olika anställningsformer har således stor betydelse för offentlig ekonomi vars kostnader sjunker och skatteintäkterna ökar. Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 560 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportkommunen kiruna
Sportkommunen Kiruna

 • Kiruna har 23 000 invånare och total BKP är ca 7,2 mdr skr.

 • Sportsektorn inom kommunen

 • Sportsektorn är ca 140 mkr. Antalet årsarbeten i denna sektor kan beräknas till 230 .

 • Antalet sport jobb beräknas vid normal tillväxt bli 460 st år 2020 med ekonomisk tillväxt enligt riksgenomsnitt

 • Sportfakta

 • Antalet idrottsföreningar av alla kategorier är 66.

 • Antalet sportföretag bedöms till ca 45.

 • Utveckling

 • Årliga sportinvesteringar bör uppgå till 15-20 mkr i genomsnitt.


Sportjobb kiruna
Sportjobb Kiruna

Årsarbeten (hel- och deltidsarbeten omräknade) inom idrottsföreningar, kommunen, andra idrottsorganisationer, arenor med andra ägare, andra företag i handel, service, tillverkning av sportrelaterade produkter samt i byggsektorn kopplat till sportverksamheter. Ett antal av dess jobb stöds genom lönebidrag och andra arbetsmarknadsstöd.

De nuvarande ca 230 jobben (årsarbetare) i Kiruna skapar skatteinkomster i alla led som uppgår till ca 300 000 kr per år per årsarbete. Därav 120 000 kr till kommunen, 60 000 kr till landstinget samt 120 000 kr till staten (främst moms på konsumtion). Det blir per år totalt 28 mkr till kommunen i skatteintäkter.

För varje person som arbetar heltid försvinner samhällets kostnader för bistånd, bostadsbidrag mm uppgående till 160 tkr per år samt förbättras fysisk och psykisk hälsa.

Ökat antal anställda i sportsektorn i olika anställningsformer har således stor betydelse för offentlig ekonomi vars kostnader sjunker och skatteintäkterna ökar.

Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 460 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportkommunen jokkmokk
Sportkommunen Jokkmokk

 • Jokkmokk har  5 300 invånare och den totala ekonomin dvs BKP uppgår till ca 1600 mkr (dvs ca 0,05 % av landets ekonomi).

 • Sportsektorn inom kommunen

 • Sportsektorn kan anges till ca 35 mkr dvs 2,3 % av landskapets all sportkonsumtion (=ungefär) produktion som kanske också är 2,3 % av all idrotts- och sportverksamhet. Antalet årsarbeten i all Jokkmokks sport är ca 50 jobb.

 • Sportfakta

 • Antalet föreningar inom idrott av alla kategorier anges till 22 .

 • Antalet sportföretag (enlrikssnitt) är ca 10-15.

 • Utveckling

 • Vi beräknar med hjälp av genomsnittstal för landet att Arvidsjaur bör ha årliga investeringar i sport som skall uppgå till 4-6 mkr. Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb år 2020 beräknas bli 100 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Sportjobb jokkmokk
Sportjobb Jokkmokk

Årsarbeten (hel- och deltidsarbeten omräknade) inom idrottsföreningar, kommunen, andra idrottsorganisationer, arenor med andra ägare, andra företag i handel, service, tillverkning av sportrelaterade produkter samt i byggsektorn kopplat till sportverksamheter. Ett antal av dess jobb stöds genom lönebidrag och andra arbetsmarknadsstöd.

De nuvarande ca 50 jobben (årsarbetare) i Jokkmokk skapar skatteinkomster i alla led som uppgår till ca 300 000 kr per år per årsarbete. Därav 120 000 kr till kommunen, 60 000 kr till landstinget samt 120 000 kr till staten (främst moms på konsumtion). Det blir per år totalt 7 mkr till kommunen i skatteintäkter.

För varje person som arbetar heltid försvinner samhällets kostnader för bistånd, bostadsbidrag mm uppgående till 160 tkr per år samt förbättras fysisk och psykisk hälsa.

Ökat antal anställda i sportsektorn i olika anställningsformer har således stor betydelse för offentlig ekonomi vars kostnader sjunker och skatteintäkterna ökar.

 • Strategin bör utformas av alla i sektorn för vilka sporter och kommundelar som skall innehålla vilka anläggningar, event etc. Antalet jobb 2020 beräknas bli 100 med en genomsnittlig tillväxt enligt riksnivå.


Disposition

Vandring genom Sverige som forskare

www.nordeg.se/larsson


Regionala nyckeltal rsarbetare sport 2010
Regionala nyckeltal årsarbetare sport 2010

Lönejobb Idéburet Totalt

 • Norrbotten 3000 2000 5000

 • Västerbotten 3000 2000 5000

 • Gästrikland 1600 1100 2700

 • Uppland 5000 3300 8300

 • Sörmland 3000 2000 5000

 • Skåne 14 000 9400 23 400Disposition

NÄSTA MORGONROCK 11 mars

Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken

GERD LINDGREN

Professor i sociologi vid Karlstads universitet

Varmt välkomna!