1 / 13

Eliteidræt i Odense Odense Kommunes Eiteidrætssekretariatet

Fritidsafdelingen Eliteidr æ tssekretariatet. Eliteidræt i Odense Odense Kommunes Eiteidrætssekretariatet. Foto: Anders W. Bertelsen. - eliteidrætskommune. Foto: www.cyklingworld.dk. OSC - 1. Marts 2009. Foto: Erik Kempf. Niveau 1 A.Olympia Intet aktivitetstilskud

dian
Download Presentation

Eliteidræt i Odense Odense Kommunes Eiteidrætssekretariatet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Eliteidræt i OdenseOdense Kommunes Eiteidrætssekretariatet Foto: Anders W. Bertelsen - eliteidrætskommune Foto: www.cyklingworld.dk OSC - 1. Marts 2009 Foto: Erik Kempf

 2. Niveau 1A.Olympia Intet aktivitetstilskud Niveau 2OB Kvindefodbold, Odense Squash Club, Odense Atletik /OGF, Moderat aktivitetstilskud Odense Badminton Klub, Tennis Club Odense,Odense (kr. 50.000,-) Beachvolley Klub, Odense Roklub, ODENSE Håndbold, STO95, OB Bordtennis Niveau 3Marienlyst, Cykling Odense, Odense Triathlon Klub, Stort aktivitetstilskud Fortuna Odense Volley (kr. 100.000,-) ”Udenfor kategori”OB (OSE), OIK Intet aktivitetstilskud Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Samarbejde med eliteidrætsklubberneEliteidrætslokomotiver pr. 1. januar 2009 OSC - 1. Marts 2009

 3. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Klubudvikling OSC - 1. Marts 2009

 4. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Træneruddannelse OSC - 1. Marts 2009

 5. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Talentudvikling • Forår 2008 • - Kristoffer Henriksen – ph.d. på SDU • ”Hvad kendetegner talentudviklingsmiljøer på internationalt plan?” • - Lise Kissmeyer – Journalist • ”Jagten på glæden i Eliteidrætten” • 12. marts 2009 (i Fionia Park) • - Steen Pedersen – Tidl. Landstræner i badminton • ”Forskellen på at være rimelig god og rigtig god” • Forår 2009 • - Keld Bordinggaard – U21-landstræner • ”Kan leg skabe fremtidens vindere?” • Screeningsprojekt i samarbejde med Team DK • Unge udøvere screenes af Odense Fysioterapi og Idrætsklinik • Træningsvejledning til udøvere og trænere efterfølgende OSC - 1. Marts 2009

 6. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Eliteidræt & Uddannelse Folkeskole Gymnasium Universitet OSC - 1. Marts 2009

 7. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Eliteidræt & Uddannelse • 8.-10. Eliteidrætsklasser (p.t. 75 elever) • Fodbold, Håndbold, Badminton, Volleyball, Ishockey • (+ øvrige idrætsgrene hvis der er plads) • Morgentræning tirsdag/torsdag på skolen eller i klubben • (mødetid kl. 10.30) • + 2 timers ugentlig koordinations/balance/styrke træning • National + regional elite (mindst 10 timers ugentlig tr) Folkeskole OSC - 1. Marts 2009

 8. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Eliteidræt & Uddannelse • P.t. Idrætselever i 1. og 2. g (hhv. 7 og 10 elever) • Fodbold, Badminton, Ishockey, Atletik, Dans, Kajak, • Cykling, Dressur • Morgentræning tirsdag/torsdag i klubben (møde kl 10.35) • Mentorordning, Supplerende undervisning, m.v. • National + regional elite (mindst 10-15 timers ugentlig tr.) • 3 årigt forløb – kan dog forlænge til 4 år hvis Team DK-elev Gymnasium OSC - 1. Marts 2009

 9. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Eliteidræt & Uddannelse • Studerende på SDU – p.t. 90 studerende på ordningen • 20-25 forskellige idrætsgrene • Rådgivnings-, mentor- og ”buddy”-ordning • Flytning af opgaver, eksamen, suppl. Undervisning, m.v. • National elite (mindst 15-20 timers ugentlig tr) Universitet OSC - 1. Marts 2009

 10. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Hvordan kommer vi videre i Odense? * 2 overordnede problemstillinger er gennemgående i foreningerne: 1) Hvordan skal vi organisere os? - forening - APS, A/S, e.l. - eliteoverbygning – evt. m/ andre klubber - administration - ansat personale eller frivillige 2) Hvordan sikrer vi den nødvendige økonomiske udvikling til at realisere vores sportslige ambitioner og mål? - sponsorarbejde - flere medlemmer -> kontingentindtægter - arrangementer og events - faciliteter - nye udviklingsområder OSC - 1. Marts 2009

 11. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Indsatsområde: Ny Idrætspolitik i Odense • Flere borgere i Odense deltager aktivt i foreningslivet • Flere fysisk aktive borgere i Odense • Flere idrætsudøvere i Odense på højeste nationale og internationale niveau • Flere idræts- og sportsevents i Odense • Styrkelse af samarbejdet mellem kommunale institutioner, private aktører og idrætten i Odense Vedtaget i Odense Byråd 8. okt. 2008 OSC - 1. Marts 2009

 12. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg Erik Mogensen Tilforordnet Direktør Sport Event Fyn Thomas Bach Tilforordnet Fritidschef Odense Kommune Michael Johansen Eliteidrætssekretariatet John Christensen Formand Repræsentant for Fynske Idrætsforbund Jens Gantriis Næstformand Marienlyst Repræsentant for ledere i lokomotivklubber Sonni Thelmark OA/OGF Repræsentant for aktive i lokomotivklubber Ole Andersen Odense Ishockey Klub Repræsentant for trænere i lokomotivklubber Henrik Schmidt Repræsentant for SIKO Asger Rasmussen Fyns HF-kursus Repræsentant for uddannelses-institutionerne Jørgen Povlsen Repræsentant for Institut for Idræt og Biomekanik, SDU Jens Meibom Tilforordnet Konsulent Team Danmark OSC - 1. Marts 2009

 13. Fritidsafdelingen Eliteidrætssekretariatet Du er velkommen til at kontakte: Odense Kommunes Eliteidrætssekretariat Odense Idrætspark Højstrupvej 5 5200 Odense V Tlf.: 6551 5368 www.odense.dk/eliteidræt OSC - 1. Marts 2009

More Related