Oppvekst levanger kommune
Download
1 / 7

Oppvekst – Levanger kommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Oppvekst – Levanger kommune. Begrepet ”tilpassa opplæring” Budsjett 2007 Kunnskapsløftet Planer Planhysteri eller systematikk? Organisering Ped.stab Ny arbeidstidsavtale for u.v.pers. Oppvekst Levanger - Budsjett. Budsjettarbeidet pågår Budsjett 2007 - høring - Levanger kommune

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppvekst – Levanger kommune' - dextra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppvekst levanger kommune
Oppvekst – Levanger kommune

 • Begrepet ”tilpassa opplæring”

 • Budsjett 2007

 • Kunnskapsløftet

 • Planer

  • Planhysteri eller systematikk?

 • Organisering

  • Ped.stab

  • Ny arbeidstidsavtale for u.v.pers

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


Oppvekst levanger budsjett
Oppvekst Levanger - Budsjett

 • Budsjettarbeidet pågår Budsjett 2007 - høring - Levanger kommune

 • Oppvekst økonomiplan 149 mill, budsjettforslag 2007 156 mill

 • Kriteriemodell

 • FGIL

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


Oppvekst levanger kommune tilpassa oppl ring
Oppvekst – Levanger kommune – tilpassa opplæring

 • Begrepet ”tilpassa opplæring”

 • § 1-2.Formålet med opplæringa: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

 • § 5-1.Rett til spesialundervisning

         Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.    

 • Ikke nytt – ikke spesielt norsk

  • 1939/1974/1987/1997; tilpasning, inkludering, utjamning

  • FN: ”..inclusive school,,,,education for all…”

 • Elementer av jus, økonomi, pedagogikk, moral og politikk

 • Tilpassa opplæring

 • Ordinær opplæring

 • Spes.u.v

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


Oppvekst levanger kommune kunnskapsl ftet
Oppvekst – Levanger kommune - Kunnskapsløftet

 • Kunnskapsløftet

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


Oppvekst levanger kommune kunnskapsl ftet1
Oppvekst – Levanger kommune - Kunnskapsløftet

 • Hva er kunnskapsløftet?

  • Visjonen er å skape en bedre kultur for læring

  • Elevenes kunnskaper og ferdigheter skal styrkes.

  • Skolens sentrale rolle som formidler av verdier,

  allmenndannelse og kultur skal ligge fast.

  • Tilpasset og differensiert opplæring er et

  overordnet mål

  • Kunnskapsløftet realiseres gjennom to hovedstrategier:

  – Nye læreplaner

  – Kompetanseutviklingsstrategi for lærere og

  skoleledere

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


Oppvekst levanger lokale planer
Oppvekst Levanger – lokale planer

 • Planer

Tilpassa opplæring

Brukermedvirkning

Kompetanseheving

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


Oppvekst levanger organisering
Oppvekst Levanger – organisering

 • Pedagogisk stab

  • Initiere utvikling

  • Følge opp/rullere vedtatte planer

  • Utvikle kval.system

  • Koordinere overenhetlige oppg;eksamen, kult.sekk, gsi, skyss,FM, Hint ,priv.skole, MOT mv

  • Rådgivere i stab med skolefaglig, barnehagefaglig og utviklingskompetanse

 • Ny arbeidstidsavtale for underv.personale

  Bedre læring - Bedre resultater - Læringsmiljøet i sentrum

 • Organisering av læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og læringsutbytte i skolen

 • Økt kvalitet i møtet mellom lærer og elever

 • Regulering av lærernes arbeidstid slik at det gir gode arbeidsvilkår og fremmer et godt arbeidsmiljø for lærerne

 • Utvikling av arbeidsmåter som styrker og muliggjør tilpasset opplæring

 • Gi bedre grunnlag for å ta hensyn til lokale forhold i fordeling av oppgaver og bruk av tid

Møte med fau'ene 16.nov 06 - Fung Kommunalsjef Geir Mediås


ad