bolnik po operaciji raka irokega revesa in danke vpra anja in izku nje zdravnika dru inske medicine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BOLNIK PO OPERACIJI RAKA ŠIROKEGA ČREVESA IN DANKE- VPRAŠANJA IN IZKUŠNJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BOLNIK PO OPERACIJI RAKA ŠIROKEGA ČREVESA IN DANKE- VPRAŠANJA IN IZKUŠNJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

BOLNIK PO OPERACIJI RAKA ŠIROKEGA ČREVESA IN DANKE- VPRAŠANJA IN IZKUŠNJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 447 Views
 • Uploaded on

BOLNIK PO OPERACIJI RAKA ŠIROKEGA ČREVESA IN DANKE- VPRAŠANJA IN IZKUŠNJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE. Ksenija Tušek Bunc. World Cancer Report. Leta 2000 – 10 milj. novih primerov; 12% smrti od 56 milj. smrti zaradi vseh vzrokov Leta 2020 – 15 milj. novih primerov raka. World Cancer Record.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BOLNIK PO OPERACIJI RAKA ŠIROKEGA ČREVESA IN DANKE- VPRAŠANJA IN IZKUŠNJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bolnik po operaciji raka irokega revesa in danke vpra anja in izku nje zdravnika dru inske medicine

BOLNIK PO OPERACIJI RAKA ŠIROKEGA ČREVESA IN DANKE- VPRAŠANJA IN IZKUŠNJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE

Ksenija Tušek Bunc

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

world cancer report
World Cancer Report
 • Leta 2000 –10 milj. novih primerov; 12% smrti od 56 milj. smrti zaradi vseh vzrokov
 • Leta 2020–15 milj. novih primerov raka

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

world cancer record
World Cancer Record
 • L. 2004 v 25 deželah Evropske unije – 2,9 milj. novih primerov raka
 • 1,7 milj. smrti zaradi raka
 • Rak ŠČD za rakom pljuč najpomembnejši vzrok smrti pri moških
 • L. 2000 po incidenci na tretjem, po prevalenci pa na drugem mestu med vsem vrstami raka
 • 67 000 (13,2%) Evropejcev umrlo zaradi raka ŠČD

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

rak d v sloveniji 1 2
Rak ŠČD v Sloveniji 1/2
 • Rakave bolezni predstavljajo javno zdravstveni problem
 • Zgodnja diagnostika raka ŠČD ni sistemsko urejena
 • Smernice, identifikacija dejavnikov tveganja, priporočila za vedenjski slog – orodja v rokah zdravnikov DM za zmanjševanje zbolevnosti in umrljivosti

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

rak d v sloveniji 2 2
Rak ŠČD v Sloveniji 2/2
 • 1100 novih primerov raka ŠČD (623 ♂ in 487 ♁ )- leto 2001
 • V zadnjih letih naraščanje novih primerov
 • Pri moških za 200%
 • 1980 incidenčna stopnja 25/100 000 za oba spola
 • 2001 64/100 000 pri ♂ in 48/100 000 pri ♀
 • V svetu in pri nas rak ŠČD drugi najpogostejši vzrok smrti

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

najpogostej e rakave bolezni mo ki 1 2
Najpogostejše rakave bolezni –moški 1/2

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

najpogostej e rakave bolezni enske 2 2
Najpogostejše rakave bolezni – ženske 2/2

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

pre ivetje 1 2
Preživetje 1/2
 • Petletno preživetje bolnikov z rakom ŠČD v SLO nižje kot v ostalih razvitih deželah
 • Relativno 5- letno preživetje EUROCARE 3 1990 -1994

(1.8 000 000 prebivalcev v 20 evropskih državah in regijah)

 • V SLO 38% preživetje za rak ŠČ in 34,5 % za rak danke
 • Za 13% pod evropskim povprečjem
 • 1993 – 1997 34%, drugod 43%

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

pre ivetje 2 2
Preživetje 2/2
 • Vrsta rakave bolezni
 • Narava poteka bolezni
 • Razširjenosti bolezni v času diagnoze
 • Starost bolnika
 • Ustreznost zdravljenja
 • Zgodnejše odkrivanje nedvomno izboljša preživetje bolnikov (rak dojk, rak ŠČD)

