Download
formelt brev n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formelt brev PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formelt brev

Formelt brev

1154 Views Download Presentation
Download Presentation

Formelt brev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Formelt brev sakprosa

  2. Brevhode • Overskrift – der du skriver hva saken gjelder • Hovedteksten, som du ordner mest mulig ryddig og oversiktlig • Avslutningshilsen, med navn og plass til underskrift • Antall vedlegg, hvis du har noen vedlegg Hva skal et formelt brev innholde?

  3. Oppsettet for formelle brev er gitt i norsk Standard, NS 4129 • Når du skal sende et formelt brev - søknad, bestilling, forespørsel, klage,er det viktig å ha et skikkelig oppsett. Når du ønsker at brevet ditt skal tas seriøst, må du lage et seriøst brev. Formelt brev - regler for tekst

  4. I OVERSKRIFTEN BRUKER DU STORE BOKSTAVER OG FET SKRIFT • Unngå BARE STORE BOKSTAVERKursiv er vanskelig å lese, bruk minst mulig kursivUnngå for mye fet skriftUnngå understrekingUnngå for lange linjer (for brede spalter)Skrifttype Arial eller Times New RomanSkriftstørrelse 12

  5. http://ndla.no/nb/node/22432 eksempel • http://ndla.no/nb/node/20366 forelesning

  6. Du vil søke politiet om tillatelse til å holde en demonstrasjon mot dyre skolebøker. Dere skal demonstrere utenfor rådhuset • Du skal skrive en klage på for høy regning fra elektrikeren som la opp nytt sikringsskap i huset til familien din. Det er en feil på regningen. • En rørlegger har vært hjemme hos deg og koblet til en oppvaskmaskin. Koblingen lekker, og du skriver en klage på arbeidet som er utført, og krever skaden utbedret. • Du vil søke kommunen om støtte for å holde en musikkfestival. Lokale band skal spille, og festivalen er viktig for ungdomsmiljøet der du bor. • Du har mottatt en leveranse med varer til bedriften din, med ved en nærmere undersøkelse viser det seg at varene har betydelige feil. Fyll inn de opplysningene du trenger, og skriv et klagebrev. Velg en av OPPGAVENE