Download
odense universitetshospital n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odense Universitetshospital PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Odense Universitetshospital

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Odense Universitetshospital

 2. Medicinsk Afdeling C

 3. 30. december 2005 LM/GHH

 4. Dagsorden

 5. til

 6. Afdelingssygeplejerskemøde

 7. Dato: Onsdag, den 4. januar 2005, kl. 12.30 - 15.30

 8. Sted: Afdeling C’s undervisningslokale, bygning 2, 1.sal.

 9. Afdelingssygeplejerske Hanne Jørgensen, C-amb. - afbud

 10. Afdelingssygeplejerske Anna-Grethe Andreasen, C3/C6

 11. Afdelingssygeplejerske Vibeke Meyer, C4

 12. Afdelingssygeplejerske Vibeke Dommerby, C5 - afbud

 13. Afdelingssygeplejerske Anne Pedersen, C7

 14. inisk sygeplejelærer Marianne Munksgaard

 15. Udviklingssygeplejerske Lisbeth Thisted Andersen

 16. Oversygeplejerske Lilian Møllegård

 17. Sekretær Gitte H. Henriksen (referent)

 18. Stedfortrædere er velkomne til at deltage.

 19. Ordstyrer: Lilian Møllegård

 20. Traktement: Gitte H. Henriksen

 21. Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden.

 22. Pkt. 2: Godkendelse af referat fra møde den 21. december 2005.

 23. Pkt. 3: Opfølgning fra sidste møde.

 24. 3.1 Hvem af afdelingssygeplejerskerne deltager i planlægning af temadag for

 25. afdelingssygeplejersker og stedfortrædere i februar?

 26. Pkt. 4: Sager til beslutning.

 27. Pkt. 5: Sager til drøftelse: • 5.1 Fremtidig organisering af sygeplejen i C3/C6? v./LM

 28. 5.2 Fordeling af udviklingsopgaver i afdeling C? v./LM

 29. 5.3 Konsekvenser for medicinhåndtering i de øvrige C-afsnit efter

 30. kærneårsagsanalyse i C6? v./ LTA, AGA og LM

 31. Pkt. 6: Sager til orientering:

 32. 6.1 Pilotprojekt EBP på C3 – hvor langt er vi? v./LTA og AGA