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

naloge zdm
Naloge ZDM
 • Številne dileme kako ravnati in kdaj pravočasno pomisliti na določeno bolezensko stanje
 • Usmerjanje bolnika na pravočasne, pravilne, smiselne preiskave,
 • Pravilno zdravljenje
 • Podatke o dejavnikih tveganja za SŽB je moč uporabiti, ko pomislimo na možnost rakave bolezni ali kake druge kronične nenalezljive bolezni

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

celotna obravnava v dm 1 1
Celotna obravnava v DM 1/1
 • Človek zboli kot celovita osebnost
 • ZDM ocenjuje človeka in ne bolezen
 • Bolnik ima celo vrsto bolezni
 • Karcinom ŠČD le trenutna prioriteta
 • Zahteve po znanju ZDM bistveno večje
 • Sposobnost presoje bolnikove osebnosti
 • Partnerski odnos je bistvenega pomena
 • Poznavanje bolnikovega okolja- družine
 • Pridobiti k sodelovanju družino

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

celostna obravnava v dm 1 2
Celostna obravnava v DM1/2
 • Sodelovanje s kirurgom – operaterjem
 • Odpustnica
 • Operacijski poseg, pooperacijski zapleti, rehabilitacija v zdravilišču, kontrole
 • Izboljšati sodelovanja
 • Prihodnost je v računalniški tehnologiji

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

kolonoskopija v diagnostiki raka d
Kolonoskopija v diagnostiki raka ŠČD
 • ZDM mora dobro poznati subtilne znake bolezni in ogrožene skupine ljudi
 • Nujno poznavanje kontraindikacij: prve mesece po AMI, v fazi akutnega divertikulitisa, ob hudih zagonih kronične vnetne črevesne bolezni, ishemičnega kolitisa
 • Pomoč bolniku pri premagovanju strahu pred preiskavo
 • Ustrezna razlaga smisla in koristi preiskave
 • Pogoj za uspešno preiskavo je dobro očiščeno črevo, bolnika je potrebno pripraviti
 • Dobro sodelovanje z bolnikom

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

kolonoskopija v diagnostiki raka d1
Kolonoskopija v diagnostiki raka ŠČD
 • Poleg diagnostičih še terapevtske možnosti (polipektomije, ustavljanje krvavitev, dilatacija stenoz, lasarske terapije angiodisplazij)
 • Irigografija z dvojnim kontrastom in virtualna CT kolografija (funkcionalne motnje, divertikuloze, fistule), ko kolonoskopija ni izvedljiva (neprehodne stenoze, peritonelana adhezije)

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

polipi irokega revesa
Polipi širokega črevesa
 • Adenomi izrazite prekanceroze (90% raka ŠČD)
 • Hiperplastični polipi, juvenilni polipi, psevdopolipi, hemartomi ne sodijo v to skupino: histologija
 • Zapleti po polipektomijah so redki: krvavitve v cca 1%, perforacije
 • Vodenje bolnika po odstranitvi polipa prioriteta ZDM

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

pogostost kontrol po polipektomiji
Pogostost kontrol po polipektomiji
 • Pogostost oz. časovni interval kontrol odvisna od števila, velikosti, oblike in histološke zgradbe polipa
 • Večji sesilni (vilozni) polipi-ko. kolonoskopija 2 do 6 mesecev
 • Manjši polipi (<1cm), z nizko stopnjo displazije – ko. kolonoskopija po 5 letih

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

ostale prekanceroze
Ostale prekanceroze
 • Ulcerozni kolitis, cronova bolezen, hereditarni nepolipozni kolorektalni rak, familiarna adenomatozna polipoza, Gardnerjev sindrom, Turcotov sindrom
 • 6 krat večje tveganje za rak ŠČD pri bolnikih z ulceroznim kolitisom
 • Tveganje večje pri več kot 20 let trajajoči bolezni, prizadet celoten kolon
 • Po 8 do 10 letih trajanja bolezni potrebna kolonoskopija na 1 do 2 leti

