kuram olu turma durum al mas eylem ara t rmas al mlama al mas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuram Oluşturma Durum Çalıması Eylem Araştırması Alımlama Çalışması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuram Oluşturma Durum Çalıması Eylem Araştırması Alımlama Çalışması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Kuram Oluşturma Durum Çalıması Eylem Araştırması Alımlama Çalışması - PowerPoint PPT Presentation


  • 500 Views
  • Uploaded on

Kuram Oluşturma Durum Çalıması Eylem Araştırması Alımlama Çalışması. Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık. Kuram oluşturma Kuram oluşturma deseni olgulara ilişkin kuramlar ortaya koymaya odaklanır. Kuram oluşturma çalışmaları “ grounded theory ” olarak da adlandırılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuram Oluşturma Durum Çalıması Eylem Araştırması Alımlama Çalışması' - dore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuram olu turma durum al mas eylem ara t rmas al mlama al mas

Kuram OluşturmaDurum ÇalımasıEylem AraştırmasıAlımlama Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

slide2

Kuram oluşturma

  • Kuram oluşturma deseni olgulara ilişkin kuramlar ortaya koymaya odaklanır.
  • Kuram oluşturma çalışmaları “groundedtheory” olarak da adlandırılır.
slide3

Kuram oluşturma çalışmaları sağlık biliminde yapılan çalışmalardan ortaya çıkmıştır.

Bu ilk kuram oluşturma çalışmasında yaşamlarının son günlerini yaşayan hastalarla birlikte yürütülen çalışmalarda uzmanların bu hastalarla olan etkileşiminin boyutları ortaya konarak bu etkileşime ilişkin yeni açıklamalara ve kavramlara ulaşılmıştır.

slide4

Kuram oluşturma deseni olgubilim deseniyle benzerlik göstermektedir. Ancak olgubilim çalışmaları daha olguları anlamlandırmakla ilgilenir, kuram ortaya koymaya çalışmaz.

slide5

Kuram oluşturma çalışmalarında veri toplama ve analizi işlemleri birlikte yürütülür.

Bu çalışmalarda “karşılaştırmalı analiz” denilen bir yönteme başvurulur. Karşılaştırmalı analizde toplanan veriler hemen analiz edilir. Ulaşılan kavram, olgu ve bulgular sonraki veri toplama sürecinde kullanılır.

slide6

Kuram oluşturma çalışmalarında elde edilen kavram ve temalar kuramın ilk işaretçileridir.

Araştırmacı elde edilen bu kavram ve temalarla ilgili veri toplama ve analiz etme işlemlerini devam ettirir. Bunlar topladığı ek verilerle sürekli olarak test eder ve açıklamalar geliştirir.

slide7

Kuram oluşturma çalışmalarında veri toplama aracı olarak kullanılan gözlem ve görüşme formları çalışmanın sonuna kadar son biçimini almaz, değişikliğe uğrar.

slide8

Durum çalışması

Durum çalışmaları belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaya odaklanmıştır.

Durum olarak bir birey, bir kurum, bir grup ya da bir ortam ele alınabilir.

Durum çalışmaları “casestudy” olarak da adlandırılmaktadır.

slide9

Durum çalışmaları nitel ya da nicel çalışmalar olabilir.

Nitel durum çalışmalarında durum çeşitli yönleriyle anlaşılmaya ve ortaya konulmaya çalışılır.

slide10

Belirlenen durumun araştırmanın amacına uygun olup olmadığı araştırmacı tarafından kararlaştırılır.

slide11

İncelenen durumlar birbirlerinden farklı olduğu için genelleme söz konusu değildir. Ancak elde edilen bulguların benzer özellikteki durumlara yönelik deneyim oluşturması beklenir.

Durum çalışmalarının genellenememesiyle ilgili sorun ancak dikkatli tasarlanmış çalışmaların tekrarlanmasıyla kısmen de olsa aşılabilir.

slide12

Durum çalışmaları sosyoloji ve antropoloji alanlarında yapılan “doğal araştırma” geleneği içinde yer almaktadır.

slide13

Bir anlamda durum çalışmaları pozitivist bakış açısına tepkidir.

