hibernate utvikling i praksis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hibernate utvikling i praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hibernate utvikling i praksis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Hibernate utvikling i praksis - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Hibernate utvikling i praksis. JavaZone 2004 Eivind Waaler, Bekk – 15.09.2004. Versjon 1.0. Agenda. Introduksjon til Hibernate Utviklingsteknikker Deployment Noen erfaringer Fremtidsutsikter. Hibernate. XML. XML. DB. POJO. POJO. Introduksjon. ORM rammeverk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hibernate utvikling i praksis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hibernate utvikling i praksis

Hibernate utvikling i praksis

JavaZone 2004

Eivind Waaler, Bekk – 15.09.2004

Versjon 1.0

agenda
Agenda
 • Introduksjon til Hibernate
 • Utviklingsteknikker
 • Deployment
 • Noen erfaringer
 • Fremtidsutsikter
introduksjon

Hibernate

XML

XML

DB

POJO

POJO

Introduksjon
 • ORM rammeverk
  • Javaobjekter (POJO)  Databasetabeller
  • VO/DTO ut – Domenemodellen returnerer!
 • Svært populært – ”standard” i OS miljøer
  • Versjon 1.0 – september 2002
  • Versjon 2.0 – juli 2003
   • Versjon 2.1 – desember 2003
   • Versjon 2.1.6 – august 2004
  • Versjon 3.0 – 2004/2005
 • XML mappingfiler
  • Klasse mot tabell
  • Felter mot kolonner
  • Relasjoner mot fremmednøkler
  • ++ all mapping informasjon
introduksjon1
Introduksjon
 • Sesjoner
  • CRUD operasjoner
  • Spørringer
  • Objekter – transient/persistent
  • Ikke trådsikker!
  • SessionFactory
 • Spørringer
  • HQL – Hibernate Query Language
  • Criteria API
  • Native SQL
 • Transaksjoner – TransactionFactory
utviklingsteknikker verkt y

XML

POJO

XML

POJO

XML

POJO

XML

POJO

XML

POJO

DDL

Utviklingsteknikker/Verktøy
 • Skrive alt selv
 • middle-out – XML
 • top-down – Javakode
 • bottom-up – Database
 • Verktøy
  • hbm2java
  • SchemaExport
  • SchemaUpdate
  • XDoclet
  • Middlegen
utviklingsteknikker middle out

DDL

XML

POJO

Utviklingsteknikker – middle-out
 • ”Vanligste” teknikken
 • XML mapping
 • Verktøy
  • hbm2java – Java filer (POJO)
  • SchemaExport/SchemaUpdate – SQL DDL (fil eller db oppdatering)
 • Fordeler
  • Kun Hibernate verktøy
  • DTD
 • Ulemper
  • Skrive XML
  • Utvide klasser
utviklingsteknikker middle out1
Utviklingsteknikker – middle-out

<hibernate-mapping>

<class name="domain.Report"table="REPORTS"dynamic-update="false">

<id name="id"column="ID"type="int">

<generator class="identity"/>

</id>

<property

name="name"

type="java.lang.String"

column="NAME"

...

<set

name="documents"

lazy="false"

inverse="true"

cascade="all-delete-orphan"

sort="unsorted"

>

...

utviklingsteknikker top down

POJO

XML

DDL

Utviklingsteknikker – top-down
 • Arbeide med kode
 • Java klassefiler
 • Verktøy
  • XDoclet – XML mappingfiler
  • SchemaExport/SchemaUpdate – SQL DDL
 • Fordeler
  • Skrive Javakode!
  • Utvide klasser
 • Ulemper
  • XDoclet – ekstra verktøy
 • Min favoritt!
utviklingsteknikker top down1
Utviklingsteknikker – top-down

/**

* @hibernate.class table="REPORTS"

* @hibernate.query

* name="ReportByPerson"

* query="select report from Report report where report.person.id = ?"

*/

public class Report extends HibernateDomainObject {

/**

* Get the documents for this report.

* @return Returns the documents.