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

operacijsko zdravljenje raka d
Operacijsko zdravljenje raka ŠČD
 • Edina uspešna metoda, ki zagotavlja ozdravitev
 • Odstranitev tumorje z vsemi pripadajočimi bezgavkami oz. drenažnim področjem
 • Obseg radikalne operacije je anatomsko določen
 • Tipične resekcije (ne gre za op.tehniko, ampak jasno verifikacijo)
 • Pred op. potreben UZ trebuha (definira se razsoj v regionalne bezgavke), RTG pljuč, določitev nivoja serumskega CEA

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

predoperativna priprava pri raku danke
Predoperativna priprava pri raku danke
 • Nujna je natančna predoperativna razmejitev (MR ali EUZ)
 • TN stadij
 • Ocena splošnega stanja bolnika
 • RD se kirurško razdeli ne tretjine
 • Rak v zg. tretjini se obnaša drugače kot v sp. tretjinah
 • Pri raku v sp.tretjinah predoperativna radiokemoterapija (T2N1)
 • Uporabljena sta dolgi (kirurgi ga pogosteje uporabljajajo) in kratki režim

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

priprava na operativni poseg pri raku
Priprava na operativni poseg pri raku ŠČ
 • Predoperativno radikalno čiščenje se ne uporablja več
 • Dan pred op. bolniki uživajo tekočo hrano,
 • klizma
 • Več pozornosti se posveča bolečini
 • Čim manjša je obremenitev s parenteralno tekočino
 • Čimprejšnje hranjenje
 • Zelo se zmanjša obremenitev bolnikovega organizma,
 • Ležalne dobe se tako prepolovijo, okrevanje je krajše
 • Fast Track Surgery

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

operativna metoda zdravljenja 1 2
Operativna metoda zdravljenja 1/2
 • Standardna radikalna resekcija s primarno anastomozo (monoblok črevesa s TU s pripadajočimi bezgavkami in mezenterijem)
 • Pri raku ŠČ (zaradi anatomskih posebnosti) je primarna anastomoza skoraj vedno možna
 • Pri RD pa skoraj vedno
 • Razen v primeru zagotovitve pooperativne kontinence (tu v sp. tretjini danke)
 • “non tuoch” tehnika – primarno se prekine žilni pecelj

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

operativna metoda zdravljenja 2 2
Operativna metoda zdravljenja 2/2
 • Razširjeno povirje drenaže limfe – razširjena radikalna resekcija (dodatna resekcija velike peče in gastroepiploične arkade pri raku v predelu jetrnega zavoja)
 • Lokalno preraščanje tu v sosednje organe – multivisceralna resekcija (ozko črevo, del želodca ali jeter)

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

desna hemikolektomija
Desna hemikolektomija
 • Lokalizacija tu v predelu cekuma, ascendentnega dela ŠČ
 • Anastomozira se terminalni ileum
 • Terminalno lateralno s prečnim delom širokega črevesja

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

resekcija transverzuma
Resekcija transverzuma
 • Tu v sredini transverzuma
 • Ni pogosta op
 • Uporablja se pri nižjih T stadijih in klinično negativnih N stadijih
 • Pri višjih stadijih se uporablja subtotalna resekcija
 • Rekonstrukcija s termino-terminalno anastomozo

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

leva hemikolektomija
Leva hemikolektomija
 • Tu v predelu levega dela prečnega in descendentnega dela ŠČ
 • Rekonstrukcija črevesa se opravi z direktno anastomozo med ostankom prečnega črevesa in preostankom sigme

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

raz irjena leva hemikolektomija
Razširjena leva hemikolektomija
 • Pri lokalizaciji tu na več mestih v predelu levega ŠČ ali v višjem stadiju ali z znakom zapore
 • Vključeno je povirje a. kolike medie
 • Subtotalna kolektomija
 • Anastomoza med terminalnim ileumom ter preostankom sigme

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

resekcija sigme
Resekcija sigme
 • Tu lokaliziran v S-astem delu ŠČ
 • Anastomoza med descendentnim delom ŠČ in danko

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

resekcija rektosigme
Resekcija rektosigme
 • Ta definicija lokacije se opušča
 • Jasno naj se definira proces v zg. danki ali sp. sigmi
 • Anastomozira se descendentni del ŠD z danko (praviloma intraperitonealno)
 • Običajno z avtomatskim spenjalnikom,
 • brez zaščitne stome
 • ome

