slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DE L’ESTRATÈGIA ALS RESULTATS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA . PowerPoint Presentation
Download Presentation
DE L’ESTRATÈGIA ALS RESULTATS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

DE L’ESTRATÈGIA ALS RESULTATS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA . - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

DE L’ESTRATÈGIA ALS RESULTATS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA . EL CAS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. Carlos Vivas, 27 de març de 2003. AGENDA. Ciutat, activitat econòmica i empresarial Estratègies de desenvolupament econòmic Societat de Promoció Econòmica Sant Cugat,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DE L’ESTRATÈGIA ALS RESULTATS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA .' - devin-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DE L’ESTRATÈGIA ALS RESULTATS EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

EL CAS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Carlos Vivas, 27 de març de 2003

slide2

AGENDA

 • Ciutat, activitat econòmica i empresarial
 • Estratègies de desenvolupament econòmic
 • Societat de Promoció Econòmica Sant Cugat,
 • projectes i resultats
 • Eines de gestió estratègica
slide4

SANT CUGAT EN XIFRES: 2002

Demografia: 70.000 hab.

Taxa natalitat: 14.4 per mil

Verd urbà / hab.: 14m2

Km de carrers: 312

Taxa d’atur: 4.5%

Taxa creixement PIB: 4.71%

slide5

EMPRESES DEL PARC EMPRESARIAL

Segons Sector Segons Activitat

 • Indústries extractives, manufacturera,
 • producció d'energia elèctrica, gas i aigua 73
 • Construcció 50
 • Comerç, reparació vehicles i articles
 • personals i d'ús domèstic 236
 • Hosteleria 48
 • Transport, emmagatzematge i comunicacions 8
 • Mediació financera 6
 • Activitats immobiliàries i serveis a empreses 117
 • Educació 12
 • Activitats sanitàries i veterinàries i serveis
 • socials i personals 50
 • Sector Sant Joan 71
 • Sector Vullpalleres i Roquetes 51
 • Sector Can Magí 236
 • Sector La Guinardera, Can
 • Canyameres i Sant Mamet 193
 • Sector Can Fontanals i
 • Turó de Can Mates 35
 • Sector Can Calopa 14

TOTAL 600 empreses

Situació actual

slide6

El risc del creixement

 • Bloqueig de la mobilitat
 • Degradació de la imatge medi ambiental

Situació actual

slide7

Potencialitats del Parc Empresarial

Municipi

m2sostre industrial

disponible

m2sostre terciari

disponible

Sant Cugat

195.788

1.031.391

Rubí

472.000

Cerdanyola

1.530.000

TOTAL

3.229.179

Situació actual

slide9

Estratègia

 • Cuidar les empreses actuals per a atraure noves inversions.
 • Les empreses són les millors ambaixadores de la ciutat.

Un projecte d’intervenció

Cooperació supramunicipal:

Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí

Estratègies

slide10

Parc Empresarial:

un repte de qualitat

 • El Parc Empresarial és una oferta complementària a la de Barcelona.
 • El Parc Empresarial no entra en competència amb el 22@.
 • Les millors iniciatives empresarials sempre exigeixen qualitat.

Estratègies

slide11

Dels polígons

als parcs empresarials

 • Nova xarxa de transport col·lectiu al llarg de l’eix de la B-30.
 • Accessibilitat des de la B-30 als polígons.
 • Ampliació de la xarxa de comunicacions, gas i electricitat per a 3,2 milions de metres quadrats de sostre.
 • Modificació del planejament per a la introducció d’àrees de serveis a les persones i a les empreses.
 • Actuació sobre activitats incompatibles
 • Preservació de la imatge medi ambiental

Estratègies

slide12

Conservar i mantenir

el Parc Empresarial

 • Responsabilitat del sector privat
 • Modificar PGO i constituir Entitats Urbanístiques de Conservació
 • Transferir el manteniment
 • Aprofitar els creixements i capacitat de gestió del Parc Tecnològic del Vallès

Estratègies

slide13

Corresponsabilització

sector privat i sector públic

 • Neteja
 • Conservació de l’ajardinament
 • Enllumenat públic
 • Seguretat
 • Senyalització
 • Imatge medi ambiental
 • Informació i atenció al client

Estratègies

slide14

Posicionar el Parc Empresarial

a nivell internacional

 • Crear la imatge de marca
 • Promoure la marca a través d’empreses, operadors i Administracions Públiques

Estratègies

slide16

Societat de Promoció Econòmica Sant Cugat, SL

 • L’any 2002 es fa operativa
 • Objectiu: atraure noves inversions
 • És la concreció (fase zero) del projecte supramunicipal

Societat de Promoció Econòmica

slide17

Direcció de l’Àmbit de

Promoció Econòmica i Hisenda

Economia

Hisenda

Promoció Econòmica

Comptabilitat

i Pressupost

Àrees

Jurídiques

Organisme

Autònom de

Gestió

Tributària

(Impulsis)