* @hibernate.set lazy="false" inverse="true" cascade="all-delete-orphan"

* @hibernate.collection-key column="REPORT_ID_FK"

* @hibernate.collection-one-to-many class="domain.Document"

*/

public Set getDocuments() {

return_documents;

}

...

utviklingsteknikker bottom up

DB

XML

POJO

Utviklingsteknikker – bottom-up
 • Databasemodell m/relasjoner
 • Verktøy
  • Middlegen – XML mapping filer
  • hbm2java – Java filer
 • Fordeler
  • Eksisterende database
  • Lite feil!
  • Mye bra DB-verktøy
 • Ulemper
  • Middlegen – ekstra verktøy
 • Erfaringer prosjekt
  • Kompleks dbmodell m. >100 tabeller
  • ~ halv dag  komplett Hibernate lag
deployment
Deployment
 • Standard
 • JBoss SAR/JMX MBean
 • Spring

(NASA Art)

deployment standard config
Deployment – Standard config
 • Standard
  • hibernate.properties
  • Config i kode:
 • Alternativt – XML config
  • hibernate.cfg.xml
  • Databaseinnstillinger
  • Liste mappingfiler

Configuration cfg = new Configuration();

cfg.addClass(airline.hibernate.Person.class);

cfg.addClass(airline.hibernate.Flight.class);

cfg.addClass(airline.hibernate.Reservation.class);

SessionFactory factory = cfg.buildSessionFactory();

SessionFactory sf = new Configuration().configure().buildSessionFactory();

deployment mbean jboss sar
Deployment – MBean/JBoss SAR
 • Hibernate  JBoss
 • MBean – SessionFactory oppretting
 • Alt pakkes i en SAR fil (Service Archive)
  • Hibernate mappings
  • POJO klasser
  • DD – jboss-service.xml
 • jboss-service.xml
  • DataSource JNDI navn
  • Factory JNDI navn
  • Dialect settings
  • Liste av mappings
  • XDoclet støtte
 • JMX
  • Runtime config
deployment mbean jboss sar1

J2SE

client

WebApp

JBoss

EJB facade

SAR

DB

Deployment – MBean/JBoss SAR
 • SessionFactory tilgjengelig via JNDI:
 • Fordeler med MBean
  • Støtter CMT (Stateless Session Bean – façade)
  • Appserver styrer Connection Pooling
  • Runtime config
 • Middlegen/XDoclet
  • Eksisterende database  komplett SAR fil
 • JBoss 3.2.6  HAR (Hibernate Archive)
  • HAR Deployer – multiple MBean
  • hibernate-service.xml
  • Sesjonshåndtering – SessionContext.getSession(…)

InitialContext ctx = new InitialContext();

SessionFactory factory = (SessionFactory)ctx.lookup("java:/hibernate/SessionFactory");

Session session = factory.getSession();

deployment spring
Deployment – Spring
 • Springframework
  • Lettvektsrammeverk
  • Dependency Injection – Avhengighetsinnsprøytning
  • AOP
 • Fordeler
  • Unchecked exceptions
  • Declarative transactions
  • Logisk lagdeling
  • Enhetstesting
  • HibernateTemplate/HibernateDAOSupport
 • Forhold til MBean/SAR
  • Ingen container påkrevd
  • Kan benyttes fra alle Java applikasjoner
 • Trond Arve Wasskog – Open Source Agile Architecture
deployment spring1
Deployment – Spring
 • Konfigurasjon SessionFactory
  • DataSource + mapping filer
  • DAO  refererer til mySessionFactory

<bean id="mySessionFactory"class="org.springframework.orm.hibernate.LocalSessionFactoryBean">

<property name="mappingResources">

<list>

<value>product.hbm.xml</value>

</list>

</property>

<property name="hibernateProperties">

<props>

<prop key="hibernate.dialect">net.sf.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop>

</props>

</property>

<property name="dataSource">

<ref bean="myDataSource"/>

</property>

</bean>

deployment spring2

client

serviceFacadeProxy ”serviceFacade”

txInterceptor

serviceFacadeTarget

txManager

productDAO

sessionFactory

dataSource

DB

Deployment – Spring
 • Transaksjoner i Spring
  • AOP
  • Transaction Interceptor
  • Proxy for façade
 • Konfigurasjon per metode