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

subtotalna in totalna kolektomija
Subtotalna in totalna kolektomija
 • Tu na levi strani ŠČ z znaki zapore in dekompenziranim ileusom ali pri večjih lokalizacijah tu
 • Subtotalna kolektomija podobna levi hemikolektomiji (zajema celotno sigmo)
 • Totalna kolektomija: odstranitev še odstranitev zg. danke, nizka anastomoza med terminalnim ileumom in danko
 • Uporabljena tudi pri bolnikih operiranih v ileusu zaradi distendiranosti,
 • ter okvare seroze desnega kolona pri osnovnem procesu na levem kolonu

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

sprednja nizka resekcija
Sprednja nizka resekcija
 • Tu v danki
 • Na krn danke se anastomozira descendentni del ŠČ (običajno z avtomatskim spenjalnikom)
 • Resekcija na prehodu srednje v zgornjo tretjino z anastomozo intraperitonealno z zagotovljenim varnostnim 5cm robom – sprednja resekcija
 • tu lokaliziran v srednji in spodnji tretjini- popolna odstranitev mezorektuma (TME) z anastomozo nekaj cm nad zobato črto (tudi običajno z avtomatskim spenjalnikom)
 • Pri sprednji nizki resekciji se običajno naredi zankasta ileostoma – zaščitna,
 • po nekaj mesecih se zapre (da se vzpostavi kontinuiteta)

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

abdominoperinealna ekscizija danke
Abdominoperinealna ekscizija danke
 • pri tu v spodnji tretjini danke
 • Podobno kot pri sprednji nizki resekciji
 • Ob tem pa se odstrani še celotna danka
 • Terminalna sigmoido oz. descendento anastomoza (Danes redkeje uporabljena op.)
 • Tu z neg.N stadijem, ne predirajo stene tudi pri zelo nizkih lokacijah- možno vzpostaviti kontinuiteto s kolo-analno anastomozo
 • Anastomozira se descendens direktno v analni kanal pod zobato črto
 • Natančen izbor takih bolnikov- predoperativno zagotovljena popolna kontinentna funkcija

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

paliativne operacije
Paliativne operacije
 • Pri neresektabilnih tu
 • Obhodne anastomoze ter stome
 • Ne gre za terapevtsko radikalne operacije
 • Cilj je olajšati bolnikove težave, izboljšati kakovost življenja

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

laparoskopski posegi
Laparoskopski posegi
 • Možno je zagotoviti enake resekcijske pogoje
 • Poročila govorijo o hitrejšem okrevanju bolnikov, manjša obremenitev organizma s citokini in drugimi mediatorji
 • Omejitve: drag specifični instrumentarij, dolga učna krivulja, hitrost pridobivanja izkušenj
 • Op.posegi po protokolu “Fast Track” zagotavlja enako hitrost okrevanja

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

sistemsko zdravljenje bolnikov z rakom d
Sistemsko zdravljenje bolnikov z rakom ŠČD
 • Metastatski rak ŠČD v večini primerov neozdravljiva bolezen
 • Prognoza in preživetje teh bolnikov v zadnjih letih boljša
 • Prvotno zdravljenje temeljilo zgolj na 5-fuouracilu (20% odgovor, srednje preživetje bolnikov 10 do 11mesecev)
 • Novi citostatiki: kapacetabin, irinotekan, oksaliplatin
 • Tarčna zdravila: cetuksimab, bevacizumab
 • Srednje preživetje teh bolnikov 30 mesecev
 • Tovrstno zdravljenje v kombinaciji z op. odstranitvijo jetrnih in pljučnih zasevkov – pot do ozdravitve

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

laj anje bole in po operaciji raka d
Lajšanje bolečin po operaciji raka ŠČD
 • Učinkovito lajšanje bolečin doprinese k izboljšanju kakovosti bolnikovega življenja, izboljša izid zdravljenja in bolnikovo rehabilitacijo
 • Telesna bolečina po op. ni več fiziološko koristna
 • Škodljivi učinki bolečine so dokazani
 • Vzrok za zaplete: tahikardija, spremembe krvnega tlaka, napetost mišic, pospešenodihanje