Durum çalışmalarını yürüten bilim insanları bir durumun değişmez ve genellenebilir yasa ve ilkelerle anlaşılamayacağını savunmaktadır.

slide14

1916 yılında yapılan ilk örneklerden birinde Amerika’da yaygın olarak hissedilen bir olgu olan göç olgusu ve göçün şehirleşmeye olan etkisi incelenmiştir.

slide15

Durum çalışmaları bir anlamda kültür analizi çalışmalarına benzerlik göstermektedir. Ancak durum çalışmalarında araştırmacının katılımlı gözlem ile incelediği grup içinde bulunmasına her zaman gerek olmayabilir.

Durum çalışmasını yürüten bir araştırmacı gerektiğinde belge incelemesiyle ya da telefonla görüşme yoluyla bile veri toplayabilir.

slide16

Eylem araştırması

Eylem araştırması uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözümlenmesine odaklanmıştır.

Eylem araştırmalarının temelinde eleştirel bakış açısı bulunmaktadır.

slide17

Eylem araştırmaları araştırma ve uygulamayı bir araya getirdiğinden araştırma sonuçlarının uygulama aktarılmasını kolaylaştırır.

slide18

Eylem araştırmalarında araştırmacının veriye yakın olması ve süreci yakından tanıması önemlidir.

Diğer bir deyişle eylem araştırmaları işin içinde bulunan kişilerce ya da en azında bu kişilerle birlikte yürütülür.

slide19

Eylem araştırmaları ile belirli bir kuramsal çerçeve içinde kalarak bir uygulamayı test edilebilir, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve sorunların çözümleri belirlenebilir.

slide20

Eylem araştırmalarında bir sorunun anlaşılmasının yanı sıra çözüm seçenekleri de ortaya çıkarılır. Çözümün belirlenip uygulanması da eylem araştırmaları kapsamında olabilmektedir.

slide21

Eylem araştırmaları eğitim alanında sıklıkla yürütülmektedir. Bu araştırmalar eğitim sorunlarına yönelik çözümlerin geliştirilip uygulamaya aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

slide22

Alımlama analizi

Alımlama analizleri, izleyicilerin medyanın sunduklarından nasıl anlam ürettiğini incelemektedir.

slide23

Alımlama çalışmaları iletişim bilimleriyle ilgilenen araştırmacılar tarafından yaygın biçimde yürütülmektedir.

slide24

Alımlama analizinin kuramsal temellerine göre, mesajlar mesajın üreticileri tarafından belli kodlar içine yerleştirilerek kodlanır. Mesajın alıcıları ise, bu kodlamayı yine belli kodları kullanarak açımlar ve mesajı anlamlandırır.

slide25

Yani alımlama analizinde izleyiciler yalnızca medya içeriğinin tüketicileri olarak değil, anlamın üreticileri olarak görülürler.

slide26

Örneğin muhalif okumalar ya da kodaçımlamalar, mesajın onu üreten ve gönderen tarafın baskın hale getirmeye çalıştığı kodlara uygun şekilde değil de alternatif kodlarla açımlanması sonucu ortaya çıkar.

Böylelikle kodlanan mesaj ile kurulmaya çalışılan baskın anlamlara karşı bir direniş ortaya çıkmış olur.

slide27

Alımlama çalışmalarına örnek olarak bir filmin izleyici ve okuyucular tarafından nasıl alımlandığının, sunulan mesajları nasıl algılandığının, filmde geçen olay ve karakterlere yönelik düşüncelerin nasıl olduğunun incelenmesi verilebilir.

slide28

Uygulama

Size verilen nitel çalışma örneklerini aşağıdaki açılardan inceleyiniz:

  • Araştırmanın amacı
  • Araştırmanın deseni
  • Araştırmanın yöntemi
  • Araştırmanın örneklemi/çalışma durumu
  • Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
  • Araştırmanın bulguları