<property name="transactionAttributeSource">

<value>

bekk.serviceFacade.getFoo=PROPAGATION_REQUIRED,readOnly

bekk.serviceFacade.*=PROPAGATION_REQUIRED

</value>

</property>

erfaringer
Erfaringer
 • Utvalgte prosjekter
 • SQL kode
  • Sjekk generert SQL!
  • Criteria API  HQL
  • Muligheter for egen SQL
 • Connection Pooling
  • Hibernate innebygd – ikke prod. klar!
  • Bruk container evt. ekstern (C3PO e.l.)
erfaringer1
Erfaringer
 • DB Støtte
  • Enkelt å skrive egen Dialect
  • DB2390Dialect  Hibernate 
 • Lær O/R modellering
  • Generelle prinsipper
  • Generert kode/SQL – lær å finn feil
 • Lazy loading
  • Bra (selvfølge?) for ytelse
  • ObjectNotFoundException v/multiple sesjoner
 • Applikasjonstransaksjoner
  • persistent/transient objekt
  • Optimistisk låsing default
  • saveOrUpdateCopy()
 • Sesjonshåndtering
  • ThreadLocal
  • Spring
fremtidsutsikter hibernate 3
Fremtidsutsikter – Hibernate 3
 • net.sf.hibernate  org.hibernate
 • Checked exceptions  Runtime exceptions
 • Filter API
 • Full Event Driven Design
 • Statistics API + JMX Mbean
 • lazy=”true” for properties
 • Fikset ytelses problem m/one-to-one properties
 • Støtte lagrede prosedyrer
 • SchemaUpdate fikset
 • HQL forbedringer  bedre syntakssjekking mm.
 • +++
fremtidsutsikter jdo 2 0
Fremtidsutsikter – JDO 2.0
 • Tidligere  skal støtte JDO 2.0 spec.
 • Sentrale hendelser
  • Hibernate  JBoss
  • Gavin King  JBoss group + EJB 3.0 spec. team
  • Stor diskusjon/uenighet JDO/EJB spec. teams
  • Ingen interesse i JDO 2.0
  • Mer relevant med EJB 3.0
fremtidsutsikter ejb 3 0
Fremtidsutsikter – EJB 3.0
 • Gavin King  EJB 3.0 spec. team
 • Entity beans
  • POJO
  • Slutt på CMR
  • Slutt på home interface
 • Veldig likt Hibernate
  • EntityManager  Hibernate Session
  • Lignende Query grensesnitt
  • EJB QL forbedringer, inspirert av HQL
  • create() + merge()/saveOrUpdateCopy()
 • Stor bruk av Metadata
fremtidsutsikter ejb 3 01
Fremtidsutsikter – EJB 3.0
 • Eksempel
  • POJO
  • Metadata

@Entitypublic class Customer implements Serializable {

private Long id;

private String name;

private Set<PhoneNumber> phones = new HashSet();

public void setId(Long id) {

this.id = id;

}

...

public void addPhoneNumber(PhoneNumber number) {

this.phones.add(number);

number.setCustomer(this); // ? INGEN CMR!

}

}

fremtidsutsikter ejb 3 02
Fremtidsutsikter – EJB 3.0
 • EntityManager vs. Hibernate m/Spring

/**

* @spring.bean id=“orderEntryDAO"

* @spring.property name="sessionFactory" ref="sessionFactory“

*/

public class OrderEntryDAO extends HibernateDAOSupport {

public void enterOrder(Long custId, Order newOrder) {

Customer cust = (Customer)getHibernateTemplate().load(Customer.class, custId);

cust.getOrders().add(newOrder);

newOrder.setCustomer(cust);

}

}

@Statelesspublic class OrderEntryBean {

EntityManager em;

@Injectpublic void setEntityManager(EntityManager em) {

this.em = em;

}

public void enterOrder(Long custId, Order newOrder) {

Customer cust = (Customer)em.find(”Customer”, custId);

cust.getOrders().add(newOrder);

newOrder.setCustomer(cust);

}

}

fremtidsutsikter videre
Fremtidsutsikter – Videre...
 • J2SE 5.0
  • Metadata erstatter XDoclet o.l.
  • Generics – angi type i relasjoner
  • Enumerated Types
 • EJB 3.0 – Hibernate implementasjon?
  • Støtte for @Entity etc.
  • Kjøre EJB’er uten container?
 • NHibernate – http://nhibernate.sourceforge.net
konklusjon
Konklusjon
 • Hibernate suksess!
  • Domenemodellen er tilbake!
  • Sterk driver bak EJB 3.0
 • God verktøystøtte
  • Skriv Javakode!
 • J2EE eller alene
  • Spring
  • JBoss støtte
slide28
Q & A

Takk for meg!

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt: eivind.waaler@bekk.no

Eller besøk BEKK stand for demoer/spørsmål 

demonstrasjon xdoclet schemaexport
Demonstrasjon – XDoclet/SchemaExport
 • Skisse/eksempel – <alt-tab>
  • Vise Java klasse fil (IDEA)
  • ‘maven xdoclet:hibernatedoclet’ – vise XML mapping (IDEA)
  • ‘maven schemaexport’ – vise Database (MySQL CC)

Demonstrasjon