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

laj anje bole in po operaciji raka d1
Lajšanje bolečin po operaciji raka ŠČD
 • Edini verodostojni pokazatelj bolečine je bolnikova izpoved
 • Vizualna analogna lestvica

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

sedare dolorum opus divinum est
Sedare dolorum opus divinum est
 • Racinalna uporaba analgetikov
 • Pravilni odmerki analgetikov- učinkovitost, brez resnih stranskih učinkov
 • Idealno zdravilo - široko terapevtsko okno, enakomerno celodnevno učinkovito koncentracijo (žal ga ni)
 • Srednje močna, močna bolečina – predvsem opioidni a.
 • Peroralna analdezija - samostojno uravnavanje potrebe po zdravilu
 • Izbor glede na potentnost, razred opioidne učinkovine, čas delovanja, stranske učinke
 • Kodein, tramadol – srednje močna bolečina
 • Morfij, hidromorfon, fentanil – močnejša in huda bolečina

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

laj anje bole ine po operaciji raka d
Lajšanje bolečine po operaciji raka ŠČD
 • im – trauma uboda in nevarnost okužbe
 • nepredvidljiva absorpcija razlog za neprimerno analgezijo
 • iv - hitrejši analgetični učinek, možnosti titriranja
 • Slabost – večja invazivnost, neenakomernost koncentracije v organizmu – možni stranski učinki, nezadostna analgezija
 • Stranski učinki: slabost, bruhanje, zaprtje

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

vodenje bolnika po operaciji raka d
Vodenje bolnika po operaciji raka ŠČD
 • Doživljenjsko
 • Kirurg ali ZDM?
 • Dostopnost do ZDM stalna in takojšnja-do kirurga občasna in odložena
 • Dodatna znanja in veščine ZDM
 • Pri terapevtskih postopkih in sporazumevanju z bolnikom in svojci
 • Cilj sledenja je odkrivanje morebitnih znakov napredovanja bolezni
 • Skrb za kakovost bolnikovega življenja

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

vodenje bolnika po operaciji raka d1
Vodenje bolnika po operaciji raka ŠČD
 • Natančna anamneza: bolečina, odvajanje , hujšanje?
 • Lab: hemogram, biokemične preiskave, Fe, tumorski označevalci CEA,

CA 19-9,

 • UZ pregled trebuha,
 • RTG pljuč,
 • morebitne dodatne preiskave

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

kolonoskopija v vodenju bolnikov po operaciji zaradi raka d
Kolonoskopija v vodenju bolnikov po operaciji zaradi raka ŠČD
 • ASGE guideline:pogostost kolonoskopij po
 • enem letu, treh letih, petih letih (pod pogojem, da so kolonoskopski izvidi normalni)
 • Ca rektuma: 1, 4 in 5 letih
 • Sprednja nizka resekcija: (fleksibilna sigmoideoskopija) brez obsevalne th, mezotekalne resekcije – vsake 3 do 6 mesecev v naslednjih 2 do 3 letih

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

dietni nasveti po operaciji raka d
Dietni nasveti po operaciji raka ŠČD
 • Ileostoma: uživaje večjih količin tekočine,izogibanje hrani z veliko celuloze (sveže sadje, zelenjava), sadnim sokovom,močno začinjeni hrani in hrani, ki deluje odvajalno
 • Kolostoma: uživanje običajne hrane, pozor pred živili, kjer pri prebavi nastajajo prekomerni plini, neprijetne vonjave

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

bolniki s slabo prognozo
Bolniki s slabo prognozo
 • Simptomatsko medikamentozno zdravljenje
 • Prizadevanje za izboljšanjem kakovosti bolnikovega življenja
 • Umiranje temna senca, ki spremlja rakavo bolezen
 • Strah pred smrtjo, trpljenjem, bolečinami hromi duše bolnikov
 • Zdravnikova večna dilema
 • Zdravnik mora spregovoriti o temni plati bolezni, tesnobi, strahovih - spremljevalcih slovesa
 • Komunikacija najpomembnejši terapevtski pripomoček ZDM
 • Hospic