Societat de

Promoció

Econòmica

St. Cugat

Consell

Tecnològic

Ocupació

Municipal

Comerç

Organigrama Funcional

slide18

Projectes

 • Creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa
 • Elaboració d’una plataforma virtual
 • Creativitat en el sistema de manteniment i conservació del parc empresarial: informes jurídics ad-hoc
 • Definició de la marca del parc empresarial

Projectes i resultats

slide19

Resultats

Nombre de visites per quinzenes rebudes a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa

Total:

208 visites

Projectes i resultats

slide20

Resultats

Principal informació sol·licitada a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa

 • Possible ubicació per a noves empreses
 • Oferiment de serveis per a empreses del parc
 • Suggeriments diversos

Projectes i resultats

slide21

Resultats

Les empreses visitades

veuen molt positiva

la iniciativa de l’Ajuntament

Projectes i resultats

slide23

1. Eines de visibilitat i transparència externa i de l’entorn:

Informes de Conjuntura Econòmica

Eines de gestió

slide24

Continguts

 • Demografia
 • L’entorn econòmic
 • Activitat econòmica i empresarial
 • Evolució del producte interior brut
 • Ocupació
 • Habitatge
 • Consum
 • Transport
 • Ensenyament i cultura
 • Sanitat i Serveis Socials
 • Qualitat de vida

Eines de gestió

slide26

POSICIONS EN EL RANQUING DE L'ÍNDEX SINTÈTIC

DE QUALITAT DE VIDA DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA

DE BARCELONA RESPECTE ALS MUNICIPIS GRANS

Respecte als municipis grans Respecte a tots

(amb 45.000 habitants o més) els municipis

1991 1999 1991 1999

Barcelona 2 2 64 60

Cerdanyola 4 3 186 89

Rubí 13 8 246 155

Sabadell 7 4 206 121

Terrassa 12 9 240 157

Sant Cugat 1 1 21 3

Eines de gestió

slide27

2. Eines estratègiques de gestió:

Balanced Scorecard

Eines de gestió

slide28

MISSIÓ, VISIÓ I TEMES

MISSIÓ

Elaboració i control del marc pressupostari i definició de les polítiques d’ocupació, promoció econòmica, tributàries, tresoreria i compres de Sant Cugat del Vallès garantint l’eficàcia, eficiència, economia, equitat i qualitat del servei ofert, a través de l’òptima gestió dels recursos aportats pels ciutadans

VISIÓ

Ser l’ajuntament català que millor gestiona els recursos aportats pels ciutadans, apostant per la modernitat, innovació i qualitat.

TEMES

 • MILLORA DE LA IMATGE CORPORATIVA
 • PROMOURE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • ÒPTIMA GESTIÓ DELS RECURSOS
 • CREIXEMENT SOSTENIBLE

Eines de gestió

slide29

MAPA ESTRATÈGIC

MILLORA DE LA IMATGE CORPORATIVA

PROMOURE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

CREIXEMENT SOSTENIBLE

ÒPTIMA GESTIÓ DELS RECURSOS

TEMES

MILLORA DE LA IMATGE CORPORATIVA

GESTIÓ TRANSPARENT

PROMOURE OPORTUNITATS ECONÒMIQUES

CLIENT

MILLORA DEL SERVEI OFERT

RECAPTAR AMB EQUITAT

OFERIR MÉS SERVEIS

PERSONALITZAR EL TRACTE

MILLORAR ELS INGRESSOS

CREIXEMENT DE LA BASE DELS IMPOSTOS

SALUT FINANCERA

DEUTE FINANCER

MAXIMITZAR INGRESSOS NO TRIBUTARIS

PRESSIÓ FISCAL CONSTANT

CREIXEMENT SOSTENIBLE DE LA CIUTAT

INNOVAR EN L’OFERTA DE SERVEIS

MILLORAR LA GESTIÓ DE LA INVERSIÓ

MILLORAR EL TERMINI DE PAGAM.

MILLORA DE LA COMPRA

PROCESSOS INTERNS

FACILITAR L’ATENCIÓ A CLIENTS I CIUTADANS

MILLORAR LA GESTIÓ DEL PRESSUP.

MILLORAR LA PRODUCTIVITAT

COMUNICAR ELS RESULTATS I OBJ. DEL PRESSUPOST

PLA DE CAIXA

ASSOLIR CLIMA POSITIU PER A L’EMPLEAT

CREIXEMENT I APRENENTATGE

MILLORA DE LES EINES

AUGMENT D’INFORMACIÓ ALS DIRECTIUS

MILLORA DE LES HABILITATS

Eines de gestió

slide30

SOFTWARE: PRODACAPO

Certificat per Kaplan i Norton (bscol)

Eines de gestió

slide31

Sant Cugat:

Estratègia per a una

ciutat de persones i empreses