opl g til m de med gruppeform ndene om kriminelle grupperinger i odense l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oplæg til møde med gruppeformændene om kriminelle grupperinger i Odense PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oplæg til møde med gruppeformændene om kriminelle grupperinger i Odense

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Oplæg til møde med gruppeformændene om kriminelle grupperinger i Odense - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Oplæg til møde med gruppeformændene om kriminelle grupperinger i Odense. Børn- og Ungeforvaltningen juni 2009. Disposition. Overordnet organisering SSP, mandagsmødet m.v. Opsøgende og forebyggende indsatser Indsatser til unge kriminelle Familieindsatser Børn af kriminelle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oplæg til møde med gruppeformændene om kriminelle grupperinger i Odense' - rico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opl g til m de med gruppeform ndene om kriminelle grupperinger i odense

Oplæg til møde med gruppeformændene om kriminelle grupperinger i Odense

Børn- og Ungeforvaltningen juni 2009

disposition
Disposition
 • Overordnet organisering SSP, mandagsmødet m.v.
 • Opsøgende og forebyggende indsatser
 • Indsatser til unge kriminelle
 • Familieindsatser Børn af kriminelle
ssps form l og indsatsomr der
SSPs formål og indsatsområder

Formål

 • at afdække årsagerne til at børn og unge begår kriminalitet og at bearbejde disse årsager.  
 • at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

Indsatsområder

SSP samarbejdet har tre hovedindsatsområder:

  • Den generelle forebyggende indsats
  • Den specifikke indsats
  • Den individorienterede indsats
mandagsm de

Børn- og Unge

 • Forvaltningen
 • Fritidsafdelingen
 • B&F afdelingen

Social- og

Arbejdsmarked

Forvaltningen

Job & Bistand

Fyns Politi

Lokalpolitiet

Vollsmose

Rising

Ungdomsskole

Opsøgende

Medarbejder fra

Dalum

Ungdomsskole

Integrationsteam

Opsøgende

Medarbejder fra

Fritidsprojekt i

Højstrup

Mandagsmøde

”Akutteam”

Områdekontor

Øst

”Rødjakkerne”

Abildgårdskolen,

Humlehaveskolen

HCA-skolen

Ragnarok

Pyramiden

ssp indsatser i tilknytning til mandagsm det
SSP - indsatser i tilknytning til mandagsmødet
 • Beredskabsplan for ”Forebyggelse af radikalisering og håndtering af kriser i udsatte boligområder i Odense kommune”.
 • Banderåd i særligt berørte lokalområder.
 • Akut arbejdsgruppe med repræsentanter fra Odense Kommune og Fyns Politi.
det ops gende klubarbejde
Det opsøgende klubarbejde
 • Akut Team

Er til rådighed for ungdomsskoler, klubber og foreninger i forbindelse med ungdomsarrangementer, der forventes at tiltrække unge fra etniske mindretal. Teamet fører ligeledes tilsyn i Friluftsbadet og i Skøjtehallen.

 • Rødjakker

Opsøgende medarbejdere der laver støtteforanstaltninger over for ungdomsklubber. Indsatsen målrettes primært den ”hårde kerne” unge fra etniske mindretal, som ikke tiltrækkes af de almindelige tilbud.

 • Blåjakker

Opsøgende klubmedarbejdere, som vejleder og hjælper bekymringsvækkende børn og unge i lokalområdet, bl.a. ved at introducere dem til et fritidsmiljø i form af foreninger, klubber m.v.

kriminalitetsforebyggelse i ungeafsnittet
Kriminalitetsforebyggelse i Ungeafsnittet
 • Kendskab til alle børn og unge, der registreres i kriminalitet via tæt samarbejde med politiet. Fast procedure sættes i gang ved registrering i kriminalitet
 • Generelt fokus på tidlig indsats og tværgående samarbejde med fritid, skole og politi. F.eks. deltagelse i forældremøder, temamøder, skole-hjem-samarbejde.
 • Stort fokus på arbejdet med grupper, da hovedparten af kriminaliteten bliver begået i grupper (67% i 2007)
 • Tæt forældresamarbejde i den kriminalpræventive indsats – møder med forældregrupper, hjemmebesøg og kontrakter
 • Forældrekurser om unge, misbrug, kriminalitet, ungdomskulturer m.v.
 • Aktuelt kortlægger Ungeafsnittet hvilke unge, der er med i hvilke grupperinger. Herunder også fokus på mindre søskende. Kortlægning skal danne afsæt for koordineret indsats på tværs af fritids-, social-, arbejdsmarkeds- og skoleområdet
indsatser til de mest kriminelle unge
Indsatser til de mest kriminelle unge

Målrettet, konsekvent og intensiv indsats

I form af kriminalitetshandleplaner, ungdomskontrakter, ungdomssanktioner, fokus på efterværn m.v.

Koordineret indsats mellem politi, fritid og socialområdet ift. de hårdeste kriminelle

Specialiseret sagsbehandling

Specialafsnittet er en lille enhed med stor viden om rådgivning, vejledning og foranstaltninger til unge kriminelle samt kendskab til grupperinger

Samrådet vedrørende unge kriminelle.

Tværgående samarbejde mellem Regionen, fynske kommuner, anklagemyndighed, servicestyrelsen og kriminalforsorgen. Fælles indstilling med fokus på operationelle vilkår for at hjælpe den unge.

familieindsatser b rn af kriminelle
Familieindsatser – børn af kriminelle
 • Helhedsorienterede familieindsats
 • Særlig opmærksomhed på børn af kriminelle forældre og brug af generel underretningspligt, hvis barn har behov for særlig støtte. Evt. indsatser beror på individuel undersøgelse og vurdering