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

pomo bolnikom v du evni stiski po operaciji raka d
Pomoč bolnikom v duševni stiski po operaciji raka ŠČD
 • Žalost, potrtost- normalna odziva na boleče življenjske dogodke
 • Bojazen pred invalidnostjo, odvisnosti od drugih, socialne izoliranosti
 • Žalost in bojazen lahko preraste v depresijo
 • Tretjina bolnikov z rakom je depresivnih
 • Prepoznavanje depresije je težavno
 • Spremembe tel. teže, motnje spanja, motnje v delovanju srca, prebavil, libida, menstruacijskega ciklusa

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

depresija pri bolniku z rakom d
Depresija pri bolniku z rakom ŠČD
 • Znaki depresije: potrtost, zaskrbljenost, občutek nemoči, črnogledost, izguba zanimanja zase in okolico, duševna zavrtost ali agitiranost, pomanjkanje samospoštovanja
 • Na področju mišljenja: zavrto mišljenje, slabša koncentracija, spominske motnje, slabša asociacija
 • Disforično razpoloženje, občutek krivde, brezupa in nebogljenosti, samomorilne misli, načrt
 • SSRI in druge psihoterapevtske metode zdravljenja
 • Bolniku pomagajo zmanjšati prizadetost, okrepiti samopodobo, samospoštovanje, zmanjšanje tesnobe
 • Izrednega pomena je podpora terapevta, skupine, ZDM, prijateljev, zlasti družine

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

zdravstvena nega bolnika s revesno stomo
Zdravstvena nega bolnika s črevesno stomo
 • Pomoč bolniku, da bo zmogel po op. posegu enako kvalitetno živeti, kot pred njim
 • Bolnika čim prej vključiti v oskrbo stome
 • V proces rehabilitacije naj se vključi (z bolnikovim privoljenjem) družina
 • ZDM mora poznati pripomočke za nego stome, možnost nabave
 • Nujno potrebno sodelovanje z medicinsko sestro za nego stom in patronažno službo

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

posebnosti nege pri bolniku z ileostomo
Posebnosti nege pri bolniku z ileostomo
 • Bolnik izloča tekoče ali kašasto blato
 • Uporabljajo se vrečke za izpust (omogočajo večkratno praznjenje)
 • Koža okrog ileostome mora bit dobro zaščitena s kožno podlago

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

nega pri bolniku z kolostomo
Nega pri bolniku z kolostomo
 • Sprva po op. vrečke za izpust (izločki so še tekoči)
 • Zaprte vrečke, ko se izločki formirajo
 • Posebna neprijetnost pri kolostomi izločanje plinov in neprijeten vonj
 • Priporoča se uporaba vrečk z vgrajenim filtrom in sredstvo za nevtralizacijo vonjav

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

irigacija in samoklistiranje
Irigacija in samoklistiranje
 • Postopek praznjenja črevesa s samoklistiranjem: set za irigacijo
 • Cilj: črevesna stoma 24 ur ne bo izločala blata, 12 ur ni izločanja plinov
 • Po postopku se na stomo namesti manjša vrečka z vgrajenim filtrom in v stomo pa poseben čep
 • Indikacije in kontraindikacije
 • Nevarnosti, da bi se črevo navadilo ni

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

zveza invalidskih dru tev ilko
Zveza invalidskih društev ILKO
 • Pomemben dejavnik v rehabilitaciji bolnikov z izpeljanim črevesom
 • V veliko pomoč so bolnikom prostovoljci- dobro rehabilitirani, usposobljeni, svojo spremenjeno samopodobo sprijaznjeni stomisti
 • Srečanja stomistov

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

delazmo nost bolnika po operaciji raka d
Delazmožnost bolnika po operaciji raka ŠČD
 • Mejno področje: na preizkušnjo postavljen odnos bolnik – zdravnik
 • Poznavanje delovnih mest, sodelovanje z delovno organizacijo
 • Objektivne informacije o obremenitvah na delovnem mestu
 • Kirurg konsultant ZDM
 • Preprečiti beg v stalež
 • Napotitev bolnika po 30 dneh k imenovanemu zdravniku
 • Trajna izgubi delazmožnosti ad IK

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007

zahvaljujem se vam za va o pozornost
Zahvaljujem se vam za vašo pozornost!

42.kirurški dnevi, Ljubljana 2.-3. 2.2007