dokumentation i praksis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dokumentation i praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dokumentation i praksis

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Dokumentation i praksis - PowerPoint PPT Presentation

wallis
132 Views
Download Presentation

Dokumentation i praksis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dokumentation i praksis Erfaringer med dokumentationsmetoder i forbindelse med støttegrupper for børn og unge med sårbare forældre www.regionmidtjylland.dk

 2. Program • 10.20 – 10.30 Velkomst og præsentation • 10.30 – 11.00 Om netværkets arbejde • 11.00 – 11.10 Pause • 11.10 – 12.10 Workshop 1, 2 og 3: Projekterfaringer • 12.10 – 13.00 Frokost • 13.00 – 14.00 Workshop 4, 5 og 6: Projekterfaringer • 14.00 – 14.15 Pause • 14.15 – 15.00 Fælles opsamling, perspektiv og diskussion 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 3. Workshops Formiddag kl. 11.10-12.10 Workshop 1 v/Susanne Jerlang, Familiehuset, Randers Kommune Workshop 2 v/ Lone Buch, Joan Rønn, Lene Kirkeby, Torben Larsen og Elin Ancker, Lokalpsykiatrien/Lokalcentrene i Århus Workshop 3 v/Henny Brøndum og Vivi Nielsen, Familiehuset, Grenå Eftermiddag kl. 13.00 til 14.00 Workshop 4 v/Jeanne Albinus, BørneCenter Bornholm og Bodil Nielsen, Psykiatrisk Center, Rønne Workshop 5 v/Ole Nielsen, Århus Kommunes Ungdomscenter, og Joan Stæhr, SIND`s Pårørenderådgivning, Århus Workshop 6 v/Annie Elise Geilman, Region Sjælland, Psykiatrien Holbæk 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 4. Hvad er et videnskabende praksisforsknings netværk? • Praktikere der forsker i egen praksis • Samles til jævnlige seminarer • Udvikler egne projekter under fælles tema • Modtager konsulentbistand • Afsluttes med egen og fælles formidling • Inspiration til andre praktikere 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 5. Projektforløbet 2006 – 2008 • Indledende survey: Hvad gør man i forvejen? • Litteratursøgning efter egnede redskaber NETVÆRKET MØDES: • Fælles tema: At afprøve, udvikle og integrere metoder til dokumentation i den daglige praksis • 5 seminarer: Erfaringsudveksling og undervisning • Metodediskussioner og metodevalg • Udvikling og afprøvning i egen praksis • Rapportering og formidling 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 6. At vælge fokus for dokumentationen • ”Effekt” – virker det vi gør? • Proces – hvad er det der virker? • Tilbudets målsætninger – sker der det vi tror? • Målgruppens behov – hvad forventer familierne, og opfyldes forventningerne? 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 7. KERNEYDELSEN OG TILBUDENES MÅLSÆTNINGER FOKUS FOR DOKUMENTATION Personlig mestrings- evne (Coping) Beskyttende faktorer i miljøet Forebyggende træning, styrkelse: Kontakt med egne følelser Fokus på egen identitet Bevidsthed om muligheder Forståelse for sygdommen Fokus på det sunde Redskaber til at tackle ..... etc. Rammer: Rask voksenkontakt Trygge rammer At møde ligestillede At få viden Svar på spørgsmål Positive oplevelser Normalitetsrum etc. 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 8. Sårbarhedsmodel Personlig mestrings- evne (Coping) Stressende faktorer i miljøet Gruppe tilbud Beskyttende faktorer i miljøet 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 9. Metodeovervejelser • Kvalitative – kvantitative metoder • Programteori • Standardskemaer • Validerede og gennemprøvede, men passer de til vores tilbud? • Udkast til egne guides og skemaer • Målrettet egne tilbud, med inspiration fra bl.a. standardskemaer 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 10. UDVIKLINGS OMRÅDER Viden Mestring Trivsel Gruppe tilbud Brug af GRUPPEN 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 11. STANDARDISEREDE TESTS CBCL Child behavior checklist, Achenbach, USA Oversættelse Odense Universitetshospital Problemadfærd hos børn mellem 4 og 16 år 118 spørgsmål selvrapportering, forældre- og lærerskema BYI Beck Youth Inventory Scale, Aron Beck, USA Dansk Psykologisk Forlag 100 spørgsmål, opdelt i skalaer for selvopfattelse, angst, depression, vrede, adfærdsforstyrrelser og social adfærd. Afprøvet på 1116 danske skolebørn mellem 7 og 14 år. Selvrapportering SDQ Strengths and difficulties Questionnaire, Robert Goodman, UK Oversat af danske sprogpsykologer, svensk standardisering Screeningsinstrument styrker og svagheder, op til 16 år 25 spørgsmål Selvrapportering, forældre- og lærerskema 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 12. Lyst til at gå i gang? • Hvad gør vi i forvejen? • Hvad har vi mere brug for at dokumentere? • Hvilket fokus? • For hvis skyld? • Hvem skal involveres? • Hvilke metoder? • Hvad har vi ressourcer til? • Hvor kan vi hente inspiration? 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 13. HVAD KUNNE VI FOKUSERE PÅ? Barnets funktion Barnets behov Tilbudets mål - opfyldelse Gruppe tilbud Rammer og indhold 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 14. Rapport: http://budok.pbwiki.com • At forberede sit dokumentationsarbejde • Programteori, metode og erfaringer • Interview, metoder og erfaringer • Spørgeskemaer og effektmålinger, metoder og erfaringer • Perspektiver 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 15. Lyst til at gå i gang? • Kommentarer • Spørgsmål • Diskussion 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 16. http://knudramian.pbwiki.com/Vidensbaseret+arbejde 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk