dri1001 regjeringens digitaliseringsprogram hvorfor hva og hvordan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DRI1001 - Regjeringens digitaliseringsprogram Hvorfor, hva og hvordan PowerPoint Presentation
Download Presentation
DRI1001 - Regjeringens digitaliseringsprogram Hvorfor, hva og hvordan

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

DRI1001 - Regjeringens digitaliseringsprogram Hvorfor, hva og hvordan - PowerPoint PPT Presentation

dory
110 Views
Download Presentation

DRI1001 - Regjeringens digitaliseringsprogram Hvorfor, hva og hvordan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DRI1001 - Regjeringens digitaliseringsprogram Hvorfor, hva og hvordan Innhold • Litt om bakgrunnen • Hvorfor et ”digitaliseringsprogram? • Hva inneholder programmet? • Hvordan skal det gjennomføres? Pensumstoff Regjeringens digitaliseringsprogram. Se også St. meld 23 Digital agenda, DRI 1001 Arild Jansen, AFIN ,

  2. Litt bakgrunn- spørsmål • Når startet digitaliseringen av forvaltningen? • Har vi hatt tidligere digitaliseringsprogram ? • Hva er hovedmålene for programmet ? • Hvem har ansvaret for digitaliseringsprogrammet?

  3. Litt forhistorie • IKT har vært brukt i forvaltningen i over 50 år – første datamaskin ble anskaffet i 1958 • Det har vært lagt fram NoU’er, St. meldinger, planer og programmer ved (u)jevne mellomrom siden midt på 60-tallet • Denne regjeringen («Stoltenberg II») har også lagt fram St. 17 (2006-2007) : Eit informasjonssamfunn for alle» og St. meld. 19 (2008-2009) (Forvaltningsmeldingen) : Ei forvaltning for demokrati og fellesskap» (begge lagt fram av Statsråd Heide Grande Røys) DRI 1001 04.09.2014 Arild Jansen, AFIN ,

  4. Bort fra papir Innbyggerne skal få • én digital postkasse • varsel på sms eller e-post • slippe å oppgi opplysninger flere ganger • trygg og god elektronisk ID • offentlige tjenester hvor som helst, når som helst Ansvarlig departement : Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  5. Regjeringens mål –hva vil de oppnå ? • Norge skal ligge i front internasjonalt • Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen • En digital forvaltning skal gi bedre tjenester • Et bedre møte med offentlig sektor • Frigjøre ressurser til de store oppgavene • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ansvaret for programmet • Men svært mye av innsatsen skal gjennomføres av de enkelte etatene

  6. Felles tekniske løsninger • Digital postkasse • Felles løsning for eID • Kontaktinformasjon ett sted • Altinn som teknisk plattform • Felles offentlige registre (grunndataregistre) • Folkeregistret (Opplysninger om alle innbyggere) • Enhetsregistret (opplysninger om næringslivet og offentlige etater ) • Matrikkelen (Opplysninger om eiendommer mm) • …flere etter hvert )

  7. Regjeringens strategiske valg for framtidens digitale forvaltning bygger på følgende prinsipper: • Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen (digitalt førstevalg) • Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester • Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker • Alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse • Innbyggere og bedrifter skal få varsling på sms og e-post • Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester • Utvikling av IKT-løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering • Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas • Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes

  8. Hvordan ”passer” digitaliseringsprogrammet i den forvaltningsinformatiske trekanten ?

  9. Hvordan ”passer” digitaliseringsprogrammet i den forvaltningsinformatiske trekanten ? Lettere å få innsyn i offentlig dok. Bedre tilgang på offentlig data Vektlegger personvernet fortsatt Dette er målene , men vil det bli slik i praksis ??? Åpen tilgang til kildekode Større likhet i saksbehandling