Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brev mottas og fordeles PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brev mottas og fordeles

Brev mottas og fordeles

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Brev mottas og fordeles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Noark-4 spesifiserer et fullstendig elektronisk arkivsystem som kan integreres med elektronisk post og elektronisk saksbehandling

  2. Brev Saks- liste Direktør- møtet Brev mottas og fordeles Saks- fremlegg Saks- papirene Møte- innkalling Notat Notat Hammerfest Bodø Trondheim osv Utfylt protokoll Brev Saks- protokoll Møte- protokoll Offentlig Saks- liste

  3. Hva styres brukers rettigheter av? • hvilken rolle bruker har (arkivar, saksbehandler, leder ..) • hvilken status saken, JP eller dokumentet har • hvilke tilgangskoder som er angitt på sak, JP eller dokument • hvilke tilgangsgrupper som er angitt på sak, JP eller dokument

  4. Forskjellige typer journalposter • (I) Inngående • (U) Utgående • (N) Internt notat • (X) Internt notat (ikke oppfølging) • (S) Saksfremlegg • (Z) Dokumenter i mapper (SGK) • (Y) Dokumenter i saksmapper (SGK)

  5. Saksstatus R X Reservert av saksbehandler Saken unntas prosesstyring A Avsluttet B U Under behandling Saken utgår

  6. Status inngående dokumenter JP(I) J Arkivet journalfører J A Arkivet registrerer leders tilbakemelding M Arkivet avslutter Arkivet journalfører midlertidig J S Leder/saksb supplerer og ajourfører selv Arkivet kontrollerer S Saksbehandler registrerer i førstehånd

  7. Status utgående dokumenter JP(U) G J F Dokumenter til godkjenning Saksb eller leder ferdigstiller Arkivet kontrollerer J A E R Saksbehandler reserverer Saksbehandler ferdigstiller og ekspederer Arkivet kontrollerer Arkivet avslutter E Leder ferdigstiller og ekspederer

  8. Ut-/innsjekking av dokumenter Skrive brev Redigere brev ePhorte Utsjekking Innsjekking Brukers arbeidsområde

  9. Viktige symboler i ePhorte Redigeringssymbolet gir tilgang til en hurtigmeny med aktuelle funksjoner (Hold musepeker over symbolet og høyreklikk) Søkesymbolet starter oppslag i hjelperegistre (Vanlig venstreklikk)

  10. Hurtigtaster